Xác định biểu tượng trang web để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm

Nếu trang web của bạn có biểu tượng, thì chúng tôi có thể đưa biểu tượng trang web đó vào các kết quả của Google Tìm kiếm cho trang web của bạn.

Biểu tượng trang web trong kết quả tìm kiếm

Triển khai

Sau đây là cách triển khai để trang web của bạn đủ điều kiện hiển thị biểu tượng trang web trong kết quả tìm kiếm:

 1. Tạo biểu tượng trang web theo nguyên tắc.
 2. Thêm thẻ <link> vào tiêu đề của trang chủ bằng cú pháp sau đây:
  <link rel="shortcut icon" href="/path/to/favicon.ico">
  Thuộc tính
  rel

  Đặt thuộc tính rel thành một trong những chuỗi sau:

  • shortcut icon
  • icon
  • apple-touch-icon
  • apple-touch-icon-precomposed
  href

  URL của biểu tượng trang web. URL đó có thể là một đường dẫn tương đối (/smile.ico) hoặc đường dẫn tuyệt đối (https://example.com/smile.ico). URL đó phải có cùng tên miền với trang chủ.

 3. Google tìm kiếm và cập nhật biểu tượng trang web của bạn mỗi khi chúng tôi thu thập dữ liệu trên trang chủ của bạn. Nếu thay đổi biểu tượng trang web và muốn thông báo cho Google về thay đổi đó, bạn có thể yêu cầu lập chỉ mục trang chủ của trang web. Có thể mất vài ngày hoặc lâu hơn để thay đổi này xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo những nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện kèm theo biểu tượng trang web trong kết quả tìm kiếm.

 • Bạn phải cho phép Google thu thập dữ liệu cả tệp biểu tượng trang web và dữ liệu trên trang chủ (nghĩa là bạn không được chặn những dữ liệu đó khỏi Google).
 • Để giúp mọi người nhanh chóng xác định được trang web của bạn khi họ lướt qua các kết quả tìm kiếm, hãy đảm bảo biểu tượng trang web của bạn là hình ảnh đại diện cho thương hiệu của trang web đó.
 • Biểu tượng trang web phải là hình vuông có kích thước là bội số của 48px, ví dụ: 48x48px, 96x96px, 144x144px, v.v. Hình ảnh trong tệp SVG là hình ảnh không có kích thước cụ thể. Chúng tôi hỗ trợ mọi định dạng biểu tượng trang web hợp lệ. Google sẽ thay đổi tỷ lệ hình ảnh của bạn thành 16x16px để dùng trong kết quả tìm kiếm, vì vậy hãy đảm bảo hình ảnh của bạn hiển thị rõ ràng ở độ phân giải này.
 • URL của biểu tượng trang web phải cố định (đừng thường xuyên thay đổi URL).
 • Google sẽ không hiển thị những biểu tượng trang web mà chúng tôi cho là không phù hợp, bao gồm cả biểu tượng mang tính khiêu dâm hoặc kích động thù địch (ví dụ: hình chữ vạn). Nếu phát hiện loại hình ảnh này trong một biểu tượng trang web, Google sẽ thay thế hình ảnh đó bằng một biểu tượng mặc định.

Tác nhân người dùng Google Favicon

Mục đích của tác nhân người dùng Google Favicon là tải biểu tượng của các trang web xuống (loại biểu tượng do các trang web tự chọn). Đây là một trình thu thập dữ liệu có lưu lượng truy cập thấp: thỉnh thoảng trình thu thập dữ liệu này sẽ truy cập trang chủ của trang web của bạn khi có tín hiệu thu thập được trong quá trình lập chỉ mục hoặc khi có yêu cầu của người dùng. Để yêu cầu tác nhân người dùng Google Favicon thu thập dữ liệu trên trang của bạn, bạn có thể yêu cầu lập chỉ mục trang chủ của trang web. Có thể mất vài ngày hoặc lâu hơn để thay đổi này xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.