วิธีรับความช่วยเหลือ

หากคุณพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Meet SDK และ API โปรดรายงานปัญหาโดยใช้ลิงก์ต่อไปนี้

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google Meet โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้