RequestMask

KULLANIMDAN KALDIRILDI (Lütfen bunun yerine personFields kullanın)

Yanıtta döndürülecek kişi alanlarını açıklar.

JSON gösterimi
{
  "includeField": string
}
Alanlar
includeField

string (FieldMask format)

Zorunlu. Yanıta dahil edilecek kişi alanlarının virgülle ayrılmış listesi. Her yol person. ile başlamalıdır: Örneğin, person.names veya person.photos.