Tổng quan

Thư viện ngữ cảnh cục bộ, Maps JavaScript API là một tiện ích giao diện người dùng đơn giản và linh hoạt, cho thấy các địa điểm quan tâm chính của người dùng ở gần vị trí bạn chỉ định. Thư viện ngữ cảnh cục bộ bao gồm một bản đồ tương tác có bảng điều khiển bên chứa trình chọn địa điểm, trong đó có một thư viện ảnh. Bạn có thể lọc danh sách địa điểm dựa trên loại, cung cấp thông tin đường đi bộ và tuỳ chỉnh giao diện trực quan của tiện ích.

Khi Thư viện ngữ cảnh địa phương tải, bản đồ sẽ được điền bằng điểm đánh dấu cho các địa điểm lân cận và trình chọn địa điểm sẽ hiển thị ảnh cho từng địa điểm. Khi người dùng nhấp vào một điểm đánh dấu hoặc ảnh địa điểm, Thư viện ngữ cảnh địa phương sẽ hiển thị thêm thông tin về địa điểm đã chọn.

Ví dụ sau đây cho thấy bản đồ Thư viện ngữ cảnh cục bộ cơ bản mà không có cách tuỳ chỉnh: