<GMSFeature> Protokol Referansı

<GMSFeature> Protokol Referansı

Genel bakış

Bir özelliğin meta verilerini temsil eden arayüz.

Referans kararlı olmayacağından, belirli bir özellik nesnesine başvuru kaydetmeyin.

GMSDatasetFeature ve GMSPlaceFeature tarafından devralındı.

Ortak Üye İşlevleri

(GMSFeatureType)- featureType
 Bu özelliğin türü.

Üye İşlevi Belgeleri

Bu özelliğin türü.