Method: contactGroups.delete

Kimliği doğrulanmış kullanıcının sahip olduğu mevcut bir kişi grubunu, kişi grubu kaynak adı belirterek silin.

Aynı kullanıcıya yönelik değişiklik istekleri, gecikme ve hata sayısında artış olmaması için sırayla gönderilmelidir.

HTTP isteği

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=contactGroups/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceName

string

Zorunlu. Silinecek kişi grubunun kaynak adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
deleteContacts

boolean

İsteğe bağlı. True (doğru) değerine ayarlandığında, belirtilen gruptaki kişiler de silinir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.