Method: albums.unshare

ทำเครื่องหมายอัลบั้มที่แชร์ก่อนหน้านี้เป็นแบบส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าอัลบั้มจะไม่แชร์อีกต่อไป และผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของทั้งหมดจะเสียสิทธิ์เข้าถึงอัลบั้ม เนื้อหาทั้งหมดที่ไม่ใช่เจ้าของจะถูกนำออกจากอัลบั้ม หากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของเพิ่มอัลบั้มลงในคลังภาพของตนไปแล้ว รูปภาพทั้งหมดจะอยู่ในคลังภาพของตนเอง การดำเนินการนี้สามารถกระทำได้ในอัลบั้มที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างผ่าน API เท่านั้น

คำขอ HTTP

POST https://photoslibrary.googleapis.com/v1/albums/{albumId}:unshare

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
albumId

string

ต้องระบุ ตัวระบุของอัลบั้มที่จะเลิกแชร์ รหัสอัลบั้มนี้ต้องเป็นของอัลบั้มที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้าง

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะว่างเปล่า

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharing