Boş reklam alanlarını daralt

Varsayılan olarak, doldurulmayan reklam alanları görünür durumda bırakılır. Bu, sayfanızda boş alan oluşmasına neden olabilir. Sayfanızdaki bir veya daha fazla reklam alanının doldurulma olasılığının düşük olduğunu önceden biliyorsanız Google Yayıncı Etiketi (GPT) kitaplığına bunları daraltması için talimat verebilirsiniz.

Bu özelliğin optimum yapılandırması, reklam alanlarının ne sıklıkta doldurulmasını beklediğinize bağlı olacaktır:

  1. Alanlar çoğu zaman doldurulacaksa PubAdsService.collapseEmptyDivs() özelliğini kullanın. Bu yapılandırmada, reklam alanları varsayılan olarak genişletilir ve yalnızca doldurulamazlarsa daraltılır.
  2. Alanlar çoğu zaman doldurulmayacaksa PubAdsService.collapseEmptyDivs(true) özelliğini kullanın. Bu yapılandırmada, reklam alanları varsayılan olarak daraltılır ve yalnızca doldurulabiliyorlarsa genişler.

GPT çalışmaya başlayana kadar googletag API çağrılarının herhangi bir etkisi olmadığından, yeniden düzenlemeyi en aza indirmek için sayfanızdaki CSS'yi varsayılan olarak daraltılmış alanların sıfır boyutu olacak şekilde yapılandırmanız da gerekir.

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, sayfanızdaki belirli alanların doldurulma olasılığı daha yüksek veya düşük ise, alan başına geçersiz kılmaları da yapılandırabilirsiniz.

Örnek uygulama

Demoyu izleyin