กำหนดไอคอน Fav ที่จะแสดงในผลการค้นหา

หากเว็บไซต์มีไอคอน Fav ก็อาจรวมอยู่ในผลการค้นหาของ Google Search สำหรับเว็บไซต์

ไอคอน Fav ในผลการค้นหา

การใช้งาน

วิธีทำให้เว็บไซต์มีสิทธิ์ใช้ไอคอน Fav ในผลการค้นหามีดังนี้

 1. สร้างไอคอน Fav ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 2. เพิ่มแท็ก <link> ในส่วนหัวของหน้าแรกด้วยไวยากรณ์ต่อไปนี้
  <link rel="shortcut icon" href="/path/to/favicon.ico">
  แอตทริบิวต์
  rel

  กำหนดแอตทริบิวต์ rel เป็นสตริงใดสตริงหนึ่งต่อไปนี้

  • shortcut icon
  • icon
  • apple-touch-icon
  • apple-touch-icon-precomposed
  href

  URL ของไอคอน Fav URL อาจเป็นเส้นทางแบบสัมพัทธ์ (/smile.ico) หรือเส้นทางแบบสัมบูรณ์ (https://example.com/smile.ico) ก็ได้ โดย URL ต้องอยู่ในโดเมนเดียวกันกับหน้าแรก

 3. Google จะมองหาและอัปเดตไอคอน Fav เมื่อไรก็ตามที่รวบรวมข้อมูลหน้าแรก หากเปลี่ยนแปลงไอคอน Fav และต้องการแจ้งให้ Google ทราบ คุณขอให้จัดทำดัชนีหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ การอัปเดตอาจใช้เวลา 2-3 วันหรือนานกว่านั้นจึงจะปรากฏในผลการค้นหา

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ไอคอน Fav ข้างผลการค้นหา

 • Google ต้องรวบรวมข้อมูลได้ทั้งไฟล์ไอคอน Fav และหน้าแรก (กล่าวคือ คุณจะบล็อกไม่ให้ Google รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้)
 • โปรดตรวจสอบว่าไอคอน Fav เป็นตัวแทนภาพแบรนด์ของเว็บไซต์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระบุเว็บไซต์ของคุณได้รวดเร็วเมื่อสแกนดูผลการค้นหา
 • ไอคอน Fav ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเพิ่มทีละ 48 พิกเซล เช่น 48x48 พิกเซล, 96x96 พิกเซล, 144x144 พิกเซล เป็นต้น ส่วนไฟล์ SVG ไม่มีขนาดที่เฉพาะเจาะจง โดยจะรองรับรูปแบบไอคอน Fav ที่ถูกต้องทุกรูปแบบ Google จะปรับขนาดรูปภาพใหม่เป็น 16 x 16 พิกเซลเพื่อใช้ในผลการค้นหา ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่ารูปภาพจะดูดีที่ความละเอียดดังกล่าว
 • URL ของไอคอน Fav ต้องคงที่ (อย่าเปลี่ยน URL บ่อยๆ)
 • Google จะไม่แสดงไอคอน Fav ที่คิดว่าไม่เหมาะสม รวมถึงภาพอนาจารหรือสัญลักษณ์แสดงความเกลียดชัง (เช่น เครื่องหมายสวัสดิกะ) Google จะแทนที่ด้วยไอคอนเริ่มต้นหากพบภาพประเภทนี้ในไอคอน Fav

User Agent ของ Google Favicon

Google Favicon คือ User Agent สำหรับการดาวน์โหลดไอคอน Fav ที่กำหนดโดยเว็บไซต์ โดยเป็นโปรแกรมรวบรวมข้อมูลปริมาณต่ำที่อาจเข้าชมหน้าแรกของเว็บไซต์คุณเป็นครั้งคราวตามสัญญาณที่รวบรวมในระหว่างจัดทำดัชนี หรือเรียกให้ทำงานจากคำขอของผู้ใช้