REST Resource: otherContacts

Kaynak

Bu kaynakla ilişkilendirilmiş kalıcı veri yok.

Yöntemler

copyOtherContactToMyContactsGroup

"Diğer kişi"yi kullanıcının "Kişilerim" grubundaki yeni bir kişiye kopyalar

Aynı kullanıcıya yönelik değişiklik istekleri, gecikme ve hata sayısında artış olmaması için sırayla gönderilmelidir.

list

Tüm "Diğer kişiler"i, yani bir kişi grubunda yer almayan kişileri listeleyin.
Kimliği doğrulanan kullanıcının diğer kişilerinde, arama sorgusuyla eşleşen kişilerin bir listesini sağlar.