דוגמאות לתגי Google Publisher

בקטע הזה יש אוסף של דוגמאות ומקורות מידע שקשורים לספרייה של Google Publisher Tag (GPT).

רוב התוכן בקטע הזה מופיע גם במאגר של GitHub. הקוד לדוגמה והמסמכים המשויכים אליו מתפרסמים כקוד פתוח בהתאם ל-Apache License 2.0.