แก้ไขข้อบกพร่องในการรายงานสำหรับ Protected Audience

การรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของ Protected Audience ช่วยให้นักพัฒนาเทคโนโลยีโฆษณาประกาศ URL ระยะไกลเพื่อรับคำขอ GET จากอุปกรณ์เมื่อชนะหรือแพ้การประมูล ซึ่งจะเปิดใช้กรณีการใช้งานต่อไปนี้ได้

 • รับรายงานผลการประมูลที่ชนะและแพ้
 • ทำความเข้าใจสาเหตุที่การประมูลแพ้ เช่น ทำความเข้าใจว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้สคริปต์ในการเสนอราคาหรือการให้คะแนน หรือปัญหาด้านตรรกะหลัก
 • ค้นพบปัญหาเมื่อมีการอัปเดตตรรกะ JavaScript

การรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องระดับเหตุการณ์พร้อมสำหรับการทดสอบใน Privacy Sandbox เวอร์ชันตัวอย่าง 9 สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบรองรับการรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่มีรหัสโฆษณา

แผนระยะยาวคือเปิดให้แพลตฟอร์มรายงานผลการประมูลด้วยบริการรวมข้อมูลส่วนบุคคล วิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการใช้การรายงานหลังเกิดเหตุเพื่อรวมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของผู้ใช้แต่ละรายเข้ากับแอปของผู้เผยแพร่โฆษณา การรายงานระดับเหตุการณ์จะเป็นแบบชั่วคราว จนกว่าจะมีการเผยแพร่กรอบการรายงานที่เพียงพอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องในข้อเสนอช่วงทดลองใช้ FLEDGE จากต้นทางของ Chrome

การใช้งาน

ใช้การรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องโดยใช้ JavaScript API ต่อไปนี้ ซึ่งทั้งคู่ใช้อาร์กิวเมนต์สตริง URL

 • forDebuggingOnly.reportAdAuctionWin(String url)
 • forDebuggingOnly.reportAdAuctionLoss(String url)

ตัวอย่างต่อไปนี้รายงานการแพ้การประมูลเพื่อแสดงโฆษณาพร้อมราคาเสนอที่ชนะและตัวแปรภายใน จากนั้นข้อมูลนี้อาจนำไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องได้

let someDebuggableVariable = 123;
const url = "https://example.com/reportLoss?winningBid=${winningBid}&someDebuggableVariable=" + someDebuggableVariable;
forDebuggingOnly.reportAdAuctionLoss(url);

เทมเพลต ${winningBid} จะแทนที่ด้วยค่าจริงหลังจากการประมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ผู้ขายอาจเลือกส่งคืน rejectReason จากฟังก์ชัน scoreAds ของตน

function scoreAd(ad, bid, auction_config, seller_signals,
         trusted_scoring_signals, contextual_signal,
         custom_audience_signal) {
 let score = ...
 return {
  'status': 0,
  'score': score,
  'rejectReason': 'blocked-by-publisher'
 }
}

หากผู้ขายไม่ได้กำหนดเหตุผลการปฏิเสธไว้ ระบบจะส่ง not-available แทน

ตัวแปร URL

ตัวแปรที่เพิ่มลงใน URL การแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงกับคู่ของตัวแปรใน Chrome (แม้ว่า ${topLevelWinningBid} และ ${topLevelMadeWinningBid} จะใช้งานไม่ได้เนื่องจากไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการประมูลคอมโพเนนต์ใน Android)

ชื่อตัวแปร คำอธิบาย
winningBid มูลค่าของราคาเสนอที่ชนะ
madeWinningBid ค่าบูลีนที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนี้เป็นผู้เสนอราคาที่ชนะหรือไม่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนี้หรือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองรายการอื่นที่มีผู้ซื้อรายเดียวกัน
highestScoringOtherBid มูลค่าของราคาเสนอที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 โดยสคริปต์ ScoreAd ของผู้ขาย โปรดทราบว่านี่อาจไม่ใช่มูลค่าราคาเสนอสูงสุดอันดับสอง เนื่องจากคะแนนและราคาเสนออาจไม่เกี่ยวข้องกัน
madeHighestScoringOtherBid ค่าบูลีนที่แสดงว่าผู้ซื้อของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนี้เป็นผู้เสนอราคา ${highestScoringOtherBid} โดยกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนี้หรือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองรายการอื่นที่มีผู้ซื้อรายเดียวกัน
rejectReason สตริงที่ผู้ขายกำหนด (ไม่บังคับ) ซึ่งอธิบายสาเหตุที่ผู้ขายปฏิเสธราคาเสนอ อาจเป็นค่าใดก็ได้ต่อไปนี้

 • not-available
 • invalid-bid
 • bid-below-auction-floor
 • pending-approval-by-exchange
 • disapproved-by-exchange
 • blocked-by-publisher
 • language-exclusions
 • category-exclusions

ข้อจำกัด

 • โฮสต์ URL ต้องตรงกับโดเมน Privacy Sandbox ที่ลงทะเบียนไว้
 • URL ต้องมีความยาวไม่เกิน 4,096 อักขระ โดยรวมโดเมน คํานําหน้า https:// และข้อมูลการประมูลที่มาแทน
 • ในรุ่นต่อๆ ไป ระบบจะส่งคําสั่ง ping ของการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้น

พฤติกรรมในอุปกรณ์

ในสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การปกป้องหน่วยความจำและการใช้งานเครือข่ายถือเป็นสิ่งสำคัญหลัก ดังนั้น รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องจะเกิดขึ้นเป็นชุดๆ

พร็อพเพอร์ตี้ระบบต่อไปนี้จะควบคุมอัตราและขนาดแบบกลุ่ม ซึ่งสามารถปรับเป็นค่าที่ต่ำลงสำหรับการพัฒนาได้

 • fledge_event_level_debug_reporting_batching_rate
 • fledge_event_level_debug_reporting_batch_size

เวลาในการตอบสนองที่คาดไว้ของรายงานแก้ไขข้อบกพร่องคือระหว่าง 15-60 นาทีหลังการประมูลเสร็จสมบูรณ์

เราไม่รับประกันใดๆ อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับความครบถ้วนของรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หากอุปกรณ์รีบูตหรือกระบวนการ adservices ขัดข้องก่อนที่จะส่งการเรียกไปยังเซิร์ฟเวอร์ เหตุการณ์เหล่านี้จะหายไป

เทคโนโลยีโฆษณาแต่ละรายการมี URL การแก้ไขข้อบกพร่องที่ลงทะเบียนไว้สูงสุดได้ไม่เกิน 75 รายการต่อการประมูล ระบบจะยกเลิก URL ที่ลงทะเบียนไว้หลังจากถึงขีดจำกัดดังกล่าว

สุดท้าย หากผู้ใช้ปิดใช้ AdId ระบบจะส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง กระบวนการนี้ไม่ได้นำไปใช้ในตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 9 แต่จะมีการนำไปใช้งานในเวอร์ชันต่อๆ ไป

ลักษณะการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เทคโนโลยีโฆษณา

เซิร์ฟเวอร์เทคโนโลยีโฆษณาควรมีลักษณะการทำงานต่อไปนี้สำหรับการรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • อุปกรณ์จะส่งคำขอ GET ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุด้วย API ของ forDebuggingOnly.*
 • คำขอแต่ละรายการจะแสดงรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องระดับเหตุการณ์เดียว นั่นคือการชนะการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาครั้งเดียวหรือแพ้การประมูล
 • คำขอแต่ละรายการไม่มีเนื้อความ ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในพารามิเตอร์การค้นหา
 • เพย์โหลดการตอบกลับปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพและการใช้ข้อมูล และระบบจะไม่สนใจ