แพ็กเกจ google.indexing.v3

ดัชนี

UrlService

อนุญาตให้นักพัฒนาเว็บแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะใน URL ที่ตนเป็นเจ้าของ

GetUrlNotificationMetadata

rpc GetUrlNotificationMetadata(GetUrlNotificationMetadataRequest) returns (UrlNotificationMetadata)

รับข้อมูลเมตาเกี่ยวกับเอกสารในเว็บ เมธอดนี้ใช้เพื่อค้นหา URL ที่พบในการแจ้งเตือน Indexing API ที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้เท่านั้น รวมถึง UrlNotification ล่าสุดที่ได้รับผ่าน API นี้

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing
PublishUrlNotification

rpc PublishUrlNotification(PublishUrlNotificationRequest) returns (PublishUrlNotificationResponse)

แจ้งว่ามีการอัปเดตหรือลบ URL แล้ว

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

GetUrlNotificationMetadataRequest

อินพุตสำหรับการเรียก GetUrlNotificationMetadata

ช่อง
url

string

URL ที่ค้นหา

PublishUrlNotificationRequest

อินพุตสำหรับ PublishUrlNotification

ช่อง
url_notification

UrlNotification

คำอธิบายของเหตุการณ์ URL ที่มีการแจ้งเตือน

PublishUrlNotificationResponse

เอาต์พุตสำหรับ PublishUrlNotification

ช่อง
url_notification_metadata

UrlNotificationMetadata

คำอธิบายของเหตุการณ์การแจ้งเตือนที่ได้รับสำหรับ URL นี้

UrlNotification

UrlNotification เป็นทรัพยากรที่ใช้ในการเรียก Indexing API ทั้งหมด โดยจะอธิบายเหตุการณ์หนึ่งในวงจรชีวิตของเอกสารในเว็บ

ช่อง
url

string

ออบเจ็กต์ของการแจ้งเตือนนี้ URL ต้องเป็นของผู้เผยแพร่การแจ้งเตือนนี้และในกรณีที่เป็นการแจ้งเตือน URL_UPDATED Google จะต้องรวบรวมข้อมูลได้

type

UrlNotificationType

เหตุการณ์ในวงจรชีวิตของ URL ที่ Google ได้รับการแจ้งเตือน

notify_time

Timestamp

การประทับเวลาการสร้างการแจ้งเตือนนี้ ผู้ใช้ไม่ควรระบุข้อมูลนี้ ระบบจะไม่สนใจช่องนี้ ณ เวลาที่ส่งคำขอ

UrlNotificationMetadata

สรุปการแจ้งเตือน Indexing API ล่าสุดที่ได้รับเรียบร้อยสำหรับ URL แต่ละรายการ

ช่อง
url

string

URL ที่ข้อมูลเมตานี้ใช้อ้างอิง

latest_update

UrlNotification

การแจ้งเตือนประเภท URL_UPDATED ที่ได้รับล่าสุด

latest_remove

UrlNotification

การแจ้งเตือนประเภท URL_REMOVED ที่ได้รับล่าสุด

UrlNotificationType

ระบุเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ URL หนึ่งๆ

Enum
URL_NOTIFICATION_TYPE_UNSPECIFIED ไม่ระบุ
URL_UPDATED มีการอัปเดต URL ที่กำหนด (เอกสารในเว็บ)
URL_DELETED มีการลบ URL ที่กำหนด (เอกสารในเว็บ)