GMSPolygonKatman Sınıf Referansı

GMSPolygontier Sınıf Referansı

Genel bakış

GMSPolygonLayer, ilişkili GMSPolygon özelliğinin çeşitli özelliklerinin animasyonunu sağlayan, her poligona dayalı olarak kullanılabilen bir GMSOverlayLayer alt sınıfıdır.

GMSMapView tamamen bir OpenGL katmanı aracılığıyla sağlandığından, bu CAKatman'ın hiçbir zaman doğrudan oluşturulmadığını unutmayın. Bu nedenle, CAKatmanlar'ın 'varsayılan' özelliklerinde yapılan ayarlamalar veya animasyonların herhangi bir etkisi olmaz.

GMSOverlayLayer'ı devralır.

Mülkler

CGFloatstrokeWidth
 Çokgen dış çizgisinin ekran noktaları cinsinden genişliği.
CGColorRefstrokeColor
 Çokgen dış çizgisinin rengi.
CGColorReffillColor
 Dolgu rengi.

Gayrimenkul Dokümanları

- (CGFloat) strokeWidth [read, write, assign]

Çokgen dış çizgisinin ekran noktaları cinsinden genişliği.

- (CGColorRef) strokeColor [read, write, assign]

Çokgen dış çizgisinin rengi.

Bu atanmış bir mülktür. Gerekirse GMSPolygon'un referansa sahip olması beklenir.

- (CGColorRef) fillColor [read, write, assign]

Dolgu rengi.

Bu atanmış bir mülktür. Gerekirse GMSPolygon'un referansa sahip olması beklenir.