شروع کنید

شروع به ساخت با Map Tiles API کنید.
یک حساب کاربری ایجاد کنید، یک کلید API ایجاد کنید، یک نشانه جلسه تولید کنید و سپس شروع به ساخت کنید.
داده‌های مکانی سه‌بعدی Google را با یک کتابخانه جاوا اسکریپت منبع باز برای تجسم فضایی سه بعدی در دستگاه‌های دارای وب ارائه کنید.
با استفاده از کاشی‌های سه‌بعدی فوتورئالیستی، روایتی فراگیر و تعاملی بسازید.
به کاربران اجازه دهید محله ها و مناطق را به صورت مجازی و سه بعدی کاوش کنند.

ویژگی‌ها

با ویژگی های اصلی Map Tiles API آشنا شوید.
یک کاشی در یک سطح بزرگنمایی خاص، در مختصات جغرافیایی خاص دریافت کنید.
اطلاعات پورت نمای در مورد کاشی های نقشه نمایش داده شده را دریافت کنید.
شناسه پانوراما یک یا چند مکان جغرافیایی را پیدا کنید.
هنگامی که یک شناسه پانوراما دارید، می توانید یک کاشی تصویر نمای خیابان درخواست کنید.