Google Yayıncı Konsolu

Google Yayıncı Etiketi (GPT) kitaplığını kullanan sayfalarda reklam yayınını incelemek için Google Yayıncı Konsolu'nu kullanabilirsiniz. Bu özelliği, reklam yükleme sorunlarını gidermek ve sayfanızın performansını optimize etmek için kullanabilirsiniz.

Bu kılavuzda, Yayıncı Konsolu'na nasıl erişeceğiniz ve bu konsolu nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır. Belirli mesajlarla ilgili ayrıntılar için Yayıncı Konsolu mesajlarının tam listesine bakın.

GPT ile ilgili daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa destek seçeneklerine bakın.

Konsola erişin

Yayıncı Konsolu'na tarayıcınızdan GPT kullanan herhangi bir sayfadan erişebilirsiniz. Yayıncı Konsolu'na erişmenin üç yolu vardır:

JavaScript konsolu
Tarayıcınızın geliştirici araçlarında JavaScript konsolundan şu komutu çalıştırın: js googletag.openConsole()
JavaScript yer işareti

Aşağıdaki düğmeyi yer işaretleri çubuğunuza sürükleyerek Yayıncı Konsolu için yeni bir yer işareti oluşturun:

Ardından Yayıncı Konsolu'nu yüklemek için GPT içeren herhangi bir sayfadan yer işaretini tıklayabilirsiniz.

URL sorgu parametreleri

GPT içeren herhangi bir sayfanın URL'sinin sonuna ?google_console=1 ekleyin. Örneğin, http://www.example.com?google_console=1

Bir sayfada Yayıncı Konsolu'na eriştikten sonra, sayfayı göstermek veya gizlemek için Ctrl+F10 (veya Mac'te fn+control+F10) klavye kısayolunu kullanabilirsiniz.

Konsolu kullanma

Yayıncı Konsolu'nda iki sekme bulunur: Reklam Alanları ve Sayfa İsteği. Sayfayı Publisher Ads Audits for Lighthouse ile denetleme ve Ad Manager Yayınlama Araçları ile yayınlama sorunlarını giderme düğmeleri de sağlanır.

Reklam yer paylaşımları

Yayıncı konsolu, GPT'ye kayıtlı her reklam alanına bir yer paylaşımı ekler. Her bir yer paylaşımı, bu alanda hâlihazırda yüklü olan reklamla ilgili bilgiler ve Ad Manager Yayınlama Araçları'nda ayrıntılı yayınlama verilerini görüntüleme bağlantısı içerir.

Yayıncı konsolu reklam yer paylaşımı ekran görüntüsü

# Alan Açıklama
1 Reklam kaynağı Döndürülen reklamın kaynağı. Olası değerler:

  • Doğrudan Satılan: Ayrılmış Envanter.
  • Satılan Dinamik Ayırma: Ayrılmamış envanter.
  • Boş: Reklam alanı GPT tarafından doldurulmamış.
2 Reklam birimi yolu Üst reklam birimi yolu dahil olmak üzere reklam birimi yolu. Görüntülenen reklam biriminin adı, üst yolun altındaki satırda görünür.
3 Reklam kapsayıcısı Reklamın oluşturulduğu <div> öğesinin kimliği.
4 Reklam öğesi Döndürülen Ad Manager reklam öğesinin kimliği. Bu değer tıklandığında reklam öğesi Ad Manager'da açılır.
5 Satır Öğesi Döndürülen reklam öğesinin ilişkilendirildiği Ad Manager satır öğesinin kimliği. Bu değer tıklandığında satır öğesi Ad Manager'da açılır.

Reklam Alanları sekmesi

Reklam alanları sekmesi, şu anda GPT'ye kayıtlı her reklam alanıyla ilgili ayrıntılı bilgiler içerir. Bilgiler kartlar halinde düzenlenir ve her reklam alanı için bir kart gösterilir. Ad Manager'da döndürülen reklam için reklam birimini, reklam öğesini ve yayın teşhisini görüntüleme bağlantıları da sağlanır.

Yayıncı konsolu reklam alanları sekmesinin ekran görüntüsü

# Alan Açıklama
1 Reklam birimi yolu Üst reklam birimi yolu dahil olmak üzere reklam birimi yolu. Görüntülenen reklam biriminin adı, üst yolun altındaki satırda görünür.
2 Div Reklamın oluşturulduğu <div> öğesinin kimliği.
3 Slot boyutu Reklam etiketi tanımında belirtilen reklam alanının boyutu (piksel genişliği x piksel yüksekliği). Alan boyutları hakkında daha fazla bilgi için Desteklenen reklam boyutları bölümüne bakın.
4 Sayfa Dışı Reklam biriminin pop-up, arkada açılır veya kayan reklamlar gibi sayfa dışı bir reklam öğesi gösterip göstermediğini belirtir. Daha fazla bilgi için Sayfa dışı reklam öğeleri yayınlama bölümüne bakın. Olası değerler:

  • Doğru
  • Yanlış
5 Hizmet Reklamı yayınlamak için kullanılan hizmet. GPT yalnızca Ad Manager'ı destekler.
6 Yer paylaşımı durumu Reklam alanıyla ilişkilendirilmiş bir Yayıncı Konsolu yer paylaşımı olup olmadığını gösterir. Yer paylaşımı içermeyen reklam alanları DOM'ye dahil edilmeyebilir veya sayfa dışı alanlar olabilir. Olası değerler:

  • Gösterilenler
  • Gösterilmiyor
7 Alma süresi: ms Reklamın Ad Manager'dan getirilmesi için geçen süre (milisaniye cinsinden).
8 Reklam getirme sayısı Reklam yenilemeleri de dahil olmak üzere, sayfa açıldıktan sonra reklamın getirilme sayısı.
9 iFrame türü Reklam öğesindeki iFrame'in türü oluşturuldu. IFrame türleri hakkında daha fazla bilgi için SafeFrame'i kullanarak reklam öğeleri oluşturma bölümüne bakın. Olası değerler:

  • FriendlyIframe
  • SafeFrame
10 Satır Öğesi Kimliği Döndürülen reklam öğesinin ilişkilendirildiği Ad Manager satır öğesinin kimliği.
11 Reklam Öğesi Kimliği Döndürülen Ad Manager reklam öğesinin kimliği.
12 Sorgu Kimliği Bu reklam birimini döndüren sorgunun kimliği. Teknik Hesap Yöneticiniz (THY), görüntülenen reklam öğesiyle ilgili sorunları gidermek için bu kimliği kullanabilir.
13 Hedefleme bilgileri Reklam alanına uygulanan etkili sayfa ve alan düzeyinde anahtar/değer hedeflemesinin listelendiği genişletilebilir bir bölüm.

Sayfa İsteği sekmesi

Sayfa isteği sekmesi, sayfa ve sayfanın oluşturulduğu ortam, karşılaşılan uyarılar ve reklam etkinliklerinin zaman çizelgesi hakkında genel bilgiler sağlar.

Yayıncı konsolu sayfa isteği sekmesinin ekran görüntüsü

# Alan Açıklama
1 URL Geçerli sayfanın URL'si.
2 Tarayıcı Sayfayı yüklemek için kullanılan tarayıcının kullanıcı aracısı dizesi.
3 Tarayıcı görüntü alanı genişliği ve yüksekliği Tarayıcının geçerli görüntü alanı boyutları (piksel genişlik x piksel yüksekliği).
4 Mülk Kodu Reklam biriminin ait olduğu Ad Manager ağının benzersiz, sayısal tanımlayıcısı olan ağ kodu. Daha fazla bilgi için Ad Manager hesap bilgilerini bulma bölümüne bakın.
5 Reklamların alınma süresi: ms Sayfadaki tüm GPT reklamlarının Ad Manager'dan getirilmesi için geçen süre (milisaniye cinsinden).
6 Reklamların görüntülenme süresi: ms Reklam öğeleri Ad Manager'dan döndürüldükten sonra, sayfadaki tüm GPT reklamlarının oluşturulması için geçen milisaniye cinsinden süre.

Zaman çizelgesi

Sayfa İsteği sekmesinin Zaman Çizelgesi bölümünde, sayfada görüntülenen her GPT reklamı için reklam alanının oluşturulmasından reklamın oluşturulmasına kadar kronolojik bir dizi etkinlik listelenir. Zaman çizelgesi, reklam istenirken veya gösterilirken döndürülen tüm uyarıları veya hataları da içerir.