הצגה של מודעת בדיקה

בדוגמה הזו מוצגת מודעת בדיקה בספרייה של Google Publisher Tag. למידע נוסף על אופן הפעולה של הדוגמה הזו, קראו את המאמר תחילת העבודה עם Google Publisher Tags.

הטמעה לדוגמה

לצפייה בהדגמה