PersonResponse

Tek bir kişinin yanıtı

JSON gösterimi
{
  "httpStatusCode": integer,
  "person": {
    object (Person)
  },
  "requestedResourceName": string,
  "status": {
    object (Status)
  }
}
Alanlar
httpStatusCode
(deprecated)

integer

KULLANIMDAN KALDIRILDI (Lütfen bunun yerine durum bilgisini kullanın)

HTTP 1.1 durum kodu

person

object (Person)

Kişi.

requestedResourceName

string

İstenen orijinal kaynak adı. Döndürülen kişinin kaynak adından farklı olabilir.

Doğrulanmış e-posta, doğrulanmış telefon numarası veya profil URL'si gibi bir kişi ve profil ile bağlantı oluşturan alanlar eklenirken veya kaldırılırken kaynak adı değişebilir.

status

object (Status)

Yanıtın durumu.