GPT Referansı

Bu referansta, türleri tanımlamak için TypeScript gösterimi kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, örnekler içeren kısa bir açıklama sunulmuştur.

Tür ifadesi
string Basit dize türü.
string[] Değerlerin yalnızca dize olabildiği bir dizi türü.
number | string Değerin bir sayı veya dize olabileceği bir birleştirme türü.
Array<number | string> Değerlerin karmaşık (birleşim) türde olduğu bir dizi türü.
[number, string] Değerin bir sayı ve bu sırayla bir dize içermesi gereken iki öğeli bir dizi olduğu tuple türü.
Slot Değerin bir googletag.Slot örneği olduğu bir nesne türü.
() => void Tanımlanmış bağımsız değişkeni olmayan ve döndürülen değeri olmayan işlev türü.

Desteklenen türler ve tür ifadeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için TypeScript El Kitabı 'na bakın.

Ek açıklamalar yazma

Değişken, parametre adı, özellik adı veya işlev imzasından sonra gelen iki nokta işareti bir tür ek açıklamasını belirtir. Tür ek açıklamaları, iki nokta işaretinin solundaki öğenin kabul edebileceği veya döndürebileceği türleri açıklar. Aşağıdaki tabloda, bu referansta görebileceğiniz ek açıklama türlerinin örnekleri gösterilmektedir.

Ek açıklama türü
param: string param işlevinin bir dize değeri kabul ettiğini veya döndürdüğünü belirtir. Bu söz dizimi değişkenler, parametreler, özellikler ve dönüş türleri için kullanılır.
param?: number | string param öğesinin isteğe bağlı olduğunu belirtir ancak belirtildiğinde bir sayıyı veya dizeyi kabul eder. Bu söz dizimi, parametreler ve özellikler için kullanılır.
...params: Array<() => void> params değerinin, işlevleri kabul eden bir kalan parametre olduğunu belirtir. Geri kalan parametreler, belirtilen türde sınırsız sayıda değeri kabul eder.


Tür Tanımları

Türler
SingleSize | MultiSize

Alan için bir veya daha fazla boyuta sahip geçerli bir boyut yapılandırmasıdır.

SingleSize[]

Geçerli tek bir boyut listesi.

"fluid" | ["fluid"]

Bir alanın sahip olabileceği adlandırılmış boyutlar. Çoğu durumda boyut, sabit boyutlu bir dikdörtgendir ancak başka boyut spesifikasyonlarına ihtiyaç duyduğumuz bazı durumlar da vardır. Yalnızca aşağıdakiler geçerli adlandırılmış boyutlardır:

 • değişken: Reklam kapsayıcı, üst div öğesinin% 100 genişliğini alır ve daha sonra, reklam öğesi içeriğine sığması için yüksekliğini yeniden boyutlandırır. Bir sayfadaki normal blok öğelerinin davranışına benzer. Doğal reklamlar için kullanılır (ilgili makaleyi inceleyin). Alan boyutunu değişken olarak tanımlamak için hem fluid hem de ['fluid'] değerlerinin kabul edildiğini unutmayın.

SingleSizeArray | NamedSize

Alan için tek bir geçerli boyut.

[number, number]

[genişlik, yükseklik] değerini temsil eden iki sayı dizisi.

[SingleSizeArray, GeneralSize]

Görüntü alanı boyutunu reklam boyutlarıyla eşleme. Duyarlı reklamlar için kullanılır.

SizeMapping[]

Boyut eşleme listesi.

"unhideWindow"

Desteklenen geçiş reklamı tetikleyicileri.

"disablePersonalization"

Desteklenen yayıncı gizlilik işlemleri.

BidderSignalProvider | PublisherSignalProvider

Belirli bir teklif veren veya sağlayıcı için güvenli sinyal döndürme arayüzü. id veya networkCode özelliklerinden biri sağlanmalıdır, ancak ikisi birden sağlanamaz.

Sıralama Türleri

Sıralamalar
googletag.enums.OutOfPageFormat
GPT tarafından desteklenen sayfa dışı biçimler.
googletag.enums.TrafficSource
GPT tarafından desteklenen trafik kaynakları.


googletag.enums.OutOfPageFormat

 • GPT tarafından desteklenen sayfa dışı biçimler.

 • Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Değerler
  BOTTOM_ANCHOR
  Alan, görüntü alanının alt kısmına sabitlendiği bağlayıcı biçimi.
  INTERSTITIAL
  Web geçiş reklam öğesi biçimi.
  REWARDED
  Ödüllü reklam biçimi.
  TOP_ANCHOR
  Alan, görüntü alanının üst kısmına sabitlendiği bağlayıcı biçimi.


googletag.enums.TrafficSource

 • GPT tarafından desteklenen trafik kaynakları.

 • Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Değerler
  ORGANIC
  Doğrudan URL girişi, site arama veya uygulama indirme.
  PURCHASED
  Sahip olunanlar dışındaki mülklerden yönlendirilen trafik (edinilen veya başka bir şekilde teşvik edilen etkinlik).


googletag

Google Yayıncı Etiketi'nin kendi API'si için kullandığı genel ad alanı.

Değişken Özeti
apiReady
GPT API'nin yüklendiğini ve çağrılmaya hazır olduğunu gösteren işaret.
cmd
GPT ile ilgili çağrıların eşzamansız olarak yürütülmesi için genel komut kuyruğu referansı.
pubadsReady
PubAdsService'in etkin olduğunu, yüklendiğini ve tamamen çalışır durumda olduğunu gösteren işaret.
secureSignalProviders
Güvenli sinyal sağlayıcıları dizisine referans.
İşlev Özeti
companionAds
CompanionAdsService için bir referans döndürür.
defineOutOfPageSlot
Belirtilen reklam birimi yoluyla sayfa dışı bir reklam alanı oluşturur.
defineSlot
Belirli bir reklam birimi yolu ve boyutuyla bir reklam alanı oluşturur ve bunu, reklamı içeren sayfadaki bir div öğesinin kimliğiyle ilişkilendirir.
destroySlots
Belirli alanları, ilgili tüm nesneleri ve bu alanların referanslarını GPT'den kaldırarak kaldırır.
disablePublisherConsole
Google Yayıncı Konsolu'nu devre dışı bırakır.
display
Slot hizmetlerine alanı oluşturma talimatı verir.
enableServices
Sayfadaki reklam alanları için tanımlanmış tüm GPT hizmetlerini etkinleştirir.
getVersion
GPT'nin geçerli sürümünü döndürür.
openConsole
Google Yayıncı Konsolu'nu açar.
pubads
PubAdsService için bir referans döndürür.
setAdIframeTitle
Bu noktadan itibaren PubAdsService tarafından oluşturulan tüm reklam kapsayıcı iframe'lerinin başlığını ayarlar.
setConfig
Sayfa için genel yapılandırma seçeneklerini ayarlar.
sizeMapping
Yeni bir SizeMappingBuilder oluşturur.


googletag.apiReady

 • apiReady: boolean | undefined
 • GPT API'nin yüklendiğini ve çağrılmaya hazır olduğunu gösteren işaret. API hazır olana kadar bu özellik sadece undefined olacaktır.

  Zaman uyumsuzluğunu yönetmenin önerilen yolunun, GPT hazır olduğunda geri çağırmaları sıraya almak için googletag.cmd kullanmak olduğunu unutmayın. API kurulduktan sonra yürütüleceği garanti edildiği için bu geri çağırmaların googletag.apiReady'yi kontrol etmesi gerekmez.

 • Örnek

  JavaScript

  if (window.googletag && googletag.apiReady) {
   // GPT API can be called safely.
  }
  

  JavaScript (eski)

  if (window.googletag && googletag.apiReady) {
   // GPT API can be called safely.
  }
  

  TypeScript

  if (window.googletag && googletag.apiReady) {
   // GPT API can be called safely.
  }
  


googletag.cmd

 • cmd: Array<(this: typeof globalThis) => void> | CommandArray
 • GPT ile ilgili çağrıların eşzamansız olarak yürütülmesi için genel komut kuyruğu referansı.

  googletag.cmd değişkeni, sayfadaki GPT etiketi söz dizimi tarafından boş bir JavaScript dizisine başlatılır, cmd.push ise dizinin sonuna bir öğe ekleyen standart Array.push yöntemidir. GPT JavaScript yüklendiğinde, dizide arama yapar ve tüm işlevleri sırayla yürütür. Daha sonra komut dosyası, cmd öğesini bir CommandArray nesnesiyle değiştirir. Bu nesnenin push yöntemi, kendisine iletilen işlev bağımsız değişkenini yürütmek için tanımlanmıştır. Bu mekanizma, tarayıcının sayfayı oluşturmaya devam etmesine izin verirken, JavaScript'i eşzamansız olarak alarak GPT'nin algılanan gecikmeyi azaltmasına olanak tanır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600]).addService(googletag.pubads());
  });
  

  JavaScript (eski)

  googletag.cmd.push(function () {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600]).addService(googletag.pubads());
  });
  

  TypeScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600])!.addService(googletag.pubads());
  });
  


googletag.pubadsReady

 • pubadsReady: boolean | undefined
 • PubAdsService'in etkin olduğunu, yüklendiğini ve tamamen çalışır durumda olduğunu gösteren işaret. enableServices çağrılıp PubAdsService yüklenip başlatılana kadar bu özellik sadece undefined olacaktır.


googletag.secureSignalProviders

 • secureSignalProviders: SecureSignalProvider[] | SecureSignalProvidersArray | undefined
 • Güvenli sinyal sağlayıcıları dizisine referans.

  Güvenli sinyal sağlayıcıları dizisi, bir dizi sinyal oluşturan işlev kabul eder ve bunları sırayla çağırır. GPT yüklendikten sonra çağrılacak sinyal oluşturan işlevleri sıraya almak için kullanılan standart bir dizinin yerini alması amaçlanmıştır.

 • Örnek

  JavaScript

  window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
  googletag.secureSignalProviders = googletag.secureSignalProviders || [];
  googletag.secureSignalProviders.push({
   id: "collector123",
   collectorFunction: () => {
    return Promise.resolve("signal");
   },
  });
  

  JavaScript (eski)

  window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
  googletag.secureSignalProviders = googletag.secureSignalProviders || [];
  googletag.secureSignalProviders.push({
   id: "collector123",
   collectorFunction: function () {
    return Promise.resolve("signal");
   },
  });
  

  TypeScript

  window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
  googletag.secureSignalProviders = googletag.secureSignalProviders || [];
  googletag.secureSignalProviders.push({
   id: "collector123",
   collectorFunction: () => {
    return Promise.resolve("signal");
   },
  });
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.companionAds


googletag.defineOutOfPageSlot

 • defineOutOfPageSlot(adUnitPath: string, div?: string | OutOfPageFormat): Slot | null
 • Belirtilen reklam birimi yoluyla bir sayfa dışı reklam alanı oluşturur.

  Özel sayfa dışı reklamlar için div, reklamı içerecek div öğesinin kimliğidir. Daha fazla ayrıntı için sayfa dışı reklam öğeleri ile ilgili makaleye bakın.

  GPT tarafından yönetilen sayfa dışı reklamlar için div, desteklenen bir OutOfPageFormat'tır:

 • Örnek

  JavaScript

  // Define a custom out-of-page ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", "div-1");
  
  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL);
  

  JavaScript (eski)

  // Define a custom out-of-page ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", "div-1");
  
  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL);
  

  TypeScript

  // Define a custom out-of-page ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", "div-1");
  
  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL);
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  adUnitPath: string
  Ağ kodu ve reklam birimi koduyla birlikte tam reklam birimi yolu.
  div?: string | OutOfPageFormat
  Bu reklam birimini veya OutOfPageFormat'ı içerecek div'in kimliği.
 • İlerlemeler
  Slot | null
  Yeni oluşturulan alan veya alan oluşturulamıyorsa null.


googletag.defineSlot

 • defineSlot(adUnitPath: string, size: GeneralSize, div?: string): Slot | null
 • Belirli bir reklam birimi yolu ve boyutuyla bir reklam alanı oluşturur ve bunu, reklamı içeren sayfadaki bir div öğesinin kimliğiyle ilişkilendirir.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  

  JavaScript (eski)

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  

  TypeScript

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  adUnitPath: string
  Ağ kodu ve birim koduyla birlikte tam reklam birimi yolu.
  size: GeneralSize
  Eklenen alanın genişliği ve yüksekliği. Bu, duyarlı boyut eşleme sağlanmazsa veya görüntü alanının boyutu eşlemede sağlanan en küçük boyuttan daha küçükse reklam isteğinde kullanılan boyuttur.
  div?: string
  Bu reklam birimini içerecek div'in kimliği.
 • İlerlemeler
  Slot | null
  Yeni oluşturulan alan veya alan oluşturulamıyorsa null.


googletag.destroySlots

 • destroySlots(slots?: Slot[]): boolean
 • Belirli alanları, ilgili tüm nesneleri ve bu alanların referanslarını GPT'den kaldırarak kaldırır. Bu API, geri verilen gösterim alanlarını ve tamamlayıcı alanlarını desteklemez.

  Bir alanda bu API'nin çağrılması, reklamı temizler ve alan nesnesini GPT tarafından sağlanan dahili durumdan kaldırır. Slot nesnesinde daha fazla işlev çağırmak tanımlanmamış davranışa neden olur. Yayıncı sayfası tarafından bir referans sağlanması durumunda, tarayıcının bu yuvayla ilişkili belleği boşaltmayabileceğini unutmayın. Bu API'nin çağrılması, bu alanla ilişkilendirilen div'in yeniden kullanılabilmesini sağlar.

  Özellikle bir alanın kaldırılması, reklamın GPT'nin uzun süreli sayfa görüntülemesinden kaldırılmasına neden olur. Dolayısıyla gelecekteki istekler, bu reklamı içeren birlikte gösterimlerden veya rakip hariç tutmalardan etkilenmez. Bir alanın div öğesinin sayfadan kaldırılmadan önce bu işlevin çağrılmaması, tanımlanmamış davranışa neden olur.

 • Örnek

  JavaScript

  // The calls to construct an ad and display contents.
  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to destroy only slot1.
  googletag.destroySlots([slot1]);
  
  // This call to destroy both slot1 and slot2.
  googletag.destroySlots([slot1, slot2]);
  
  // This call to destroy all slots.
  googletag.destroySlots();
  

  JavaScript (eski)

  // The calls to construct an ad and display contents.
  var slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  var slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to destroy only slot1.
  googletag.destroySlots([slot1]);
  
  // This call to destroy both slot1 and slot2.
  googletag.destroySlots([slot1, slot2]);
  
  // This call to destroy all slots.
  googletag.destroySlots();
  

  TypeScript

  // The calls to construct an ad and display contents.
  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1")!;
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!;
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to destroy only slot1.
  googletag.destroySlots([slot1]);
  
  // This call to destroy both slot1 and slot2.
  googletag.destroySlots([slot1, slot2]);
  
  // This call to destroy all slots.
  googletag.destroySlots();
  
 • Parametreler
  slots?: Slot[]
  Kaldırılacak slot dizisi. Dizi isteğe bağlıdır; belirtilmezse tüm alanlar kaldırılır.
 • İlerlemeler
  boolean
  Slot'lar kaldırıldıysa true, aksi takdirde false.


googletag.disablePublisherConsole

 • disablePublisherConsole(): void
 • Google Yayıncı Konsolu'nu devre dışı bırakır.

 • Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.display

 • display(divOrSlot: string | Element | Slot): void
 • Slot hizmetlerine alanı oluşturma talimatı verir. Her reklam alanı her sayfa için yalnızca bir kez görüntülenmelidir. Görüntülenmeden önce tüm alanlar tanımlanmalı ve kendileriyle ilişkilendirilmiş bir hizmete sahip olmalıdır. Öğe DOM'de bulunana kadar display çağrısı gerçekleşmemelidir. Bunu sağlamanın genel yöntemi, reklam öğesini yöntem çağrısında belirtilen div öğesinin içindeki bir komut dosyası bloğuna yerleştirmektir.

  Tekli istek mimarisi (SRA) kullanılıyorsa bu yöntemin çağrıldığı zamanda getirilmemiş tüm reklam alanları bir kerede getirilir. Reklam alanını görüntülenmemeye zorlamak için div'in tamamı kaldırılmalıdır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.display("div-1");
  });
  

  JavaScript (eski)

  googletag.cmd.push(function () {
   googletag.display("div-1");
  });
  

  TypeScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.display("div-1");
  });
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  divOrSlot: string | Element | Slot
  Reklam alanını veya div öğesini içeren div öğesinin kimliği ya da alan nesnesi. Bir div öğesi sağlanırsa bu öğenin, defineSlot içine iletilen kimlikle eşleşen bir "id" özelliğinin olması gerekir.


googletag.enableServices

 • enableServices(): void
 • Sayfadaki reklam alanları için tanımlanmış tüm GPT hizmetlerini etkinleştirir.


googletag.getVersion

 • getVersion(): string
 • GPT'nin geçerli sürümünü döndürür.

 • Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • İlerlemeler
  string
  Şu anda yürütülen GPT sürümü dizesi.


googletag.openConsole

 • openConsole(div?: string): void
 • Google Yayıncı Konsolu'nu açar.

 • Örnek

  JavaScript

  // Calling with div ID.
  googletag.openConsole("div-1");
  
  // Calling without div ID.
  googletag.openConsole();
  

  JavaScript (eski)

  // Calling with div ID.
  googletag.openConsole("div-1");
  
  // Calling without div ID.
  googletag.openConsole();
  

  TypeScript

  // Calling with div ID.
  googletag.openConsole("div-1");
  
  // Calling without div ID.
  googletag.openConsole();
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  div?: string
  Reklam alanı div kimliği. Bu değer isteğe bağlıdır. Yayıncı Konsolu sağlandığında, belirtilen reklam alanının ayrıntıları görüntülenerek açılmaya çalışır.


googletag.pubads


googletag.setAdIframeTitle

 • setAdIframeTitle(title: string): void
 • Bu noktadan itibaren PubAdsService tarafından oluşturulan tüm reklam kapsayıcı iframe'lerinin başlığını ayarlar.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.setAdIframeTitle("title");
  

  JavaScript (eski)

  googletag.setAdIframeTitle("title");
  

  TypeScript

  googletag.setAdIframeTitle("title");
  
 • Parametreler
  title: string
  Tüm reklam kapsayıcı iframe'leri için yeni başlık.


googletag.setConfig


googletag.sizeMapping


googletag.CommandArray

Komut dizisi, bir işlev dizisini kabul eder ve bunları sırayla çağırır. GPT yüklendikten sonra çağrılacak işlevleri sıraya almak için kullanılan standart bir diziyi değiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Yöntem Özeti
push
Bağımsız değişkenlerde belirtilen işlevlerin sırasını sırayla yürütür.


push

 • push(...f: Array<(this: typeof globalThis) => void>): number
 • Bağımsız değişkenlerde belirtilen işlevlerin sırasını sırayla yürütür.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600]).addService(googletag.pubads());
  });
  

  JavaScript (eski)

  googletag.cmd.push(function () {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600]).addService(googletag.pubads());
  });
  

  TypeScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600])!.addService(googletag.pubads());
  });
  
 • Parametreler
  ...f: Array<(this: typeof globalThis) => void>
  Yürütülecek bir JavaScript işlevi. Çalışma zamanı bağlaması her zaman globalThis olur. Çevreleyen sözlüksel bağlamın this değerini korumak için bir ok işlevi iletmeyi düşünün.
 • İlerlemeler
  number
  Şu ana kadar işlenen komutların sayısı. Bu, Array.push'in döndürülen değeriyle (dizinin mevcut uzunluğu) uyumludur.


googletag.CompanionAdsService

Uzatmalar Service

Tamamlayıcı Reklam hizmeti. Bu hizmet, video reklamlar tarafından tamamlayıcı reklamları göstermek için kullanılır.

Yöntem Özeti
addEventListener
Sayfada belirli bir GPT etkinliği meydana geldiğinde JavaScript işlevini ayarlamanıza ve çağırmanıza olanak tanıyan bir işleyici kaydeder.
getSlots
Bu hizmetle ilişkili slotların listesini alın.
removeEventListener
Önceden kaydedilmiş bir işleyiciyi kaldırır.
setRefreshUnfilledSlots
Doldurulmamış tamamlayıcı alanların otomatik olarak doldurulup doldurulmayacağını ayarlar.
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


setRefreshUnfilledSlots

 • setRefreshUnfilledSlots(value: boolean): void
 • Doldurulmamış tamamlayıcı alanların otomatik olarak doldurulup doldurulmayacağını ayarlar.

  Bu yöntem, dolguyu açmak ve kapatmak için sayfanın kullanım ömrü boyunca birden çok kez çağrılabilir. Yalnızca PubAdsService'e kayıtlı olan alanlar doldurulur. Politika kısıtlamaları nedeniyle bu yöntem, bir Ad Exchange videosu yayınlandığında boş tamamlayıcı alanları doldurmak için tasarlanmamıştır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.companionAds().setRefreshUnfilledSlots(true);
  

  JavaScript (eski)

  googletag.companionAds().setRefreshUnfilledSlots(true);
  

  TypeScript

  googletag.companionAds().setRefreshUnfilledSlots(true);
  
 • Parametreler
  value: boolean
  Doldurulmayan alanları otomatik olarak doldurmak için true, değiştirilmeden bırakmak için false.


googletag.PrivacySettingsConfig

Gizlilik ayarları için yapılandırma nesnesi.

Mülk Özeti
childDirectedTreatment
Sayfanın çocuklara yönelik olarak değerlendirilmesi gerekip gerekmediğini belirtir.
limitedAds
Yayıncının yönetmeliklere uygunluk gereksinimlerine yardımcı olmak için yayının sınırlı reklamlar modunda yayınlanmasını sağlar.
nonPersonalizedAds
Yayıncının yönetmeliklere uygunluk gereksinimlerine yardımcı olmak için yayının kişiselleştirilmemiş reklamlar modunda yayınlanmasını sağlar.
restrictDataProcessing
Yayıncının mevzuatına uygunluk gereksinimlerine yardımcı olmak için yayının kısıtlı işleme modunda çalışmasını sağlar.
trafficSource
İsteklerin satın alınan trafiği mi yoksa organik trafiği mi temsil ettiğini belirtir.
underAgeOfConsent
Reklam isteklerinin, reşit olma yaşının altındaki kullanıcılardan geliyor olarak işaretlenip işaretlenmeyeceğini belirtir.
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


childDirectedTreatment


limitedAds


nonPersonalizedAds

 • nonPersonalizedAds: boolean
 • Yayıncının yönetmeliklere uygunluk gereksinimlerine yardımcı olmak için yayının kişiselleştirilmemiş reklamlar modunda yayınlanmasını sağlar.


restrictDataProcessing

 • restrictDataProcessing: boolean
 • Yayıncının mevzuatına uygunluk gereksinimlerine yardımcı olmak için yayının kısıtlı işleme modunda çalışmasını sağlar.


trafficSource

 • trafficSource: TrafficSource
 • İsteklerin satın alınan trafiği mi yoksa organik trafiği mi temsil ettiğini belirtir. Bu değer, Ad Manager raporlarındaki Trafik kaynağı boyutunu doldurur. Politika ayarlanmazsa raporlarda trafik kaynağı varsayılan olarak undefined olur.

 • Örnek

  JavaScript

  // Indicate requests represent organic traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.ORGANIC,
  });
  
  // Indicate requests represent purchased traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.PURCHASED,
  });
  

  JavaScript (eski)

  // Indicate requests represent organic traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.ORGANIC,
  });
  
  // Indicate requests represent purchased traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.PURCHASED,
  });
  

  TypeScript

  // Indicate requests represent organic traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.ORGANIC,
  });
  
  // Indicate requests represent purchased traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.PURCHASED,
  });
  


underAgeOfConsent

 • underAgeOfConsent: null | boolean
 • Reklam isteklerinin, reşit olma yaşının altındaki kullanıcılardan geliyor olarak işaretlenip işaretlenmeyeceğini belirtir. Yapılandırmayı temizlemek için null olarak ayarlayın.


googletag.PubAdsService

Uzatmalar Service

Yayıncı Reklamları hizmeti. Bu hizmet, Google Ad Manager hesabınızdan reklam almak ve göstermek için kullanılır.

Yöntem Özeti
addEventListener
Sayfada belirli bir GPT etkinliği meydana geldiğinde JavaScript işlevini ayarlamanıza ve çağırmanıza olanak tanıyan bir işleyici kaydeder.
clear
Reklamları belirtilen alanlardan kaldırıp boş içerikle değiştirir.
clearCategoryExclusions
Tüm sayfa düzeyi reklam kategorisi hariç tutma etiketlerini temizler.
clearTargeting
Belirli bir anahtar veya tüm anahtarlar için özel hedefleme parametrelerini temizler.
collapseEmptyDivs
Gösterilecek reklam içeriği olmadığında alan div'lerinin sayfada yer kaplamaması için daraltılmasını etkinleştirir.
disableInitialLoad
Sayfa yüklendiğinde reklam isteklerini devre dışı bırakır ancak PubAdsService.refresh çağrısıyla reklam isteği yapılmasına izin verir.
display
Belirtilen reklam birimi yolu ve boyutuyla bir reklam alanı oluşturur ve gösterir.
enableLazyLoad
Yapılandırma nesnesi tarafından tanımlandığı gibi GPT'de geç yüklemeyi etkinleştirir.
enableSingleRequest
Aynı anda birden fazla reklam getirmek için tekli istek modunu etkinleştirir.
enableVideoAds
GPT'ye, video reklamların sayfada mevcut olacağını bildirir.
get
Belirtilen anahtarla ilişkili AdSense özelliğinin değerini döndürür.
getAttributeKeys
Bu hizmette ayarlanan özellik anahtarlarını döndürür.
getSlots
Bu hizmetle ilişkili slotların listesini alın.
getTargeting
Ayarlanmış belirli bir özel hizmet düzeyinde hedefleme parametresini döndürür.
getTargetingKeys
Ayarlanan tüm özel hizmet düzeyi hedefleme anahtarlarının listesini döndürür.
isInitialLoadDisabled
Reklamlarla ilgili ilk isteklerin, önceki bir PubAdsService.disableInitialLoad çağrısı tarafından başarıyla devre dışı bırakılıp bırakılmadığını döndürür.
refresh
Sayfadaki belirli alanlar veya tüm alanlar için yeni reklamlar getirir ve görüntüler.
removeEventListener
Önceden kaydedilmiş bir işleyiciyi kaldırır.
set
Yayıncı Reklamları hizmeti altındaki tüm reklam alanları için geçerli olan AdSense özelliklerinin değerlerini ayarlar.
setCategoryExclusion
Belirli bir etiket adı için sayfa düzeyinde reklam kategorisi hariç tutma ayarlar.
setCentering
Reklamların yatay ortalamasını etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
setForceSafeFrame
Sayfadaki tüm reklamların SafeFrame kapsayıcısı kullanılarak oluşturulmaya zorlanıp zorlanmayacağını yapılandırır.
setLocation
Satır öğelerini belirli konumlara coğrafi olarak hedefleyebilmeniz için web sitelerindeki konum bilgilerini aktarır.
setPrivacySettings
Bir yapılandırma nesnesi kullanarak tüm gizlilik ayarlarının tek bir API'den yapılandırılmasına olanak tanır.
setPublisherProvidedId
Yayıncı tarafından sağlanan kimliğin değerini ayarlar.
setSafeFrameConfig
SafeFrame yapılandırması için sayfa düzeyinde tercihleri ayarlar.
setTargeting
Belirli bir anahtara yönelik olarak, tüm Yayıncı Reklamları hizmet reklam alanları için geçerli olan özel hedefleme parametrelerini ayarlar.
setVideoContent
Hedefleme ve içerik hariç tutma amaçları için reklam istekleriyle birlikte gönderilecek video içeriği bilgilerini ayarlar.
updateCorrelator
Reklam istekleriyle gönderilen ilişkilendiriciyi değiştirerek yeni bir sayfa görüntüleme işlemini etkili bir şekilde başlatır.


clear

 • clear(slots?: Slot[]): boolean
 • Reklamları belirtilen alanlardan kaldırıp boş içerikle değiştirir. Alanlar getirilmedi olarak işaretlenir.

  Özellikle bir alanın temizlenmesi, reklamı GPT'nin uzun süreli sayfa görüntülemesinden kaldırır. Bu nedenle, gelecekteki istekler, bu reklamı içeren birlikte gösterimlerden veya rakip hariç tutmalardan etkilenmez.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to clear only slot1.
  googletag.pubads().clear([slot1]);
  
  // This call to clear both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().clear([slot1, slot2]);
  
  // This call to clear all slots.
  googletag.pubads().clear();
  

  JavaScript (eski)

  var slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  var slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to clear only slot1.
  googletag.pubads().clear([slot1]);
  
  // This call to clear both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().clear([slot1, slot2]);
  
  // This call to clear all slots.
  googletag.pubads().clear();
  

  TypeScript

  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1")!;
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!;
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to clear only slot1.
  googletag.pubads().clear([slot1]);
  
  // This call to clear both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().clear([slot1, slot2]);
  
  // This call to clear all slots.
  googletag.pubads().clear();
  
 • Parametreler
  slots?: Slot[]
  Temizlenecek alan dizisi. Dizi isteğe bağlıdır; belirtilmezse tüm alanlar silinir.
 • İlerlemeler
  boolean
  Slot temizlenmişse true, aksi takdirde false değerini döndürür.


clearCategoryExclusions

 • clearCategoryExclusions(): PubAdsService
 • Tüm sayfa düzeyi reklam kategorisi hariç tutma etiketlerini temizler. Bu, alanı yenilemek istiyorsanız yararlı olur.

 • Örnek

  JavaScript

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  
  // Make ad requests. No ad with 'AirlineAd' label will be returned.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  googletag.pubads().clearCategoryExclusions();
  
  // Make ad requests. Any ad can be returned.
  

  JavaScript (eski)

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  
  // Make ad requests. No ad with 'AirlineAd' label will be returned.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  googletag.pubads().clearCategoryExclusions();
  
  // Make ad requests. Any ad can be returned.
  

  TypeScript

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  
  // Make ad requests. No ad with 'AirlineAd' label will be returned.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  googletag.pubads().clearCategoryExclusions();
  
  // Make ad requests. Any ad can be returned.
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


clearTargeting

 • clearTargeting(key?: string): PubAdsService
 • Belirli bir anahtar veya tüm anahtarlar için özel hedefleme parametrelerini temizler.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  googletag.pubads().setTargeting("fruits", "apple");
  
  googletag.pubads().clearTargeting("interests");
  // Targeting 'colors' and 'fruits' are still present, while 'interests'
  // was cleared.
  
  googletag.pubads().clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  googletag.pubads().setTargeting("fruits", "apple");
  
  googletag.pubads().clearTargeting("interests");
  // Targeting 'colors' and 'fruits' are still present, while 'interests'
  // was cleared.
  
  googletag.pubads().clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  googletag.pubads().setTargeting("fruits", "apple");
  
  googletag.pubads().clearTargeting("interests");
  // Targeting 'colors' and 'fruits' are still present, while 'interests'
  // was cleared.
  
  googletag.pubads().clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  key?: string
  Hedefleme parametresi anahtarı. Anahtar isteğe bağlıdır; belirtilmezse tüm hedefleme parametreleri silinir.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


collapseEmptyDivs

 • collapseEmptyDivs(collapseBeforeAdFetch?: boolean): boolean
 • Gösterilecek reklam içeriği olmadığında alan div'lerinin sayfada yer kaplamaması için daraltılmasını etkinleştirir. Bu mod, hizmet etkinleştirilmeden önce ayarlanmalıdır.

 • Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  collapseBeforeAdFetch?: boolean
  Reklamlar getirilmeden önce bile alanların daraltılıp daraltılmayacağını belirler. Bu parametre isteğe bağlıdır. Sağlanmazsa varsayılan değer olarak false kullanılır.
 • İlerlemeler
  boolean
  Div daraltma modu etkinleştirildiyse true ve yöntem hizmet etkinleştirildikten sonra çağrıldığı için daraltma modunun etkinleştirilmesi mümkün değilse false sonucunu döndürür.


disableInitialLoad


display

 • display(adUnitPath: string, size: GeneralSize, div?: string | Element, clickUrl?: string): void
 • Belirtilen reklam birimi yolu ve boyutuyla bir reklam alanı oluşturur ve gösterir. Bu yöntem tekli istek modunda çalışmaz.

  Not: Bu yöntem çağrıldığında, reklam isteği gönderilirken ve yanıt oluşturulurken tutarlılığın sağlanması için alanın ve sayfa durumunun anlık görüntüsü oluşturulur. Bu yöntem çağrıldıktan sonra alanda veya sayfa durumunda yapılan tüm değişiklikler (hedefleme, gizlilik ayarları, SafeFrame'i zorunlu kılma vb. dahil) yalnızca sonraki display() veya refresh() istekleri için geçerli olur.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().display("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().display("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().display("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  adUnitPath: string
  Oluşturulacak alanın reklam birimi yolu.
  size: GeneralSize
  Alanın genişliği ve yüksekliği.
  div?: string | Element
  Alanı içeren div öğesinin veya div öğesinin kimliğidir.
  clickUrl?: string
  Bu alanda kullanılacak tıklama URL'si.


enableLazyLoad

 • enableLazyLoad(config?: { fetchMarginPercent: number, mobileScaling: number, renderMarginPercent: number }): void
 • Yapılandırma nesnesi tarafından tanımlandığı gibi GPT'de geç yüklemeyi etkinleştirir. Daha ayrıntılı örnekler için Geç yükleme örneğine bakın.

  Not: SRA'da geç getirme yalnızca tüm alanlar getirme kenar boşluğunun dışındaysa çalışır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().enableLazyLoad({
   // Fetch slots within 5 viewports.
   fetchMarginPercent: 500,
   // Render slots within 2 viewports.
   renderMarginPercent: 200,
   // Double the above values on mobile.
   mobileScaling: 2.0,
  });
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().enableLazyLoad({
   // Fetch slots within 5 viewports.
   fetchMarginPercent: 500,
   // Render slots within 2 viewports.
   renderMarginPercent: 200,
   // Double the above values on mobile.
   mobileScaling: 2.0,
  });
  

  TypeScript

  googletag.pubads().enableLazyLoad({
   // Fetch slots within 5 viewports.
   fetchMarginPercent: 500,
   // Render slots within 2 viewports.
   renderMarginPercent: 200,
   // Double the above values on mobile.
   mobileScaling: 2.0,
  });
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  config?: { fetchMarginPercent: number, mobileScaling: number, renderMarginPercent: number }
  Yapılandırma nesnesi, geç davranışın özelleştirilmesine olanak tanır. Atlanan yapılandırmalar, Google tarafından ayarlanan varsayılan ayarları kullanır ve bu ayarlar zaman içinde ayarlanır. Getirme marjı gibi belirli bir ayarı devre dışı bırakmak için değeri -1 olarak ayarlayın.
  • fetchMarginPercent

   Reklamı görüntü alanı boyutunun yüzdesi olarak getirebilmemiz için bir alanın mevcut görüntü alanına olan minimum mesafesi. 0 değeri, "alan görüntü alanına girdiğinde", 100, "reklam 1 görüntü alanı uzakta olduğunda" anlamına gelir ve bu böyle devam eder.
  • renderMarginPercent

   Reklam oluşturulmadan önce alanın mevcut görüntü alanına olan minimum mesafesi. Bu işlem, reklamın önceden getirilmesine olanak tanır ancak diğer alt kaynakların oluşturulup indirilmesini bekler. Bu değer, görüntü alanının yüzdesi olarak fetchMarginPercent gibi çalışır.
  • mobileScaling

   Mobil cihazlarda kenar boşluklarına uygulanan bir çarpan. Bu, mobil ve masaüstü cihazlarda farklı kâr marjlarına olanak tanır. Örneğin, 2, 0 değeri mobil cihazlarda tüm kenar boşluklarını 2 ile çarparak slotun getirme ve oluşturma işleminden önce olabileceği minimum mesafeyi artırır.


enableSingleRequest

 • enableSingleRequest(): boolean
 • Aynı anda birden fazla reklam getirmek için tekli istek modunu etkinleştirir. Bu, hizmet etkinleştirilmeden önce tüm Yayıncı Reklamları alanlarının tanımlanmasını ve PubAdsService'e eklenmesini gerektirir. Hizmet etkinleştirilmeden önce tekli istek modu ayarlanmalıdır.

 • Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • İlerlemeler
  boolean
  Tekli istek modu etkinleştirilmişse true, hizmet etkinleştirildikten sonra çağrıldığı için tekli istek modunun etkinleştirilmesi mümkün değilse false sonucunu döndürür.


enableVideoAds

 • enableVideoAds(): void
 • GPT'ye, video reklamların sayfada mevcut olacağını bildirir. Bu, görüntülü ve video reklamlarda rakip hariç tutma kısıtlamalarının kullanılmasını sağlar. Video içeriği biliniyorsa görüntülü reklamlarda içerik hariç tutmayı kullanabilmek için PubAdsService.setVideoContent numaralı telefonu arayın.


get

 • get(key: string): null | string
 • Belirtilen anahtarla ilişkili AdSense özelliğinin değerini döndürür.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  

  TypeScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  key: string
  Aranacak özelliğin adı.
 • İlerlemeler
  null | string
  Özellik anahtarı için mevcut değer veya anahtar mevcut değilse null.


getAttributeKeys

 • getAttributeKeys(): string[]
 • Bu hizmette ayarlanan özellik anahtarlarını döndürür.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().set("adsense_border_color", "#AABBCC");
  googletag.pubads().getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().set("adsense_border_color", "#AABBCC");
  googletag.pubads().getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  

  TypeScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().set("adsense_border_color", "#AABBCC");
  googletag.pubads().getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  
 • İlerlemeler
  string[]
  Bu hizmette ayarlanan özellik anahtarları dizisi. Sıralama tanımsız.


getTargeting

 • getTargeting(key: string): string[]
 • Ayarlanmış belirli bir özel hizmet düzeyinde hedefleme parametresini döndürür.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  googletag.pubads().getTargeting("interests");
  // Returns ['sports'].
  
  googletag.pubads().getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  googletag.pubads().getTargeting("interests");
  // Returns ['sports'].
  
  googletag.pubads().getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  googletag.pubads().getTargeting("interests");
  // Returns ['sports'].
  
  googletag.pubads().getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  
 • Parametreler
  key: string
  Aranacak hedefleme anahtarı.
 • İlerlemeler
  string[]
  Bu anahtarla ilişkilendirilen değerler veya böyle bir anahtar yoksa boş dizi.


getTargetingKeys

 • getTargetingKeys(): string[]
 • Ayarlanan tüm özel hizmet düzeyi hedefleme anahtarlarının listesini döndürür.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  
  googletag.pubads().getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'colors'].
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  
  googletag.pubads().getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'colors'].
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  
  googletag.pubads().getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'colors'].
  
 • İlerlemeler
  string[]
  Hedefleme anahtarları dizisi. Sıralama tanımsız.


isInitialLoadDisabled

 • isInitialLoadDisabled(): boolean
 • Reklamlarla ilgili ilk isteklerin, önceki bir PubAdsService.disableInitialLoad çağrısı tarafından başarıyla devre dışı bırakılıp bırakılmadığını döndürür.

 • İlerlemeler
  boolean
  Önceki bir PubAdsService.disableInitialLoad çağrısı başarılı olduysa true, aksi takdirde false değerini döndürür.


refresh

 • refresh(slots?: null | Slot[], options?: { changeCorrelator: boolean }): void
 • Sayfadaki belirli alanlar veya tüm alanlar için yeni reklamlar getirir ve görüntüler. Yalnızca eşzamansız oluşturma modunda çalışır.

  Tüm tarayıcılarda doğru davranış için refresh çağrısının öncesinde reklam alanına display çağrısı yapılması gerekir. display çağrısı atlanırsa yenileme beklenmedik şekilde davranabilir. İstenirse display uygulamasının bir reklamı getirmesini durdurmak için PubAdsService.disableInitialLoad yöntemi kullanılabilir.

  Bir alanın yenilenmesi, eski reklamı GPT'nin uzun süreli sayfa görüntülemesinden kaldırır. Böylece, gelecekteki istekler, söz konusu reklamı içeren birlikte gösterimlerden veya rakip hariç tutmalardan etkilenmez.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1 only.
  googletag.pubads().refresh([slot1]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().refresh([slot1, slot2]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot.
  googletag.pubads().refresh();
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1, without changing
  // the correlator.
  googletag.pubads().refresh([slot1], { changeCorrelator: false });
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot, without
  // changing the correlator.
  googletag.pubads().refresh(null, { changeCorrelator: false });
  

  JavaScript (eski)

  var slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  var slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1 only.
  googletag.pubads().refresh([slot1]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().refresh([slot1, slot2]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot.
  googletag.pubads().refresh();
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1, without changing
  // the correlator.
  googletag.pubads().refresh([slot1], { changeCorrelator: false });
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot, without
  // changing the correlator.
  googletag.pubads().refresh(null, { changeCorrelator: false });
  

  TypeScript

  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1")!;
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!;
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1 only.
  googletag.pubads().refresh([slot1]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().refresh([slot1, slot2]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot.
  googletag.pubads().refresh();
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1, without changing
  // the correlator.
  googletag.pubads().refresh([slot1], { changeCorrelator: false });
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot, without
  // changing the correlator.
  googletag.pubads().refresh(null, { changeCorrelator: false });
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  slots?: null | Slot[]
  Yenilenecek alanlar. Dizi isteğe bağlıdır; belirtilmezse tüm alanlar yenilenir.
  options?: { changeCorrelator: boolean }
  Bu yenileme çağrısıyla ilişkili yapılandırma seçenekleri.
  • changeCorrelator

   Reklamları getirmek için yeni bir ilişkilendirici oluşturulup oluşturulmayacağını belirtir. Reklam sunucularımız bu ilişkilendirici değerini kısa bir süre için korur (şu anda 30 saniyedir, ancak değişebilir). Böylece, aynı ilişkilendiriciye sahip olan ve birbirine yakın şekilde alınan istekler tek bir sayfa görüntüleme olarak kabul edilecektir. Varsayılan olarak her yenileme için yeni bir ilişkilendirici oluşturulur.

   Not: Bu seçenek, GPT'nin uzun süreli sayfa görüntülemesini etkilemez. Uzun süreli sayfa görüntüleme sayısı, sayfada bulunan reklamları otomatik olarak yansıtır ve geçerlilik süresi yoktur.


set

 • set(key: string, value: string): PubAdsService
 • Yayıncı Reklamları hizmeti altındaki tüm reklam alanları için geçerli olan AdSense özelliklerinin değerlerini ayarlar.

  Bu özelliğin aynı anahtar için birden fazla kez çağrılması, ilgili anahtar için daha önce ayarlanmış olan değerleri geçersiz kılar. display veya refresh çağrılmadan önce tüm değerler ayarlanmalıdır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  key: string
  Özelliğin adı.
  value: string
  Özellik değeri.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


setCategoryExclusion

 • setCategoryExclusion(categoryExclusion: string): PubAdsService
 • Belirli bir etiket adı için sayfa düzeyinde reklam kategorisi hariç tutma ayarlar.

 • Örnek

  JavaScript

  // Label = AirlineAd.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  

  JavaScript (eski)

  // Label = AirlineAd.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  

  TypeScript

  // Label = AirlineAd.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  categoryExclusion: string
  Eklenecek reklam kategorisi hariç tutma etiketi.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


setCentering

 • setCentering(centerAds: boolean): void
 • Reklamların yatay ortalamasını etkinleştirir ve devre dışı bırakır. Ortalama varsayılan olarak devre dışıdır. Eski gpt_mobile.js'de merkezleme varsayılan olarak etkindir.

  Yalnızca bu yöntem çağrıldıktan sonra istenen reklamlar ortalanacağından, bu yöntem display veya refresh çağrılmadan önce çağrılmalıdır.

 • Örnek

  JavaScript

  // Make ads centered.
  googletag.pubads().setCentering(true);
  

  JavaScript (eski)

  // Make ads centered.
  googletag.pubads().setCentering(true);
  

  TypeScript

  // Make ads centered.
  googletag.pubads().setCentering(true);
  
 • Parametreler
  centerAds: boolean
  Reklamları ortalamak için true, sola hizalamak için false.


setForceSafeFrame

 • setForceSafeFrame(forceSafeFrame: boolean): PubAdsService
 • Sayfadaki tüm reklamların bir SafeFrame kapsayıcısı kullanılarak oluşturulmaya zorlanıp zorlanmayacağını yapılandırır.

  Bu API'yi kullanırken lütfen aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

  • Bu ayar yalnızca ilgili alanlar için yapılan sonraki reklam istekleri için geçerli olur.
  • Alan seviyesi ayarı (belirtilirse) her zaman sayfa düzeyindeki ayarı geçersiz kılar.
  • true olarak ayarlanırsa (alan düzeyinde veya sayfa düzeyinde) reklam, Google Ad Manager kullanıcı arayüzünde yapılan seçimden bağımsız olarak her zaman SafeFrame kapsayıcısı kullanılarak oluşturulur.
  • Bununla birlikte, false olarak ayarlanır veya ayarlanmadan bırakılırsa reklam, reklam öğesinin türüne ve Google Ad Manager kullanıcı arayüzünde yapılan seçime bağlı olarak bir SafeFrame kapsayıcısı kullanılarak oluşturulur.
  • Bu API, iFrame'lerinden ayrılmaya çalışan veya doğrudan bir yayıncı sayfasında oluşturulmasına güvenen reklam öğelerinin davranışını etkileyebileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will be opted-out of the page-level force
  // SafeFrame instruction.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setForceSafeFrame(false)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will have SafeFrame forced.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will be opted-out of the page-level force
  // SafeFrame instruction.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setForceSafeFrame(false)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will have SafeFrame forced.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will be opted-out of the page-level force
  // SafeFrame instruction.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")!
   .setForceSafeFrame(false)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will have SafeFrame forced.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!.addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  forceSafeFrame: boolean
  Sayfadaki tüm reklamları SafeFrame'lerde oluşturulmaya zorlamak için true ve önceki ayarı "yanlış" olarak değiştirmek için false. Daha önce belirtilmediğinde bu seçeneğin false olarak ayarlanması hiçbir şeyi değiştirmez.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  İşlevin çağrıldığı hizmet nesnesi.


setLocation

 • setLocation(address: string): PubAdsService
 • Satır öğelerini belirli konumlara coğrafi olarak hedefleyebilmeniz için web sitelerindeki konum bilgilerini aktarır.

 • Örnek

  JavaScript

  // Postal code:
  googletag.pubads().setLocation("10001,US");
  

  JavaScript (eski)

  // Postal code:
  googletag.pubads().setLocation("10001,US");
  

  TypeScript

  // Postal code:
  googletag.pubads().setLocation("10001,US");
  
 • Parametreler
  address: string
  Serbest biçimli adres.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


setPrivacySettings

 • setPrivacySettings(privacySettings: PrivacySettingsConfig): PubAdsService
 • Bir yapılandırma nesnesi kullanarak tüm gizlilik ayarlarının tek bir API'den yapılandırılmasına olanak tanır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   restrictDataProcessing: true,
  });
  
  // Set multiple privacy settings at the same time.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: true,
   underAgeOfConsent: true,
  });
  
  // Clear the configuration for childDirectedTreatment.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: null,
  });
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   restrictDataProcessing: true,
  });
  
  // Set multiple privacy settings at the same time.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: true,
   underAgeOfConsent: true,
  });
  
  // Clear the configuration for childDirectedTreatment.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: null,
  });
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   restrictDataProcessing: true,
  });
  
  // Set multiple privacy settings at the same time.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: true,
   underAgeOfConsent: true,
  });
  
  // Clear the configuration for childDirectedTreatment.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: null,
  });
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  privacySettings: PrivacySettingsConfig
  Gizlilik ayarları yapılandırmasını içeren nesne.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  İşlevin çağrıldığı hizmet nesnesi.


setPublisherProvidedId

 • setPublisherProvidedId(ppid: string): PubAdsService
 • Yayıncı tarafından sağlanan kimliğin değerini ayarlar.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().setPublisherProvidedId("12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337");
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().setPublisherProvidedId("12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setPublisherProvidedId("12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337");
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  ppid: string
  Yayıncı tarafından sağlanan alfanümerik kimlik. 32 ile 150 karakter arasında olmalıdır.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


setSafeFrameConfig

 • setSafeFrameConfig(config: SafeFrameConfig): PubAdsService
 • SafeFrame yapılandırması için sayfa düzeyinde tercihleri ayarlar. Yapılandırma nesnesindeki tanınmayan anahtarlar yoksayılır. Tanınan bir anahtar için geçersiz bir değer iletilirse yapılandırmanın tamamı yoksayılır.

  Belirtildiği takdirde, sayfa düzeyindeki bu tercihler alan düzeyinde tercihler tarafından geçersiz kılınır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  const pageConfig = {
   allowOverlayExpansion: true,
   allowPushExpansion: true,
   sandbox: true,
  };
  
  const slotConfig = { allowOverlayExpansion: false };
  
  googletag.pubads().setSafeFrameConfig(pageConfig);
  
  // The following slot will not allow for expansion by overlay.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setSafeFrameConfig(slotConfig)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit the page level settings, and hence
  // would allow for expansion by overlay.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  var pageConfig = {
   allowOverlayExpansion: true,
   allowPushExpansion: true,
   sandbox: true,
  };
  
  var slotConfig = { allowOverlayExpansion: false };
  
  googletag.pubads().setSafeFrameConfig(pageConfig);
  
  // The following slot will not allow for expansion by overlay.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setSafeFrameConfig(slotConfig)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit the page level settings, and hence
  // would allow for expansion by overlay.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  const pageConfig = {
   allowOverlayExpansion: true,
   allowPushExpansion: true,
   sandbox: true,
  };
  
  const slotConfig = { allowOverlayExpansion: false };
  
  googletag.pubads().setSafeFrameConfig(pageConfig);
  
  // The following slot will not allow for expansion by overlay.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")!
   .setSafeFrameConfig(slotConfig)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit the page level settings, and hence
  // would allow for expansion by overlay.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!.addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  config: SafeFrameConfig
  Yapılandırma nesnesi.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


setTargeting

 • setTargeting(key: string, value: string | string[]): PubAdsService
 • Belirli bir anahtara yönelik olarak, tüm Yayıncı Reklamları hizmet reklam alanları için geçerli olan özel hedefleme parametrelerini ayarlar. Bu işlevi aynı anahtar için birden çok kez çağırmak eski değerlerin üzerine yazılmasına neden olur. Bu anahtarlar Google Ad Manager hesabınızda tanımlanır.

 • Örnek

  JavaScript

  // Example with a single value for a key.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  

  JavaScript (eski)

  // Example with a single value for a key.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  

  TypeScript

  // Example with a single value for a key.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  key: string
  Hedefleme parametresi anahtarı.
  value: string | string[]
  Hedefleme parametresi değeri veya değer dizisi.
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


setVideoContent

 • setVideoContent(videoContentId: string, videoCmsId: string): void
 • Hedefleme ve içerik hariç tutma amaçları için reklam istekleriyle birlikte gönderilecek video içeriği bilgilerini ayarlar. Bu yöntem çağrıldığında video reklamlar otomatik olarak etkinleştirilir. videoContentId ve videoCmsId için Google Ad Manager içerik besleme hizmetine sağlanan değerleri kullanın.

 • Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  videoContentId: string
  Video içerik kimliği.
  videoCmsId: string
  Video İYS kimliği.


updateCorrelator

 • updateCorrelator(): PubAdsService
 • Reklam istekleriyle gönderilen ilişkilendiriciyi değiştirerek yeni bir sayfa görüntüleme işlemini etkili bir şekilde başlatır. İlişkilendirici, bir sayfa görüntülemeden gelen tüm reklam istekleri için aynıdır ve farklı sayfa görüntülemelerinde benzersizdir. Yalnızca eşzamansız mod için geçerlidir.

  Not: Bu, GPT'nin uzun ömürlü sayfa görüntülemesini etkilemez. Uzun ömürlü sayfa görüntülemesi, reklamları gerçekten sayfada otomatik olarak yansıtır ve geçerlilik süresi yoktur.

 • Örnek

  JavaScript

  // Assume that the correlator is currently 12345. All ad requests made
  // by this page will currently use that value.
  
  // Replace the current correlator with a new correlator.
  googletag.pubads().updateCorrelator();
  
  // The correlator will now be a new randomly selected value, different
  // from 12345. All subsequent ad requests made by this page will use
  // the new value.
  

  JavaScript (eski)

  // Assume that the correlator is currently 12345. All ad requests made
  // by this page will currently use that value.
  
  // Replace the current correlator with a new correlator.
  googletag.pubads().updateCorrelator();
  
  // The correlator will now be a new randomly selected value, different
  // from 12345. All subsequent ad requests made by this page will use
  // the new value.
  

  TypeScript

  // Assume that the correlator is currently 12345. All ad requests made
  // by this page will currently use that value.
  
  // Replace the current correlator with a new correlator.
  googletag.pubads().updateCorrelator();
  
  // The correlator will now be a new randomly selected value, different
  // from 12345. All subsequent ad requests made by this page will use
  // the new value.
  
 • İlerlemeler
  PubAdsService
  İşlevin çağrıldığı hizmet nesnesi.


googletag.ResponseInformation

Tek bir reklam yanıtını temsil eden nesne.

Mülk Özeti
advertiserId
Reklamverenin kimliği.
campaignId
Kampanyanın kimliği.
creativeId
Reklam öğesinin kimliği.
creativeTemplateId
Reklamın şablon kimliği.
lineItemId
Satır öğesinin kimliği.
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


advertiserId

 • advertiserId: null | number
 • Reklamverenin kimliği.


campaignId

 • campaignId: null | number
 • Kampanyanın kimliği.


creativeId

 • creativeId: null | number
 • Reklam öğesinin kimliği.


creativeTemplateId

 • creativeTemplateId: null | number
 • Reklamın şablon kimliği.


lineItemId

 • lineItemId: null | number
 • Satır öğesinin kimliği.


googletag.RewardedPayload

Ödüllü bir reklamla ilişkili ödülü temsil eden bir nesne

Mülk Özeti
amount
Ödüle dahil edilen öğe sayısı.
type
Ödüle dahil edilen öğenin türü (örneğin, "madeni para").
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


amount

 • amount: number
 • Ödüle dahil edilen öğe sayısı.


type

 • type: string
 • Ödüle dahil edilen öğenin türü (örneğin, "madeni para").


googletag.SafeFrameConfig

SafeFrame kapsayıcıları için yapılandırma nesnesi.

Mülk Özeti
allowOverlayExpansion
SafeFrame'in, sayfa içeriği üzerine yer paylaşımlı olarak reklam içeriğinin genişletilmesine izin verip vermemesi gerektiği.
allowPushExpansion
SafeFrame'in sayfa içeriğini aktararak reklam içeriğinin genişletilmesine izin verip vermemesi gerektiği.
sandbox
SafeFrame'in kullanıcı etkileşimi olmadan üst düzeyde gezinmeyi önlemek için HTML5 korumalı alan özelliğini kullanıp kullanmayacağı.
useUniqueDomain
Kullanımdan kaldırıldı. SafeFrame'in Rezervasyon reklam öğeleri için rastgele alt alan adları kullanıp kullanmayacağı.
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


allowOverlayExpansion

 • allowOverlayExpansion: boolean
 • SafeFrame'in, sayfa içeriği üzerine yer paylaşımlı olarak reklam içeriğinin genişletilmesine izin verip vermemesi gerektiği.


allowPushExpansion

 • allowPushExpansion: boolean
 • SafeFrame'in sayfa içeriğini aktararak reklam içeriğinin genişletilmesine izin verip vermemesi gerektiği.


sandbox

 • sandbox: boolean
 • SafeFrame'in kullanıcı etkileşimi olmadan üst düzeyde gezinmeyi önlemek için HTML5 korumalı alan özelliğini kullanıp kullanmayacağı. Geçerli tek değer true değeridir (false değerine zorlanamaz). Korumalı alan özelliğinin eklentileri (ör. Flash) devre dışı bıraktığını unutmayın.


useUniqueDomain

 • useUniqueDomain: null | boolean
 • SafeFrame'in Rezervasyon reklam öğeleri için rastgele alt alan adları kullanıp kullanmayacağı. Kayıtlı değeri temizlemek için null öğesini iletin.

  Not: Bu özellik varsayılan olarak etkindir.

 • Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.Service

Tüm hizmetler için ortak yöntemleri içeren temel hizmet sınıfı.

Yöntem Özeti
addEventListener
Sayfada belirli bir GPT etkinliği meydana geldiğinde JavaScript işlevini ayarlamanıza ve çağırmanıza olanak tanıyan bir işleyici kaydeder.
getSlots
Bu hizmetle ilişkili slotların listesini alın.
removeEventListener
Önceden kaydedilmiş bir işleyiciyi kaldırır.


addEventListener

 • addEventListener<K extends keyof EventTypeMap>(eventType: K, listener: (arg: EventTypeMap[K]) => void): Service
 • Sayfada belirli bir GPT etkinliği meydana geldiğinde JavaScript işlevini ayarlamanıza ve çağırmanıza olanak tanıyan bir işleyici kaydeder. Aşağıdaki etkinlikler desteklenir:

  Uygun etkinlik türüne sahip bir nesne, çağrıldığında işleyiciye iletilir.

 • Örnek

  JavaScript

  // 1. Adding an event listener for the PubAdsService.
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
   console.log("Slot has been loaded:");
   console.log(event);
  });
  
  // 2. Adding an event listener with slot specific logic.
  // Listeners operate at service level, which means that you cannot add
  // a listener for an event for a specific slot only. You can, however,
  // programmatically filter a listener to respond only to a certain ad
  // slot, using this pattern:
  const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
   if (event.slot === targetSlot) {
    // Slot specific logic.
   }
  });
  

  JavaScript (eski)

  // 1. Adding an event listener for the PubAdsService.
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", function (event) {
   console.log("Slot has been loaded:");
   console.log(event);
  });
  
  // 2. Adding an event listener with slot specific logic.
  // Listeners operate at service level, which means that you cannot add
  // a listener for an event for a specific slot only. You can, however,
  // programmatically filter a listener to respond only to a certain ad
  // slot, using this pattern:
  var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", function (event) {
   if (event.slot === targetSlot) {
    // Slot specific logic.
   }
  });
  

  TypeScript

  // 1. Adding an event listener for the PubAdsService.
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
   console.log("Slot has been loaded:");
   console.log(event);
  });
  
  // 2. Adding an event listener with slot specific logic.
  // Listeners operate at service level, which means that you cannot add
  // a listener for an event for a specific slot only. You can, however,
  // programmatically filter a listener to respond only to a certain ad
  // slot, using this pattern:
  const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
   if (event.slot === targetSlot) {
    // Slot specific logic.
   }
  });
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  eventType: K
  GPT tarafından oluşturulan etkinliğin türünü temsil eden bir dize. Etkinlik türleri büyük/küçük harfe duyarlıdır.
  listener: (arg: EventTypeMap[K]) => void
  Tek bir etkinlik nesnesi bağımsız değişkenini alan işlev.
 • İlerlemeler
  Service
  Yöntemin çağrıldığı hizmet nesnesi.


getSlots

 • getSlots(): Slot[]
 • Bu hizmetle ilişkili slotların listesini alın.

 • İlerlemeler
  Slot[]
  Slotlar, hizmete eklendikleri sırayla.


removeEventListener

 • removeEventListener<K extends keyof EventTypeMap>(eventType: K, listener: (event: EventTypeMap[K]) => void): void
 • Önceden kaydedilmiş bir işleyiciyi kaldırır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.cmd.push(() => {
   // Define a new ad slot.
   googletag.defineSlot("/6355419/Travel", [728, 90], "div-for-slot").addService(googletag.pubads());
  
   // Define a new function that removes itself via removeEventListener
   // after the impressionViewable event fires.
   const onViewableListener = (event) => {
    googletag.pubads().removeEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
    setTimeout(() => {
     googletag.pubads().refresh([event.slot]);
    }, 30000);
   };
  
   // Add onViewableListener as a listener for impressionViewable events.
   googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
   googletag.enableServices();
  });
  

  JavaScript (eski)

  googletag.cmd.push(function () {
   // Define a new ad slot.
   googletag.defineSlot("/6355419/Travel", [728, 90], "div-for-slot").addService(googletag.pubads());
  
   // Define a new function that removes itself via removeEventListener
   // after the impressionViewable event fires.
   var onViewableListener = function (event) {
    googletag.pubads().removeEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
    setTimeout(function () {
     googletag.pubads().refresh([event.slot]);
    }, 30000);
   };
  
   // Add onViewableListener as a listener for impressionViewable events.
   googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
   googletag.enableServices();
  });
  

  TypeScript

  googletag.cmd.push(() => {
   // Define a new ad slot.
   googletag
    .defineSlot("/6355419/Travel", [728, 90], "div-for-slot")!
    .addService(googletag.pubads());
  
   // Define a new function that removes itself via removeEventListener
   // after the impressionViewable event fires.
   const onViewableListener = (event: googletag.events.ImpressionViewableEvent) => {
    googletag.pubads().removeEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
    setTimeout(() => {
     googletag.pubads().refresh([event.slot]);
    }, 30000);
   };
  
   // Add onViewableListener as a listener for impressionViewable events.
   googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
   googletag.enableServices();
  });
  
 • Parametreler
  eventType: K
  GPT tarafından oluşturulan etkinliğin türünü temsil eden bir dize. Etkinlik türleri büyük/küçük harfe duyarlıdır.
  listener: (event: EventTypeMap[K]) => void
  Tek bir etkinlik nesnesi bağımsız değişkenini alan işlev.


googletag.SizeMappingBuilder

Boyut eşleme belirtim nesneleri için oluşturucu. Bu oluşturucu, boyut spesifikasyonlarının kolayca oluşturulmasına yardımcı olmak için sağlanmıştır.

Yöntem Özeti
addSize
Tek boyutlu bir diziden (görüntü alanını temsil eden) alanı temsil eden tek veya çok boyutlu bir diziye eşleme ekler.
build
Bu oluşturucuya eklenen eşlemelerden boyut haritası spesifikasyonu oluşturur.
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


addSize

 • addSize(viewportSize: SingleSizeArray, slotSize: GeneralSize): SizeMappingBuilder
 • Tek boyutlu bir diziden (görüntü alanını temsil eden) alanı temsil eden tek veya çok boyutlu bir diziye eşleme ekler.

 • Örnek

  JavaScript

  // Mapping 1
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [728, 90])
   .addSize([640, 480], "fluid")
   .addSize([0, 0], [88, 31]) // All viewports < 640x480
   .build();
  
  // Mapping 2
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [])
   .addSize([640, 480], [120, 60])
   .addSize([0, 0], [])
   .build();
  
  // Mapping 2 will not show any ads for the following viewport sizes:
  // [1024, 768] > size >= [980, 690] and
  // [640, 480] > size >= [0, 0]
  

  JavaScript (eski)

  // Mapping 1
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [728, 90])
   .addSize([640, 480], "fluid")
   .addSize([0, 0], [88, 31]) // All viewports < 640x480
   .build();
  
  // Mapping 2
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [])
   .addSize([640, 480], [120, 60])
   .addSize([0, 0], [])
   .build();
  
  // Mapping 2 will not show any ads for the following viewport sizes:
  // [1024, 768] > size >= [980, 690] and
  // [640, 480] > size >= [0, 0]
  

  TypeScript

  // Mapping 1
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [728, 90])
   .addSize([640, 480], "fluid")
   .addSize([0, 0], [88, 31]) // All viewports < 640x480
   .build();
  
  // Mapping 2
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [])
   .addSize([640, 480], [120, 60])
   .addSize([0, 0], [])
   .build();
  
  // Mapping 2 will not show any ads for the following viewport sizes:
  // [1024, 768] > size >= [980, 690] and
  // [640, 480] > size >= [0, 0]
  
 • Parametreler
  viewportSize: SingleSizeArray
  Bu eşleme girişi için görüntü alanının boyutu.
  slotSize: GeneralSize
  Bu eşleme girişi için alanın boyutları.
 • İlerlemeler
  SizeMappingBuilder
  Bu oluşturucuya bir referans.


build

 • build(): null | SizeMappingArray
 • Bu oluşturucuya eklenen eşlemelerden boyut haritası spesifikasyonu oluşturur.

  Geçersiz eşlemeler sağlanmışsa bu yöntem null değerini döndürür. Aksi takdirde, Slot.defineSizeMapping öğesine geçirmek için doğru biçimde bir spesifikasyon döndürür.

  Not: Oluşturucunun bu yöntemi çağırdıktan sonraki davranışı tanımsızdır.

 • İlerlemeler
  null | SizeMappingArray
  Bu oluşturucu tarafından oluşturulan sonuç. Geçersiz boyut eşlemeleri sağlandıysa null olabilir.


googletag.Slot

Alan, bir sayfada tek bir reklam alanını temsil eden bir nesnedir.

Yöntem Özeti
addService
Bu alana Service ekler.
clearCategoryExclusions
Bu alan için tüm alan düzeyinde reklam kategorisi hariç tutma etiketlerini temizler.
clearTargeting
Bu alan için özel alan düzeyindeki belirli hedefleme parametrelerini veya tüm özel hedefleme parametrelerini temizler.
defineSizeMapping
Bu alan için minimum görüntü alanı boyutundan alan boyutuna kadar bir eşleme dizisi ayarlar.
get
Bu alan için belirtilen anahtarla ilişkili AdSense özelliğinin değerini döndürür.
getAdUnitPath
Ağ kodu ve reklam birimi yoluyla birlikte reklam biriminin tam yolunu döndürür.
getAttributeKeys
Bu alanda ayarlanan özellik anahtarlarının listesini döndürür.
getCategoryExclusions
Bu alan için reklam kategorisi hariç tutma etiketlerini döndürür.
getResponseInformation
Reklam yanıtı bilgilerini döndürür.
getSlotElementId
Alan tanımlandığında sağlanan div slotunun kimliğini döndürür.
getTargeting
Bu alanda ayarlanmış belirli bir özel hedefleme parametresini döndürür.
getTargetingKeys
Bu alanda ayarlanan tüm özel hedefleme anahtarlarının listesini döndürür.
set
Bu reklam alanında bir AdSense özelliği için değer ayarlar.
setCategoryExclusion
Bu alanda, alan düzeyinde bir reklam kategorisi hariç tutma etiketi ayarlar.
setClickUrl
Kullanıcıların reklamı tıkladıktan sonra yönlendirileceği tıklama URL'sini ayarlar.
setCollapseEmptyDiv
Alanda reklam olmadığında div alanının gizlenip gizlenmeyeceğini ayarlar.
setConfig
Bu yuva için genel yapılandırma seçeneklerini ayarlar.
setForceSafeFrame
Bu alandaki reklamların SafeFrame kapsayıcısı kullanılarak oluşturulmaya zorlanıp zorlanmayacağını yapılandırır.
setSafeFrameConfig
SafeFrame yapılandırması için alan düzeyinde tercihleri ayarlar.
setTargeting
Bu alan için özel hedefleme parametresi ayarlar.
updateTargetingFromMap
Bir JSON nesnesindeki anahtar:değer eşlemesinden bu alan için özel hedefleme parametreleri ayarlar.


addService

 • addService(service: Service): Slot
 • Bu alana Service ekler.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div").addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (eski)

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div").addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!.addService(googletag.pubads());
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  service: Service
  Eklenecek hizmet.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


clearCategoryExclusions

 • clearCategoryExclusions(): Slot
 • Bu alan için tüm alan düzeyinde reklam kategorisi hariç tutma etiketlerini temizler.

 • Örnek

  JavaScript

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Make an ad request. No ad with 'AirlineAd' label will be returned
  // for the slot.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  slot.clearCategoryExclusions();
  
  // Make an ad request. Any ad can be returned for the slot.
  

  JavaScript (eski)

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Make an ad request. No ad with 'AirlineAd' label will be returned
  // for the slot.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  slot.clearCategoryExclusions();
  
  // Make an ad request. Any ad can be returned for the slot.
  

  TypeScript

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Make an ad request. No ad with 'AirlineAd' label will be returned
  // for the slot.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  slot.clearCategoryExclusions();
  
  // Make an ad request. Any ad can be returned for the slot.
  
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


clearTargeting

 • clearTargeting(key?: string): Slot
 • Bu alan için özel alan düzeyindeki belirli hedefleme parametrelerini veya tüm özel hedefleme parametrelerini temizler.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .setTargeting("color", "red")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.clearTargeting("color");
  // Targeting 'allow_expandable' and 'interests' are still present,
  // while 'color' was cleared.
  
  slot.clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .setTargeting("color", "red")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.clearTargeting("color");
  // Targeting 'allow_expandable' and 'interests' are still present,
  // while 'color' was cleared.
  
  slot.clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .setTargeting("color", "red")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.clearTargeting("color");
  // Targeting 'allow_expandable' and 'interests' are still present,
  // while 'color' was cleared.
  
  slot.clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  key?: string
  Hedefleme parametresi anahtarı. Anahtar isteğe bağlıdır; belirtilmezse tüm hedefleme parametreleri silinir.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


defineSizeMapping

 • defineSizeMapping(sizeMapping: SizeMappingArray): Slot
 • Bu alan için minimum görüntü alanı boyutundan alan boyutuna kadar bir eşleme dizisi ayarlar.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  const mapping = googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([100, 100], [88, 31])
   .addSize(
    [320, 400],
    [
     [320, 50],
     [300, 50],
    ]
   )
   .build();
  
  slot.defineSizeMapping(mapping);
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  var mapping = googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([100, 100], [88, 31])
   .addSize(
    [320, 400],
    [
     [320, 50],
     [300, 50],
    ]
   )
   .build();
  
  slot.defineSizeMapping(mapping);
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .addService(googletag.pubads());
  
  const mapping = googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([100, 100], [88, 31])
   .addSize(
    [320, 400],
    [
     [320, 50],
     [300, 50],
    ]
   )
   .build();
  
  slot.defineSizeMapping(mapping!);
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  sizeMapping: SizeMappingArray
  Boyut eşlemeleri dizisi. Oluşturmak için SizeMappingBuilder kullanabilirsiniz. Her boyut eşlemesi iki öğeden oluşan bir dizidir: SingleSizeArray ve GeneralSize.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


get

 • get(key: string): null | string
 • Bu alan için belirtilen anahtarla ilişkili AdSense özelliğinin değerini döndürür. Bu alan tarafından devralınan hizmet düzeyi özellikleri görmek için PubAdsService.get değerini kullanın.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  key: string
  Aranacak özelliğin adı.
 • İlerlemeler
  null | string
  Özellik anahtarı için mevcut değer veya anahtar mevcut değilse null.


getAdUnitPath

 • getAdUnitPath(): string
 • Ağ kodu ve reklam birimi yoluyla birlikte reklam biriminin tam yolunu döndürür.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAdUnitPath();
  // Returns '/1234567/sports'.
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAdUnitPath();
  // Returns '/1234567/sports'.
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAdUnitPath();
  // Returns '/1234567/sports'.
  
 • İlerlemeler
  string
  Reklam birimi yolu.


getAttributeKeys

 • getAttributeKeys(): string[]
 • Bu alanda ayarlanan özellik anahtarlarının listesini döndürür. Bu alan tarafından devralınan hizmet düzeyi özelliklerin anahtarlarını görmek için PubAdsService.getAttributeKeys özelliğini kullanın.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .set("adsense_border_color", "#AABBCC")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .set("adsense_border_color", "#AABBCC")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .set("adsense_border_color", "#AABBCC")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  
 • İlerlemeler
  string[]
  Özellik anahtarları dizisi. Sıralama tanımsız.


getCategoryExclusions

 • getCategoryExclusions(): string[]
 • Bu alan için reklam kategorisi hariç tutma etiketlerini döndürür.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .setCategoryExclusion("TrainAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getCategoryExclusions();
  // Returns ['AirlineAd', 'TrainAd'].
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .setCategoryExclusion("TrainAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getCategoryExclusions();
  // Returns ['AirlineAd', 'TrainAd'].
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .setCategoryExclusion("TrainAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getCategoryExclusions();
  // Returns ['AirlineAd', 'TrainAd'].
  
 • İlerlemeler
  string[]
  Bu alan için reklam kategorisi hariç tutma etiketleri veya herhangi bir değer ayarlanmamışsa boş dizi.


getResponseInformation

 • getResponseInformation(): null | ResponseInformation
 • Reklam yanıtı bilgilerini döndürür. Bu, alanın son reklam yanıtına dayanır. Alanda hiç reklam olmadığında bu çağrı yapılırsa null döndürülür.

 • İlerlemeler
  null | ResponseInformation
  En son reklam yanıtı bilgileri veya alanda reklam yoksa null.


getSlotElementId

 • getSlotElementId(): string
 • Alan tanımlandığında sağlanan div slotunun kimliğini döndürür.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getSlotElementId();
  // Returns 'div-1'.
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getSlotElementId();
  // Returns 'div-1'.
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getSlotElementId();
  // Returns 'div-1'.
  
 • İlerlemeler
  string
  Alan div Kimliği.


getTargeting

 • getTargeting(key: string): string[]
 • Bu alanda ayarlanmış belirli bir özel hedefleme parametresini döndürür. Hizmet düzeyinde hedefleme parametreleri dahil değildir.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargeting("allow_expandable");
  // Returns ['true'].
  
  slot.getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargeting("allow_expandable");
  // Returns ['true'].
  
  slot.getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargeting("allow_expandable");
  // Returns ['true'].
  
  slot.getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  
 • Parametreler
  key: string
  Aranacak hedefleme anahtarı.
 • İlerlemeler
  string[]
  Bu anahtarla ilişkilendirilen değerler veya böyle bir anahtar yoksa boş dizi.


getTargetingKeys

 • getTargetingKeys(): string[]
 • Bu alanda ayarlanan tüm özel hedefleme anahtarlarının listesini döndürür. Hizmet düzeyinde hedefleme anahtarları dahil değildir.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'allow_expandable'].
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'allow_expandable'].
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'allow_expandable'].
  
 • İlerlemeler
  string[]
  Hedefleme anahtarları dizisi. Sıralama tanımsız.


set

 • set(key: string, value: string): Slot
 • Bu reklam alanında bir AdSense özelliği için değer ayarlar. Bu işlem, bu anahtar için hizmet düzeyinde ayarlanmış tüm değerleri geçersiz kılar.

  Bu yöntemin aynı anahtar için birden fazla kez çağrılması, söz konusu anahtar için daha önce ayarlanmış olan değerleri geçersiz kılar. display veya refresh çağrılmadan önce tüm değerler ayarlanmalıdır.

 • Örnek

  JavaScript

  // Setting an attribute on a single ad slot.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (eski)

  // Setting an attribute on a single ad slot.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  // Setting an attribute on a single ad slot.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  key: string
  Özelliğin adı.
  value: string
  Özellik değeri.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


setCategoryExclusion

 • setCategoryExclusion(categoryExclusion: string): Slot
 • Bu alanda, alan düzeyinde bir reklam kategorisi hariç tutma etiketi ayarlar.

 • Örnek

  JavaScript

  // Label = AirlineAd
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (eski)

  // Label = AirlineAd
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  // Label = AirlineAd
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  categoryExclusion: string
  Eklenecek reklam kategorisi hariç tutma etiketi.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


setClickUrl

 • setClickUrl(value: string): Slot
 • Kullanıcıların reklamı tıkladıktan sonra yönlendirileceği tıklama URL'sini ayarlar.

  Google Ad Manager sunucuları, tıklama URL'si değiştirilse bile tıklama kaydetmeye devam eder. Yayınlanan reklam öğesiyle ilişkili açılış sayfası URL'leri sağlanan değere eklenir. Sonraki çağrılar değerin üzerine yazılır. Bu, yalnızca SRA olmayan istekler için çalışır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setClickUrl("http://www.example.com?original_click_url=")
   .addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (eski)

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setClickUrl("http://www.example.com?original_click_url=")
   .addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setClickUrl("http://www.example.com?original_click_url=")
   .addService(googletag.pubads());
  
 • Parametreler
  value: string
  Ayarlanacak tıklama URL'si.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


setCollapseEmptyDiv

 • setCollapseEmptyDiv(collapse: boolean, collapseBeforeAdFetch?: boolean): Slot
 • Alanda reklam olmadığında div alanının gizlenip gizlenmeyeceğini ayarlar. Bu, hizmet düzeyindeki ayarları geçersiz kılar.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setCollapseEmptyDiv(true, true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // when the page is loaded, before ads are requested.
  
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-2")
   .setCollapseEmptyDiv(true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // only after GPT detects that no ads are available for the slot.
  

  JavaScript (eski)

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setCollapseEmptyDiv(true, true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // when the page is loaded, before ads are requested.
  
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-2")
   .setCollapseEmptyDiv(true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // only after GPT detects that no ads are available for the slot.
  

  TypeScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")!
   .setCollapseEmptyDiv(true, true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // when the page is loaded, before ads are requested.
  
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-2")!
   .setCollapseEmptyDiv(true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // only after GPT detects that no ads are available for the slot.
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  collapse: boolean
  Hiçbir reklam döndürülmezse alanın daraltılıp daraltılmayacağını belirler.
  collapseBeforeAdFetch?: boolean
  Reklam getirilmeden önce bile alanın daraltılıp daraltılmayacağını belirler. Daraltma true değilse yoksayılır.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


setConfig


setForceSafeFrame

 • setForceSafeFrame(forceSafeFrame: boolean): Slot
 • Bu alandaki reklamların bir SafeFrame kapsayıcısı kullanılarak oluşturulmaya zorlanıp zorlanmayacağını yapılandırır.

  Bu API'yi kullanırken lütfen aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

  • Bu ayar yalnızca ilgili alanlar için yapılan sonraki reklam istekleri için geçerli olur.
  • Alan seviyesi ayarı (belirtilirse) her zaman sayfa düzeyindeki ayarı geçersiz kılar.
  • true olarak ayarlanırsa (alan düzeyinde veya sayfa düzeyinde) reklam, Google Ad Manager kullanıcı arayüzünde yapılan seçimden bağımsız olarak her zaman SafeFrame kapsayıcısı kullanılarak oluşturulur.
  • Bununla birlikte, false olarak ayarlanır veya ayarlanmadan bırakılırsa reklam, reklam öğesinin türüne ve Google Ad Manager kullanıcı arayüzünde yapılan seçime bağlı olarak bir SafeFrame kapsayıcısı kullanılarak oluşturulur.
  • Bu API, iFrame'lerinden ayrılmaya çalışan veya doğrudan bir yayıncı sayfasında oluşturulmasına güvenen reklam öğelerinin davranışını etkileyebileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setForceSafeFrame(true)
   .addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (eski)

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setForceSafeFrame(true)
   .addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setForceSafeFrame(true)
   .addService(googletag.pubads());
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  forceSafeFrame: boolean
  Bu alandaki tüm reklamları SafeFrame'lerde oluşturulmaya zorlamak için true ve sayfa düzeyindeki bir ayarı (varsa) devre dışı bırakmak için false. Sayfa düzeyinde belirtilmediğinde bu ayarın false değerine ayarlanması hiçbir şeyi değiştirmez.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


setSafeFrameConfig

 • setSafeFrameConfig(config: null | SafeFrameConfig): Slot
 • SafeFrame yapılandırması için alan düzeyinde tercihleri ayarlar. Yapılandırma nesnesindeki tanınmayan anahtarlar yoksayılır. Tanınan bir anahtar için geçersiz bir değer iletilirse yapılandırmanın tamamı yoksayılır.

  Bu alan düzeyindeki tercihler, belirtilirse sayfa düzeyindeki tüm tercihleri geçersiz kılar.

 • Örnek

  JavaScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will have a sandboxed safeframe that only
  // disallows top-level navigation.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setSafeFrameConfig({ sandbox: true })
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit page-level settings.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  JavaScript (eski)

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will have a sandboxed safeframe that only
  // disallows top-level navigation.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setSafeFrameConfig({ sandbox: true })
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit page-level settings.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will have a sandboxed safeframe that only
  // disallows top-level navigation.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")!
   .setSafeFrameConfig({ sandbox: true })
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit page-level settings.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!.addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  config: null | SafeFrameConfig
  Yapılandırma nesnesi.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


setTargeting

 • setTargeting(key: string, value: string | string[]): Slot
 • Bu alan için özel hedefleme parametresi ayarlar. Bu yöntemi aynı anahtar için birden çok kez çağırmak eski değerlerin üzerine yazılmasına neden olur. Burada ayarlanan değerler, hizmet düzeyinde ayarlanan hedefleme parametrelerinin üzerine yazılır. Bu anahtarlar Google Ad Manager hesabınızda tanımlanır.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Example with a single value for a key.
  slot.setTargeting("allow_expandable", "true");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  slot.setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Example with a single value for a key.
  slot.setTargeting("allow_expandable", "true");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  slot.setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Example with a single value for a key.
  slot.setTargeting("allow_expandable", "true");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  slot.setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
 • Parametreler
  key: string
  Hedefleme parametresi anahtarı.
  value: string | string[]
  Hedefleme parametresi değeri veya değer dizisi.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


updateTargetingFromMap

 • updateTargetingFromMap(map: {  [adUnitPath: string]: string | string[] }): Slot
 • Bir JSON nesnesindeki anahtar:değer eşlemesinden bu alan için özel hedefleme parametreleri ayarlar. Bu, nesnenin tüm anahtar değerleri için Slot.setTargeting işlevinin çağrılmasıyla aynıdır. Bu anahtarlar Google Ad Manager hesabınızda tanımlanır.

  Notlar:

  • Üzerine yazma işlemi yapıldığında yalnızca son değer korunur.
  • Değer bir diziyse önceki değerlerin üzerine yazılır, birleştirilmez.
  • Burada ayarlanan değerler, hizmet düzeyinde ayarlanan hedefleme parametrelerinin üzerine yazılır.

 • Örnek

  JavaScript

  const slot = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div");
  
  slot.updateTargetingFromMap({
   color: "red",
   interests: ["sports", "music", "movies"],
  });
  

  JavaScript (eski)

  var slot = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div");
  
  slot.updateTargetingFromMap({
   color: "red",
   interests: ["sports", "music", "movies"],
  });
  

  TypeScript

  const slot = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!;
  
  slot.updateTargetingFromMap({
   color: "red",
   interests: ["sports", "music", "movies"],
  });
  
 • Parametreler
  map: {  [adUnitPath: string]: string | string[] }
  Hedefleme parametresi anahtar/değer çifti eşlemesi.
 • İlerlemeler
  Slot
  Yöntemin çağrıldığı slot nesnesi.


googletag.config.ComponentAuctionConfig

Cihaz üzerinde reklam açık artırmasında tek bileşenli bir açık artırmayı temsil eden nesne.

Mülk Özeti
auctionConfig
Bu bileşen açık artırması için bir açık artırma yapılandırma nesnesi.
configKey
Bu bileşen açık artırmasıyla ilişkilendirilen yapılandırma anahtarı.
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


auctionConfig

 • auctionConfig: null | { auctionSignals: unknown, decisionLogicUrl: string, interestGroupBuyers: string[], perBuyerExperimentGroupIds: {  [buyer: string]: number }, perBuyerGroupLimits: {  [buyer: string]: number }, perBuyerSignals: {  [buyer: string]: unknown }, perBuyerTimeouts: {  [buyer: string]: number }, seller: string, sellerExperimentGroupId: number, sellerSignals: unknown, sellerTimeout: number, trustedScoringSignalsUrl: string }
 • Bu bileşen açık artırması için bir açık artırma yapılandırma nesnesi.

  Bu değer null olarak ayarlanırsa, belirtilen configKey için mevcut tüm yapılandırmalar silinir.

 • Örnek

  JavaScript

  const componentAuctionConfig = {
   // Seller URL should be https and the same as decisionLogicUrl's origin
   seller: "https://testSeller.com",
   decisionLogicUrl: "https://testSeller.com/ssp/decision-logic.js",
   interestGroupBuyers: ["https://example-buyer.com"],
   auctionSignals: { auction_signals: "auction_signals" },
   sellerSignals: { seller_signals: "seller_signals" },
   perBuyerSignals: {
    // listed on interestGroupBuyers
    "https://example-buyer.com": {
     per_buyer_signals: "per_buyer_signals",
    },
   },
  };
  
  const auctionSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  
  // To add configKey to the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: componentAuctionConfig,
    },
   ],
  });
  
  // To remove configKey from the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: null,
    },
   ],
  });
  

  JavaScript (eski)

  var componentAuctionConfig = {
   // Seller URL should be https and the same as decisionLogicUrl's origin
   seller: "https://testSeller.com",
   decisionLogicUrl: "https://testSeller.com/ssp/decision-logic.js",
   interestGroupBuyers: ["https://example-buyer.com"],
   auctionSignals: { auction_signals: "auction_signals" },
   sellerSignals: { seller_signals: "seller_signals" },
   perBuyerSignals: {
    // listed on interestGroupBuyers
    "https://example-buyer.com": {
     per_buyer_signals: "per_buyer_signals",
    },
   },
  };
  
  var auctionSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  
  // To add configKey to the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: componentAuctionConfig,
    },
   ],
  });
  
  // To remove configKey from the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: null,
    },
   ],
  });
  

  TypeScript

  const componentAuctionConfig = {
   // Seller URL should be https and the same as decisionLogicUrl's origin
   seller: "https://testSeller.com",
   decisionLogicUrl: "https://testSeller.com/ssp/decision-logic.js",
   interestGroupBuyers: ["https://example-buyer.com"],
   auctionSignals: { auction_signals: "auction_signals" },
   sellerSignals: { seller_signals: "seller_signals" },
   perBuyerSignals: {
    // listed on interestGroupBuyers
    "https://example-buyer.com": {
     per_buyer_signals: "per_buyer_signals",
    },
   },
  };
  
  const auctionSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600])!;
  
  // To add configKey to the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: componentAuctionConfig,
    },
   ],
  });
  
  // To remove configKey from the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: null,
    },
   ],
  });
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


configKey

 • configKey: string
 • Bu bileşen açık artırmasıyla ilişkilendirilen yapılandırma anahtarı.

  Bu değer boş olmamalı ve benzersiz olmalıdır. İki ComponentAuctionConfig nesnesi aynı configKey değerini paylaşıyorsa son ayarlanan, önceki yapılandırmaların üzerine yazılır.


googletag.config.InterstitialConfig

Tek bir geçiş reklamı alanının davranışını tanımlayan bir nesne.

Mülk Özeti
triggers
Bu geçiş reklamı için geçiş reklamı tetikleyicisi yapılandırması.


triggers

 • triggers: Partial<Record<"unhideWindow", boolean>>
 • Bu geçiş reklamı için geçiş reklamı tetikleyicisi yapılandırması.

  Geçiş reklamı tetikleyicisinin değeri true olarak ayarlanırsa geçiş reklamı etkinleştirilir ve false devre dışı bırakılır. Bu, Google Ad Manager'da yapılandırılan varsayılan değerleri geçersiz kılar.

 • Örnek

  JavaScript

  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  const interstitialSlot = googletag.defineOutOfPageSlot(
   "/1234567/sports",
   googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL
  );
  
  // Enable optional interstitial triggers.
  // Change this value to false to disable.
  const enableTriggers = true;
  
  interstitialSlot.setConfig({
   interstitial: {
    triggers: {
     unhideWindow: enableTriggers,
    },
   },
  });
  

  JavaScript (eski)

  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  var interstitialSlot = googletag.defineOutOfPageSlot(
   "/1234567/sports",
   googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL
  );
  
  // Enable optional interstitial triggers.
  // Change this value to false to disable.
  var enableTriggers = true;
  
  interstitialSlot.setConfig({
   interstitial: {
    triggers: {
     unhideWindow: enableTriggers,
    },
   },
  });
  

  TypeScript

  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  const interstitialSlot = googletag.defineOutOfPageSlot(
   "/1234567/sports",
   googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL
  )!;
  
  // Enable optional interstitial triggers.
  // Change this value to false to disable.
  const enableTriggers = true;
  
  interstitialSlot.setConfig({
   interstitial: {
    triggers: {
     unhideWindow: enableTriggers,
    },
   },
  });
  
  Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.config.PageSettingsConfig

Sayfa düzeyinde ayarlar için ana yapılandırma arayüzü.

Tek bir API çağrısıyla birden fazla özellik ayarlanmasına olanak tanır.

Aşağıda listelenen tüm özellikler örnektir ve setConfig kullanan gerçek özellikleri yansıtmaz. Özellikler grubu için aşağıdaki PageSettingsConfig türündeki alanlara bakın.

Örnekler:

 • Yalnızca setConfig çağrısında belirtilen özellikler değiştirilir.
   // Configure feature alpha.
   googletag.setConfig({
     alpha: {...}
   });
  
   // Configure feature bravo. Feature alpha is unchanged.
   googletag.setConfig({
     bravo: {...}
   });
  
 • Belirli bir özelliğin tüm ayarları, setConfig numarasına yapılan her çağrıda güncellenir.
   // Configure feature charlie to echo = 1, foxtrot = true.
   googletag.setConfig({
     charlie: {
       echo: 1,
       foxtrot: true,
     }
   });
  
   // Update feature charlie to echo = 2. Since foxtrot was not specified,
   // the value is cleared.
   googletag.setConfig({
     charlie: {
       echo: 2
     }
   });
  
 • Bir özelliğin tüm ayarları null geçilerek temizlenebilir.
   // Configure features delta, golf, and hotel.
   googletag.setConfig({
     delta: {...},
     golf: {...},
     hotel: {...},
   });
  
   // Feature delta and hotel are cleared, but feature golf remains set.
   googletag.setConfig({
     delta: null,
     hotel: null,
   });
  

Mülk Özeti
privacyTreatments
Yayıncı gizlilik işlemlerini denetlemek için ayarlar.


privacyTreatments


googletag.config.PrivacyTreatmentsConfig

Yayıncı gizlilik işlemlerini denetlemek için ayarlar.

Mülk Özeti
treatments
Yayıncıların etkinleştirebileceği bir dizi gizlilik işlemi.


treatments

 • treatments: "disablePersonalization"[]
 • Yayıncıların etkinleştirebileceği bir dizi gizlilik işlemi.

 • Örnek

  JavaScript

  // Disable personalization across the entire page.
  googletag.setConfig({
   privacyTreatments: { treatments: ["disablePersonalization"] },
  });
  

  JavaScript (eski)

  // Disable personalization across the entire page.
  googletag.setConfig({
   privacyTreatments: { treatments: ["disablePersonalization"] },
  });
  

  TypeScript

  // Disable personalization across the entire page.
  googletag.setConfig({
   privacyTreatments: { treatments: ["disablePersonalization"] },
  });
  


googletag.config.SlotSettingsConfig

Mülk Özeti
componentAuction
Cihaz üzerinde reklam açık artırmasına dahil edilecek bir dizi bileşen açık artırması.
interstitial
Geçiş reklamı alanı davranışını kontrol eden ayarlar.


componentAuction

 • componentAuction: ComponentAuctionConfig[]
 • Cihaz üzerinde reklam açık artırmasına dahil edilecek bir dizi bileşen açık artırması.


interstitial

 • interstitial: InterstitialConfig
 • Geçiş reklamı alanı davranışını kontrol eden ayarlar.


googletag.events.Event

Tüm GPT etkinlikleri için temel arayüz. Aşağıdaki tüm GPT etkinliklerinde aşağıdaki alanlar bulunur.

Mülk Özeti
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


serviceName

 • serviceName: string
 • Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.


slot

 • slot: Slot
 • Etkinliği tetikleyen alan.


googletag.events.EventTypeMap

Bu, bir etkinlik adını Service.addEventListener ve Service.removeEventListener için karşılık gelen etkinlik nesne türüyle eşleyen sözde bir türdür. Yalnızca referans ve tür güvenliği amacıyla belgelenmiştir.

Mülk Özeti
impressionViewable
rewardedSlotClosed
rewardedSlotGranted
rewardedSlotReady
slotOnload
events.SlotOnloadEvent için takma ad.
slotRenderEnded
events.SlotRenderEndedEvent için takma ad.
slotRequested
events.SlotRequestedEvent için takma ad.
slotResponseReceived
events.SlotResponseReceived için takma ad.
slotVisibilityChanged


impressionViewable


rewardedSlotClosed


rewardedSlotGranted


rewardedSlotReady


slotOnload


slotRenderEnded


slotRequested


slotResponseReceived


slotVisibilityChanged


googletag.events.ImpressionViewableEvent

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, Aktif Görüntüleme ölçütlerine göre bir gösterim görüntülenebilir olduğunda tetiklenir.

Mülk Özeti
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Örnek

JavaScript

// This listener is called when an impression becomes viewable.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Impression for slot", slot.getSlotElementId(), "became viewable.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called when an impression becomes viewable.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Impression for slot", slot.getSlotElementId(), "became viewable.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when an impression becomes viewable.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Impression for slot", slot.getSlotElementId(), "became viewable.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.events.RewardedSlotClosedEvent

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, kullanıcı ödüllü reklam alanını kapattığında tetiklenir. Ödül verilmeden önce veya verildikten sonra etkinleşebilir. Bir ödülün verilip verilmediğini belirlemek için bunun yerine events.RewardedSlotGrantedEvent değerini kullanın.

Mülk Özeti
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Örnek

JavaScript

// This listener is called when the user closes a rewarded ad slot.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotClosed", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "has been closed.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called when the user closes a rewarded ad slot.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotClosed", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "has been closed.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when the user closes a rewarded ad slot.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotClosed", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "has been closed.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.events.RewardedSlotGrantedEvent

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, ödüllü bir reklamı görüntüleme karşılığında bir ödül verildiğinde tetiklenir. Reklam ödül verme ölçütleri karşılanmadan önce kapatılırsa bu etkinlik tetiklenmez.

Mülk Özeti
payload
Verilen ödülle ilgili bilgileri içeren bir nesne.
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Örnek

JavaScript

// This listener is called whenever a reward is granted for a
// rewarded ad.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotGranted", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Reward granted for slot", slot.getSlotElementId(), ".");

 // Log details of the reward.
 console.log("Reward type:", event.payload?.type);
 console.log("Reward amount:", event.payload?.amount);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called whenever a reward is granted for a
// rewarded ad.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotGranted", function (event) {
 var _a, _b;
 var slot = event.slot;
 console.group("Reward granted for slot", slot.getSlotElementId(), ".");

 // Log details of the reward.
 console.log("Reward type:", (_a = event.payload) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.type);
 console.log(
  "Reward amount:",
  (_b = event.payload) === null || _b === void 0 ? void 0 : _b.amount
 );
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called whenever a reward is granted for a
// rewarded ad.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotGranted", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Reward granted for slot", slot.getSlotElementId(), ".");

 // Log details of the reward.
 console.log("Reward type:", event.payload?.type);
 console.log("Reward amount:", event.payload?.amount);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


payload

 • payload: null | RewardedPayload
 • Verilen ödülle ilgili bilgileri içeren bir nesne.


googletag.events.RewardedSlotReadyEvent

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, ödüllü reklam gösterilmeye hazır olduğunda tetiklenir. Yayıncı, kullanıcıya reklamı görüntülemeden önce görüntüleme seçeneği sunmaktan sorumludur.

Mülk Özeti
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Yöntem Özeti
makeRewardedVisible
Ödüllü reklamı gösterir.
Örnek

JavaScript

// This listener is called when a rewarded ad slot becomes ready to be
// displayed.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotReady", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "is ready to be displayed.");

 // Replace with custom logic.
 const userHasConsented = true;
 if (userHasConsented) {
  event.makeRewardedVisible();
 }

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called when a rewarded ad slot becomes ready to be
// displayed.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotReady", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "is ready to be displayed.");

 // Replace with custom logic.
 var userHasConsented = true;
 if (userHasConsented) {
  event.makeRewardedVisible();
 }

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when a rewarded ad slot becomes ready to be
// displayed.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotReady", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "is ready to be displayed.");

 // Replace with custom logic.
 const userHasConsented = true;
 if (userHasConsented) {
  event.makeRewardedVisible();
 }

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


makeRewardedVisible

 • makeRewardedVisible(): void
 • Ödüllü reklamı gösterir. Bu yöntem, kullanıcı reklamı görüntülemeye izin verene kadar çağrılmamalıdır.


googletag.events.SlotOnloadEvent

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, reklam öğesi iframe'i yükleme etkinliğini tetiklediğinde tetiklenir. Rich media reklamları, senkronizasyon oluşturma modunda oluşturulurken iFrame kullanılmaz ve bu nedenle SlotOnloadEvent tetiklenmez.

Mülk Özeti
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Örnek

JavaScript

// This listener is called when a creative iframe load event fires.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Creative iframe for slot", slot.getSlotElementId(), "has loaded.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called when a creative iframe load event fires.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Creative iframe for slot", slot.getSlotElementId(), "has loaded.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when a creative iframe load event fires.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Creative iframe for slot", slot.getSlotElementId(), "has loaded.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.events.SlotRenderEndedEvent

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, reklam öğesi kodu bir alana yerleştirildiğinde tetiklenir. Bu etkinlik, reklam öğesi kaynakları getirilmeden önce gerçekleştiğinden reklam öğesi henüz görünmeyebilir. Bir alanın tüm reklam öğesi kaynaklarının ne zaman yüklendiğini bilmeniz gerekiyorsa bunun yerine events.SlotOnloadEvent seçeneğini kullanabilirsiniz.

Mülk Özeti
advertiserId
Oluşturulan reklamın reklamveren kimliği.
campaignId
Oluşturulan reklamın kampanya kimliği.
companyIds
Oluşturulan dolgu reklam için teklif veren şirketlerin kimlikleri.
creativeId
Oluşturulan rezervasyon reklamının reklam öğesi kimliği.
creativeTemplateId
Oluşturulan rezervasyon reklamının reklam öğesi şablon kimliği.
isBackfill
Bir reklamın dolgu reklam olup olmadığı.
isEmpty
Alan için bir reklam döndürülüp döndürülmediği.
labelIds
Oluşturulan reklamın etiket kimlikleri.
lineItemId
Oluşturulan rezervasyon reklamının satır öğesi kimliği.
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
size
Oluşturulan reklam öğesinin piksel boyutunu gösterir.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
slotContentChanged
Alan içeriğinin oluşturulan reklamla değiştirilip değiştirilmediği.
sourceAgnosticCreativeId
Oluşturulan rezervasyon veya dolgu reklamın reklam öğesi kimliği.
sourceAgnosticLineItemId
Oluşturulan rezervasyon veya dolgu reklamın satır öğesi kimliği.
yieldGroupIds
Oluşturulan dolgu reklamın getiri gruplarının kimlikleri.
Örnek

JavaScript

// This listener is called when a slot has finished rendering.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRenderEnded", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Slot", slot.getSlotElementId(), "finished rendering.");

 // Log details of the rendered ad.
 console.log("Advertiser ID:", event.advertiserId);
 console.log("Campaign ID:", event.campaignId);
 console.log("Company IDs:", event.companyIds);
 console.log("Creative ID:", event.creativeId);
 console.log("Creative Template ID:", event.creativeTemplateId);
 console.log("Is backfill?:", event.isBackfill);
 console.log("Is empty?:", event.isEmpty);
 console.log("Label IDs:", event.labelIds);
 console.log("Line Item ID:", event.lineItemId);
 console.log("Size:", event.size);
 console.log("Slot content changed?", event.slotContentChanged);
 console.log("Source Agnostic Creative ID:", event.sourceAgnosticCreativeId);
 console.log("Source Agnostic Line Item ID:", event.sourceAgnosticLineItemId);
 console.log("Yield Group IDs:", event.yieldGroupIds);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called when a slot has finished rendering.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRenderEnded", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.group("Slot", slot.getSlotElementId(), "finished rendering.");

 // Log details of the rendered ad.
 console.log("Advertiser ID:", event.advertiserId);
 console.log("Campaign ID:", event.campaignId);
 console.log("Company IDs:", event.companyIds);
 console.log("Creative ID:", event.creativeId);
 console.log("Creative Template ID:", event.creativeTemplateId);
 console.log("Is backfill?:", event.isBackfill);
 console.log("Is empty?:", event.isEmpty);
 console.log("Label IDs:", event.labelIds);
 console.log("Line Item ID:", event.lineItemId);
 console.log("Size:", event.size);
 console.log("Slot content changed?", event.slotContentChanged);
 console.log("Source Agnostic Creative ID:", event.sourceAgnosticCreativeId);
 console.log("Source Agnostic Line Item ID:", event.sourceAgnosticLineItemId);
 console.log("Yield Group IDs:", event.yieldGroupIds);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when a slot has finished rendering.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRenderEnded", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Slot", slot.getSlotElementId(), "finished rendering.");

 // Log details of the rendered ad.
 console.log("Advertiser ID:", event.advertiserId);
 console.log("Campaign ID:", event.campaignId);
 console.log("Company IDs:", event.companyIds);
 console.log("Creative ID:", event.creativeId);
 console.log("Creative Template ID:", event.creativeTemplateId);
 console.log("Is backfill?:", event.isBackfill);
 console.log("Is empty?:", event.isEmpty);
 console.log("Label IDs:", event.labelIds);
 console.log("Line Item ID:", event.lineItemId);
 console.log("Size:", event.size);
 console.log("Slot content changed?", event.slotContentChanged);
 console.log("Source Agnostic Creative ID:", event.sourceAgnosticCreativeId);
 console.log("Source Agnostic Line Item ID:", event.sourceAgnosticLineItemId);
 console.log("Yield Group IDs:", event.yieldGroupIds);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


advertiserId

 • advertiserId: null | number
 • Oluşturulan reklamın reklamveren kimliği. Boş alanlar, dolgu reklamlar ve PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulan reklam öğeleri için değer null şeklindedir.


campaignId

 • campaignId: null | number
 • Oluşturulan reklamın kampanya kimliği. Boş alanlar, dolgu reklamlar ve PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulan reklam öğeleri için değer null şeklindedir.


companyIds

 • companyIds: null | number[]
 • Oluşturulan dolgu reklam için teklif veren şirketlerin kimlikleri. Boş alanlar, rezervasyon reklamları ve PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulan reklam öğeleri için değer null şeklindedir.


creativeId

 • creativeId: null | number
 • Oluşturulan rezervasyon reklamının reklam öğesi kimliği. Boş alanlar, dolgu reklamlar ve PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulan reklam öğeleri için değer null şeklindedir.


creativeTemplateId

 • creativeTemplateId: null | number
 • Oluşturulan rezervasyon reklamının reklam öğesi şablon kimliği. Boş alanlar, dolgu reklamlar ve PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulan reklam öğeleri için değer null şeklindedir.


isBackfill

 • isBackfill: boolean
 • Bir reklamın dolgu reklam olup olmadığı. Reklam dolgu reklamsa true değer, aksi takdirde false olur.


isEmpty

 • isEmpty: boolean
 • Alan için bir reklam döndürülüp döndürülmediği. Reklam döndürülmezse değer true, aksi takdirde false olur.


labelIds

 • labelIds: null | number[]
 • Oluşturulan reklamın etiket kimlikleri. Boş alanlar, dolgu reklamlar ve PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulan reklam öğeleri için değer null şeklindedir.


lineItemId

 • lineItemId: null | number
 • Oluşturulan rezervasyon reklamının satır öğesi kimliği. Boş alanlar, dolgu reklamlar ve PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulan reklam öğeleri için değer null şeklindedir.


size

 • size: null | string | number[]
 • Oluşturulan reklam öğesinin piksel boyutunu gösterir. Örnek: [728, 90]. Boş reklam alanları için değer: null.


slotContentChanged

 • slotContentChanged: boolean
 • Alan içeriğinin oluşturulan reklamla değiştirilip değiştirilmediği. İçerik değiştirildiyse değer true, aksi takdirde false olur.


sourceAgnosticCreativeId

 • sourceAgnosticCreativeId: null | number
 • Oluşturulan rezervasyon veya dolgu reklamın reklam öğesi kimliği. Reklam bir rezervasyon veya satır öğesi dolgusu değilse ya da reklam öğesi PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulmuşsa değer null olur.


sourceAgnosticLineItemId

 • sourceAgnosticLineItemId: null | number
 • Oluşturulan rezervasyon veya dolgu reklamın satır öğesi kimliği. Reklam bir rezervasyon veya satır öğesi dolgusu değilse ya da reklam öğesi PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulmuşsa değer null olur.


yieldGroupIds

 • yieldGroupIds: null | number[]
 • Oluşturulan dolgu reklamın getiri gruplarının kimlikleri. Boş alanlar, rezervasyon reklamları ve PubAdsService dışındaki hizmetler tarafından oluşturulan reklam öğeleri için değer null şeklindedir.


googletag.events.SlotRequestedEvent

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, belirli bir alan için reklam istendiğinde tetiklenir.

Mülk Özeti
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Örnek

JavaScript

// This listener is called when the specified service issues an ad
// request for a slot. Each slot will fire this event, even though they
// may be batched together in a single request if single request
// architecture (SRA) is enabled.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRequested", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Slot", slot.getSlotElementId(), "has been requested.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called when the specified service issues an ad
// request for a slot. Each slot will fire this event, even though they
// may be batched together in a single request if single request
// architecture (SRA) is enabled.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRequested", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Slot", slot.getSlotElementId(), "has been requested.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when the specified service issues an ad
// request for a slot. Each slot will fire this event, even though they
// may be batched together in a single request if single request
// architecture (SRA) is enabled.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRequested", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Slot", slot.getSlotElementId(), "has been requested.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.events.SlotResponseReceived

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, belirli bir alan için reklam yanıtı alındığında tetiklenir.

Mülk Özeti
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Örnek

JavaScript

// This listener is called when an ad response has been received
// for a slot.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotResponseReceived", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Ad response for slot", slot.getSlotElementId(), "received.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called when an ad response has been received
// for a slot.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotResponseReceived", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Ad response for slot", slot.getSlotElementId(), "received.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when an ad response has been received
// for a slot.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotResponseReceived", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Ad response for slot", slot.getSlotElementId(), "received.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


googletag.events.SlotVisibilityChangedEvent

Uzatmalar Event

Bu etkinlik, bir reklam alanı alanının ekrandaki yüzdesi her değiştiğinde tetiklenir. Etkinlik kısıtlanır ve 200 ms'de bir defadan daha sık tetiklenmez.

Mülk Özeti
inViewPercentage
Reklam alanının görünür durumdaki yüzdesi.
serviceName
Etkinliği tetikleyen hizmetin adı.
slot
Etkinliği tetikleyen alan.
Örnek

JavaScript

// This listener is called whenever the on-screen percentage of an
// ad slot's area changes.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotVisibilityChanged", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Visibility of slot", slot.getSlotElementId(), "changed.");

 // Log details of the event.
 console.log("Visible area:", `${event.inViewPercentage}%`);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (eski)

// This listener is called whenever the on-screen percentage of an
// ad slot's area changes.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotVisibilityChanged", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.group("Visibility of slot", slot.getSlotElementId(), "changed.");

 // Log details of the event.
 console.log("Visible area:", "".concat(event.inViewPercentage, "%"));
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called whenever the on-screen percentage of an
// ad slot's area changes.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotVisibilityChanged", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Visibility of slot", slot.getSlotElementId(), "changed.");

 // Log details of the event.
 console.log("Visible area:", `${event.inViewPercentage}%`);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


inViewPercentage

 • inViewPercentage: number
 • Reklam alanının görünür durumdaki yüzdesi. Değer, 0 ile 100 arasında bir sayıdır.


googletag.secureSignals.BidderSignalProvider

Belirli bir teklif veren için güvenli sinyal döndürür.

Teklif veren güvenli sinyal sağlayıcısı 2 bölümden oluşur:

 1. Güvenli sinyale çözümlenen bir Promise döndüren toplayıcı işlevi.
 2. Sinyalle ilişkili teklif vereni tanımlayan bir id.
Yayıncı için güvenli sinyal döndürmek üzere bunun yerine secureSignals.PublisherSignalProvider değerini kullanın.

Mülk Özeti
collectorFunction
.
id
Bu güvenli sinyalle ilişkili toplayıcı için Google Ad Manager'da kayıtlı benzersiz tanımlayıcı.
Örnek

JavaScript

// id is provided
googletag.secureSignalProviders.push({
 id: "collector123",
 collectorFunction: () => {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});

JavaScript (eski)

// id is provided
googletag.secureSignalProviders.push({
 id: "collector123",
 collectorFunction: function () {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});

TypeScript

// id is provided
googletag.secureSignalProviders!.push({
 id: "collector123",
 collectorFunction: () => {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


collectorFunction

 • collectorFunction: () => Promise<string>


id

 • id: string
 • Bu güvenli sinyalle ilişkili toplayıcı için Google Ad Manager'da kayıtlı benzersiz tanımlayıcı.


googletag.secureSignals.PublisherSignalProvider

Belirli bir yayıncı için güvenli sinyal döndürür.

Yayıncı sinyali sağlayıcısı 2 bölümden oluşur:

 1. Güvenli sinyale çözümlenen bir Promise döndüren toplayıcı işlevi.
 2. Sinyalle ilişkilendirilen yayıncıyı tanımlayan bir networkCode.
Teklif verene güvenli sinyal döndürmek için bunun yerine secureSignals.BidderSignalProvider değerini kullanın.

Mülk Özeti
collectorFunction
.
networkCode
Bu güvenli sinyalle ilişkili yayıncıya ait ağ kodu (reklam birimi yolunda göründüğü gibi).
Örnek

JavaScript

// networkCode is provided
googletag.secureSignalProviders.push({
 networkCode: "123456",
 collectorFunction: () => {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});

JavaScript (eski)

// networkCode is provided
googletag.secureSignalProviders.push({
 networkCode: "123456",
 collectorFunction: function () {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});

TypeScript

// networkCode is provided
googletag.secureSignalProviders!.push({
 networkCode: "123456",
 collectorFunction: () => {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});
Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


collectorFunction

 • collectorFunction: () => Promise<string>


networkCode

 • networkCode: string
 • Bu güvenli sinyalle ilişkili yayıncıya ait ağ kodu (reklam birimi yolunda göründüğü gibi).


googletag.secureSignals.SecureSignalProvidersArray

Güvenli sinyallerin yönetilmesine yönelik bir arayüz.

Yöntem Özeti
clearAllCache
Önbelleğe alınan tüm sinyalleri yerel depolama alanından temizler.
push
Sinyal sağlayıcı dizisine yeni bir secureSignals.SecureSignalProvider ekler ve sinyal oluşturma işlemini başlatır.


clearAllCache

 • clearAllCache(): void
 • Önbelleğe alınan tüm sinyalleri yerel depolama alanından temizler.


push