GMSReverseGeocodeResponse Sınıf Referansı

GMSReverseGeocodeResponse Sınıf Referansı

Genel bakış

Ters coğrafi kodlama isteğinden elde edilen sonuçların toplamı.

Herkese Açık Üye İşlevleri

(null değer atanabilir GMSAddress *)- firstResult
 İlk sonucu veya hiçbir sonuç yoksa nil değerini döndürür.
(nullable NSArray< GMSAddress * > *) - sonuçlar
 İlk sonuç da dahil olmak üzere tüm sonuçların (GMSAddress değerini içerir) dizisini döndürür.

Üye İşlevi Belgeleri

- (nullable GMSAddress *) firstResult

İlk sonucu veya hiçbir sonuç yoksa nil değerini döndürür.

- (nullable NSArray<GMSAddress *> *) results

İlk sonuç da dahil olmak üzere tüm sonuçların (GMSAddress değerini içerir) dizisini döndürür.