Method: contactGroups.get

Bir kişi grubu kaynak adı belirterek kimliği doğrulanmış kullanıcının sahip olduğu belirli bir kişi grubunu alabilirsiniz.

HTTP isteği

GET https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=contactGroups/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceName

string

Zorunlu. Alınacak kişi grubunun kaynak adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
maxMembers

integer

İsteğe bağlı. Döndürülecek maksimum üye sayısını belirtir. Ayarlanmazsa varsayılan olarak 0 değerine ayarlanır ve sıfır üye döndürülür.

groupFields

string (FieldMask format)

İsteğe bağlı. Grupta döndürülecek alanları kısıtlamak için kullanılan bir alan maskesi. Ayarlanmazsa veya boş olarak ayarlanırsa varsayılan olarak metadata, groupType, memberCount ve name olur. Geçerli alanlar şunlardır:

  • clientData
  • groupType
  • memberCount
  • metadata
  • ad

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ContactGroup öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts
  • https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.