Metadane dotyczące praw do obrazu w Grafice Google

Fotografowie, agencje fotograficzne i inne podmioty z pokrewnych branż dostarczają informacje o swoich obrazach w formie metadanych. W wynikach wyszukiwania w Grafice Google widoczne są wszystkie dostępne metadane w standardzie IPTC.

Metadane dotyczące praw do obrazu na urządzeniu mobilnym

Dodawanie metadanych dotyczących praw do obrazu

  • Google obsługuje format metadanych IPTC do zarządzania informacjami o prawach autorskich do obrazów.
  • Metadane możesz umieścić bezpośrednio w obrazie lub dodać do osobnego pliku (zwanego plikiem pomocniczym). Google zaleca umieszczanie metadanych wewnątrz obrazu, ponieważ pomaga to zapobiec ich utracie.
  • Aby informacje o autorze i prawach autorskich wyświetlały się prawidłowo, postaraj się wypełnić te pola w metadanych IPTC: creator (twórca), credit line (informacja o autorze) oraz copyright notice (informacja o prawach autorskich).

Zalecamy używanie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania metadanymi obrazu.

Czy można usunąć metadane obrazu?

Usunięcie metadanych obrazu może zmniejszyć rozmiar pliku obrazu, dzięki czemu strony internetowe wczytują się szybciej. Należy jednak robić to z rozwagą, ponieważ w niektórych jurysdykcjach usunięcie metadanych może być nielegalne. Metadane obrazów są w internecie źródłem informacji o prawach autorskich i licencjach. Google zaleca zachowanie przynajmniej najważniejszych metadanych związanych z informacjami o prawach do obrazu i identyfikacją. W miarę możliwości postaraj się więc zachować przynajmniej te pola: creator (twórca), credit line (informacja o autorze) oraz copyright notice (informacja o prawach autorskich).