Alan Kişilerini ve Profillerini Okuma

Kişiler API'sini Kullanmaya Hazırlanın bölümündeki adımları tamamladıktan sonra dizindeki kişileri ve profilleri okumaya hazırsınızdır.

Aşağıdaki kod örnekleri, birkaç basit isteğin nasıl gönderileceğini gösterir. Yöntemlerin tam listesi için referans dokümanları inceleyin.

Dizin kişilerini listeleme

Kullanıcının alan dizinindeki kişilerin ve profillerin listesini almak için aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

GET /v1/people:listDirectoryPeople?sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

List<String> sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

ListDirectoryPeopleResponse response = peopleService.people().listDirectoryPeople()
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .execute();

List<Person> people = response.getPeople();

Değişen dizin kişilerini listeleme

Java

// Initial request
List<String> sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

ListDirectoryPeopleResponse fullSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .setRequestSyncToken(true)
  .execute();
// Fetch all the pages
while (fullSyncResponse.getNextPageToken() != null) {
 fullSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
   .setSources(sources)
   .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
   .setRequestSyncToken(true)
   .setPageToken(fullSyncResponse.getNextPageToken())
   .execute();
}

// Some time passes

// Fetch incremental changes using the sync token returned in the last fullSyncResponse.
try {
 ListDirectoryPeopleResponse incrementalSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople()
   .setSources(sources)
   .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
   .setSyncToken(fullSyncResponse.getNextSyncToken())
   .execute();
 for (Person person : incrementalSyncResponse.getDirectoryPeople()) {
  handlePerson(person);
 }
 
 // Fetch all the pages
 while (incrementalSyncResponse.getNextPageToken() != null) {
  incrementalSyncResponse = peopleService.people().listDirectoryPeople
    .setSources(sources)
    .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
    .setSyncToken(fullSyncResponse.getNextSyncToken())
    .setPageToken(incrementalSyncResponse.getNextPageToken())
    .execute();
  for (Person person : incrementalSyncResponse.getDirectoryPeople()) {
   handlePerson(person);
  }
 }
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 if (e.getStatusCode() == 410) {
  // Sync token expired. Make full sync request.
 }
}

void handlePerson(Person person) {
 if (person.getMetadata().getDeleted()) {
  // Handle deleted person
 } else {
  // Handle changed person
 }
}

Senkronizasyon davranışı hakkında daha fazla bilgiyi ListDirectory sayfasında bulabilirsiniz.

Dizindeki kişileri arayın

Kullanıcının alan dizinindeki bir ön ek sorgusuyla eşleşen kişilerin ve profillerin listesini almak için aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

POST /v1/people:searchDirectoryPeople?query=John&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT&sources=DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

List sources = new ArrayList<>();
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_CONTACT");
sources.add("DIRECTORY_SOURCE_TYPE_DOMAIN_PROFILE");

SearchDirectoryPeopleResponse response = peopleService.people().searchDirectoryPeople()
  .setQuery("John")
  .setSources(sources)
  .setReadMask("metadata,names,emailAddresses")
  .execute();

List<Person> people = response.getPeople();