להבין איך לבדוק תהליכי עבודה נפוצים שעשויים להסתמך על קובצי cookie של צד שלישי, ולהחליט לאילו חלופות לשמירה על הפרטיות כדאי להעביר.
חפשו פתרונות מומלצים לתרחישי כניסה שסביר להניח שיושפעו מהגבלות על קובצי cookie של צד שלישי.
בדיקה של תהליכי ההטמעה שקשורים להטמעה ומסתמכים על קובצי cookie של צד שלישי, וללמוד איך לבחור מבין החלופות לשמירה על הפרטיות.