ReadSourceType

Yanıtlarda döndürülecek veri kaynağı türü.

Sıralamalar
READ_SOURCE_TYPE_UNSPECIFIED Belirtilmedi.
READ_SOURCE_TYPE_PROFILE SourceType.ACCOUNT, SourceType.DOMAIN_PROFILE ve SourceType.PROFILE döndürür.
READ_SOURCE_TYPE_CONTACT SourceType.CONTACT sonucunu döndürür.
READ_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT SourceType.DOMAIN_CONTACT sonucunu döndürür.
READ_SOURCE_TYPE_OTHER_CONTACT SourceType.OTHER_CONTACT sonucunu döndürür.