Zasób REST: urlNotifications

Zasób: UrlNotification

UrlNotification to zasób wykorzystywany we wszystkich wywołaniach interfejsu Indexing API. Opisuje jedno zdarzenie w cyklu istnienia dokumentu internetowego.

Zapis JSON

{
  "url": string,
  "type": enum(UrlNotificationType),
  "notifyTime": string
}
Pola
url

string

Przedmiot tego powiadomienia. Właścicielem adresu URL musi być osoba, która opublikowała to powiadomienie, a w przypadku powiadomień URL_UPDATED URL musi być możliwy do zindeksowania przez Google.

type

enum(UrlNotificationType)

Zdarzenie w cyklu istnienia adresu URL, o którym powiadomiono Google.

notifyTime

string (Timestamp format)

Znacznik czasu utworzenia tego powiadomienia. Użytkownicy nie powinni go określać – pole jest ignorowane w czasie żądania.

Znacznik czasu w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z dokładnością do nanosekund. Przykład: "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

UrlNotificationType

Określa różne zdarzenia, które mogą wystąpić w danym adresie URL.

Wyliczenia
URL_NOTIFICATION_TYPE_UNSPECIFIED Nie określono.
URL_UPDATED Dany adres URL (dokument sieciowy) został zaktualizowany.
URL_DELETED Dany adres URL (dokument sieciowy) został usunięty.

Metody

getMetadata

Pobiera metadane dotyczące dokumentu internetowego.

publish

Powiadamia o zaktualizowaniu lub usunięciu adresu URL.