โควต้าและการกำหนดราคา

โควต้า

นี่คือโควต้าเริ่มต้นของโครงการ

โควต้าเริ่มต้น
DefaultPublishRequestsPerDayPerProject โควต้าเริ่มต้นรายวันต่อโครงการสำหรับจำนวนคำขอ publish ที่คุณส่งไปยังปลายทาง publish ได้ ซึ่งรวมทั้งคำขอประเภท URL_UPDATED และ URL_DELETED ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 200
DefaultMetadataRequestsPerMinutePerProject โควต้าเริ่มต้นต่อนาทีต่อโครงการสำหรับจำนวนคำขออ่านอย่างเดียวที่คุณส่งไปยังปลายทาง getMetadata ได้ ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 180
DefaultRequestsPerMinutePerProject โควต้าเริ่มต้นต่อนาทีต่อโครงการสำหรับปลายทางทั้งหมด ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 600

ดูโควต้าของคุณ

หากต้องการดูโควต้า ให้ไปที่คอนโซล Google API แล้วเลือกโควต้า

ขอเพิ่มโควต้า

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อขอโควต้าเพิ่ม

  1. ไปที่คอนโซล Google API
  2. เลือกโควต้า หน้าต่างขีดจำกัดโควต้าของคำขอจะเปิดขึ้นมา
  3. คลิกแก้ไข
  4. คลิกขอรับโควต้าเพิ่มขึ้น
  5. ป้อนข้อมูลในช่องที่ต้องกรอก

การกำหนดราคา

การใช้ Indexing API ทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย