Ograniczenia użytkowania

Dozwolone użycie

Interfejs API Bezpiecznego przeglądania jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań niekomercyjnych (tzn. nie do sprzedaży ani generowania przychodów). Jeśli potrzebujesz rozwiązania przeznaczonego do zastosowań komercyjnych, zapoznaj się z artykułem Ryzyko internetowe. Więcej informacji znajdziesz na forum społeczności Google Safe Browsing API.

Limit wykorzystania

Po włączeniu interfejsu API Bezpiecznego przeglądania programiści otrzymują przydział domyślnego limitu wykorzystania. Aktualne informacje o alokacji i wykorzystaniu możesz zobaczyć w Google Developer Console. Jeśli spodziewasz się, że przekroczysz limit przydzielonego obecnie, możesz poprosić o zwiększenie tego limitu w interfejsie Konsoli Play. Rozpatrujemy te prośby i prosimy o podanie zwiększonego limitu, aby mieć pewność, że dostępność usługi będzie zaspokajać potrzeby wszystkich użytkowników interfejsu API. Korzystanie z tego interfejsu API jest bezpłatne. Aby uzyskać więcej informacji o dużych wdrożeniach niekomercyjnych, złóż wniosek o dodatkowy limit, korzystając z linku powyżej, i opisz swoje potrzeby w zakresie aplikacji lub znajdź odpowiedzi na częste pytania na forum społeczności Google Safe Browsing API.

Ostrzeżenia użytkownika

Jeśli używasz interfejsu API Bezpiecznego przeglądania (wer. 4) do ostrzegania użytkowników o ryzyku związanym z określonych stron internetowych, stosuj się do poniższych wskazówek.

Te wytyczne pomagają chronić Ciebie i Google przed nieporozumieniami. W tym celu wyraźnie informujemy, że strona nie jest w 100% pewna, że jest to niebezpieczny zasób internetowy oraz że ostrzeżenia tylko identyfikują potencjalne ryzyko.

  • W widocznym oknie ostrzeżenia użytkownika nie możesz sugerować użytkownikom, że strona, której dotyczy zgłoszenie, jest bez wątpienia niebezpiecznym zasobem internetowym. Odnosząc się do zidentyfikowanej strony i potencjalnych zagrożeń, jakie może ona powodować użytkownicy, musisz sklasyfikować ostrzeżenia przy użyciu takich haseł, jak: podejrzane, potencjalnie, możliwe, prawdopodobne.
  • Ostrzeżenie musi umożliwić użytkownikom zapoznanie się z informacjami na ten temat, sprawdzając ostrzeżenia na stronach www.antiphishing.org – ostrzeżeń o inżynierii społecznej (wyłudzaniu informacji i witrynach wprowadzających w błąd), Centrum wyszukiwarki Google – ostrzeżeń o złośliwym oprogramowaniu i Zasad dotyczących niechcianego oprogramowania.
  • Jeśli wyświetlasz ostrzeżenia dotyczące stron oznaczonych jako niebezpieczne przez usługę Bezpieczne przeglądanie, musisz poinformować Google o tym, umieszczając w wierszu „Wskazówki Google” wraz z linkiem do Zalecenia Bezpiecznego przeglądania. Jeśli produkt wyświetla też ostrzeżenia na podstawie innych źródeł, nie możesz uwzględniać atrybucji Google w ostrzeżeniach ustalonych na podstawie danych spoza Google.

Sugerowany język ostrzeżenia

Zachęcamy do skopiowania tego ostrzeżenia lub zmodyfikowania go, aby pasował do produktu (dodatkowe informacje znajdziesz w metadanych).

Ostrzeżenia dotyczące inżynierii społecznej (wyłudzania informacji i witryny wprowadzające w błąd):

Ostrzeżenie – strona wprowadzająca w błąd Osoby przeprowadzające atak na [adres URL witryny] mogą podstępem nakłonić Cię do zrobienia czegoś niebezpiecznego, np. zainstalowania oprogramowania lub ujawnienia danych osobowych (takich jak hasła, numery telefonów czy numery kart kredytowych). Więcej informacji o inżynierii społecznej (phishing) znajdziesz w witrynie Inżynieria społeczna (wyłudzanie informacji i witryny wprowadzające w błąd) lub w witrynie www.antiphishing.org.

Ostrzeżenia o złośliwym oprogramowaniu:

Ostrzeżenie – otwarcie tej witryny może spowodować uszkodzenie komputera. Ta strona prawdopodobnie zawiera złośliwy kod, który można pobrać na komputer bez Twojej zgody. Więcej informacji o szkodliwych treściach internetowych, w tym wirusach i innym złośliwym kodzie, oraz o tym, jak chronić komputer, znajdziesz w Centrum wyszukiwarki Google.

Ostrzeżenia o niechcianym oprogramowaniu:

Ostrzeżenie – witryna, którą chcesz otworzyć, może zawierać szkodliwe programy. Osoby przeprowadzające atak mogą próbować podstępem nakłonić Cię do zainstalowania programów utrudniających przeglądanie (np. zmieniających stronę główną lub wyświetlających dodatkowe reklamy na stronach, które odwiedzasz). Więcej informacji o niechcianym oprogramowaniu znajdziesz w artykule Zasady dotyczące niechcianego oprogramowania.

W przypadku ostrzeżeń dotyczących potencjalnie szkodliwych aplikacji na Androida:

Ostrzeżenie: witryna, którą chcesz otworzyć, może zawierać złośliwe oprogramowanie. Osoby przeprowadzające atak mogą próbować zainstalować na Twoim urządzeniu niebezpieczne aplikacje, które wykradają lub usuwają Twoje informacje (np. zdjęcia, hasła, wiadomości czy numery kart kredytowych).

Wiek danych i sposób korzystania

Podczas pobierania danych za pomocą interfejsów API Bezpiecznego przeglądania (v4) nie można używać danych starszych niż określone przez usługę. Ostrzeżenie może się wyświetlać tylko wtedy, gdy:

Ważne: w żadnym innym wypadku nie może być wyświetlane ostrzeżenie.

Informacje na temat ochrony użytkowników

Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, jeśli poinformujesz użytkowników, że usługa zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi zasobami internetowymi, musisz też poinformować ich, że zabezpieczenie nie jest idealne. Powiadomienie to musi być dla nich widoczne przed włączeniem ochrony. Muszą też informować o tym, że istnieje ryzyko wystąpienia fałszywych dopasowań (bezpieczne witryny) lub fałszywej negatywnej (nieoznaczone niebezpieczne strony). Sugerujemy użycie następującego języka:

Google stara się dostarczać najbardziej dokładne i aktualne informacje o niebezpiecznych zasobach internetowych. Google nie może jednak zagwarantować, że zawarte w niej informacje są wyczerpujące i wolne od błędów: niektóre niebezpieczne witryny mogą nie zostać zidentyfikowane, a niektóre bezpieczne witryny mogą zostać zidentyfikowane przez pomyłkę.