Method: people.batchDeleteContacts

Kişileri toplu olarak silebilirsiniz. Kişilerle ilgili olmayan hiçbir veri silinmeyecek.

Aynı kullanıcıya yönelik değişiklik istekleri, gecikme ve hata sayısında artış olmaması için sırayla gönderilmelidir.

HTTP isteği

POST https://people.googleapis.com/v1/people:batchDeleteContacts

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İsteğin gövdesi, aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "resourceNames": [
    string
  ]
}
Alanlar
resourceNames[]

string

Zorunlu. Silinecek kişinin kaynak adları. Tekrar tekrarlanabilir. Tek bir istekte 500 adede kadar kaynak adına izin verir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.