Provide a publication date to Google Search

Google, sayfanızın veya videonuzun yayınlanma ve güncelleme tarihlerini belirleyebiliyorsa, kullanıcı için yararlı olması durumunda bu bilgileri Arama sonuçlarında gösterebilir.

Article search result showing a date

Yayınlanma ve son güncellenme bilgilerinin Google tarafından belirlenmesine yardımcı olmak için bilgi sağlayabilirsiniz.

Her faktörde bazı sorunlar olabileceğinden Google tek bir tarih faktörüne dayalı karar vermez. Bu yüzden sistemlerimiz bir sayfanın yayınlandığı veya önemli ölçüde güncellendiği zamanı en iyi şekilde tahmin etmek için pek çok faktöre bakar.

Google'a tarih bilgisi nasıl verilir?

Google'a tarih bilgilerini nasıl verebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

 1. Yayınlanma tarihi ve/veya son güncellenme tarihi ile ilgili bilgi verebilirsiniz.
 2. Tarihleri hem sayfada kullanıcıların görebileceği biçimde hem de yapılandırılmış veri olarak sağlamanız önerilir.
  • Kullanıcıların görebileceği tarih için: Sayfanın tarihini sayfanın kendisinde açıkça görünebilecek şekilde gösterin. Tarihlerinizi uygun şekilde etiketleyin. Yayınlanma ve güncellenme tarihlerinin örneklerini tarih, isteğe bağlı saat ve saat dilimi bilgileriyle birlikte aşağıda bulabilirsiniz. (Burada gösterilen ifadelerin bire bir kullanılması şart değildir.)
   • Gönderim tarihi: 4 Şubat 2019
   • Yayınlanma tarihi: 4 Şubat 2019
   • Son güncellenme tarihi: 14 Şubat 2018
   • Güncellenme tarihi: 14 Şubat 2019 20:00 ET
  • Yapılandırılmış veriler için: Sayfanızda CreativeWork öğesinin alt türlerinden biri (ör. Article, BlogPosting ya da VideoObject) kullanılmalı ve datePublished ve/veya dateModified alanları yer almalıdır (AMP ve AMP olmayan sayfalar için yönergelere bakın). Tarayıcılarımızın makalenizin tarihlerini anlamasına yardımcı olmak için Google'ın yapılandırılmış veri yönergelerine uyduğunuzdan emin olun.
 3. Tarih gereklidir; saat değil: Kullanıcıların görebileceği veya yapılandırılmış veri biçimindeki tarihlerde saat belirtmeniz şart değildir.
 4. Saat bilgisi veriyorsanız doğru saat dilimini belirtin. Saat bilgisi vermeyi tercih ederseniz, doğru saat dilimini belirttiğinizden ve yaz saati uygulamasını gerektiği şekilde dikkate aldığınızdan emin olun.
 5. Tarihleriniz ve saatleriniz tutarlı olsun. Tarihin (ve isteğe bağlı saat ile saat diliminin), kullanıcıların görebileceği biçime ve yapılandırılmış verilere ait denk değerler arasında tutarlı olduğundan emin olun. Saat ve saat dilimi bilgisi, yapılandırılmış verilerde sağlansa bile kullanıcıların görebileceği verilerde isteğe bağlıdır.
 6. İleriye dönük tarihler ya da sayfada anlatılan işlemin tarihini belirtmeyin. Tarihler, sayfada yer alan haberlerin veya olayların değil, sayfanın kendisinin yayınlanma veya güncellenme tarihini belirtmelidir. İsterseniz sayfada listelenen etkinlikleri açıklamak için sayfaya Etkinlik işaretlemesi ekleyebilirsiniz.
 7. Sayfadaki diğer tarihlerin varlığını en aza indirin: Yukarıdaki en iyi uygulamalara dikkat etmenize rağmen yanlış tarihin seçildiğini fark ederseniz, sayfada görünen tarihlerden bazılarını veya diğer hepsini kaldırmayı düşünebilirsiniz.
 8. Sayfanızın Google Haberler arama sonuçlarında görünmesini planlıyorsanız buradaki yönergelere de uymanız gerekir.

Google, ister görünür ister yapılandırılmış veri biçiminde olsun, bir tarihin arama sonuçlarında gösterileceğini garanti etmez. Ancak burada belirtilen yönergelere uyulması, algoritmalarımızın bilgileri bulmasına ve işlemesine yardımcı olur.