REST Kaynağı: urlNotifications

Kaynak: UrlNotification

UrlNotification, tüm Dizine Ekleme API'si çağrılarında kullanılan kaynaktır. Bir Web Dokümanının yaşam döngüsündeki bir etkinliği tanımlar.

JSON gösterimi

{
  "url": string,
  "type": enum(UrlNotificationType),
  "notifyTime": string
}
Alanlar
url

string

Bu bildirimin nesnesi. URL, bu bildirimin yayıncısına ait olmalı ve URL_UPDATED bildirimleri söz konusu olduğunda Google tarafından taranabilmelidir.

type

enum(UrlNotificationType)

Google'a hakkında bilgi verilen URL yaşam döngüsü etkinliği.

notifyTime

string (Timestamp format)

Bu bildirime ait oluşturulma zaman damgası. Kullanıcılar bunu belirtmemelidir, istek sırasında bu alan göz ardı edilir.

RFC3339 UTC "Zulu" biçiminde bir zaman damgası (nanosaniyeye kadar doğru). Örnek: "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

UrlNotificationType

Belirli bir URL ile ilgili gerçekleşebilecek farklı etkinlikleri belirtir.

Sıralamalar
URL_NOTIFICATION_TYPE_UNSPECIFIED Belirtilmedi.
URL_UPDATED Belirtilen URL (Web dokümanı) güncellendi.
URL_DELETED Belirtilen URL (Web dokümanı) silindi.

Yöntemler

getMetadata

Bir Web Dokümanı ile ilgili meta verileri alır.

publish

Bir URL'nin güncellendiğini veya silindiğini bildirir.