Yöntem: urlNotifications.getMetadata

Bir Web Dokümanı ile ilgili meta verileri alır. Bu yöntem yalnızca daha önce başarılı Dizine Ekleme API'si bildirimlerinde görülen URL'leri sorgulamak için kullanılabilir. Bu API üzerinden alınan en son UrlNotification öğesini içerir.

HTTP isteği

GET https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications/metadata

URL, Google API HTTP ek açıklaması söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
url

string

Sorgulanmakta olan URL.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, UrlNotificationMetadata öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

Deneyin.