Provide a publication date to Google Search

Khi có thể xác định ngày xuất bản và cập nhật trang hoặc video của bạn, Google sẽ có thể hiển thị thông tin này trong kết quả Tìm kiếm nếu chúng tôi nghĩ rằng thông tin này hữu ích cho người dùng.

Article search result showing a date

Bạn có thể cung cấp thông tin này để giúp Google xác định thời gian xuất bản và cập nhật lần cuối.

Google không dựa vào một yếu tố duy nhất bởi vì tất cả chúng đều dễ gặp vấn đề. Đó là lý do tại sao các hệ thống của chúng tôi xem xét một số yếu tố để phỏng đoán chính xác nhất về thời điểm một trang được xuất bản hoặc cập nhật đáng kể.

Cách cung cấp thông tin ngày tháng cho Google

Sau đây là cách bạn có thể cung cấp thông tin ngày tháng cho Google:

 1. Bạn có thể cung cấp ngày tháng xuất bản và/hoặc cập nhật lần cuối.
 2. Chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp ngày tháng ở cả định dạng hiển thị cho người dùng và định dạng dữ liệu có cấu trúc.
  • Đối với ngày hiển thị cho người dùng: Hiển thị ngày tháng ở vị trí nổi bật trên trang. Gắn nhãn các ngày tháng một cách thích hợp. Dưới đây là ví dụ về thời gian xuất bản và cập nhật trong đó có ngày tháng cũng như thông tin tùy chọn là giờ và múi giờ. (Bạn không bắt buộc phải hiển thị thời gian theo đúng định dạng này.)
   • Ngày đăng: ngày 4 tháng 2 năm 2019
   • Ngày xuất bản: ngày 4 tháng 2 năm 2019
   • Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 2 năm 2018.
   • Cập nhật vào 8 giờ tối, ngày 14 tháng 2 năm 2019, giờ ET
  • Đối với dữ liệu có cấu trúc: Trang của bạn nên triển khai một loại của CreativeWork (như Article, BlogPosting hoặc VideoObject) và chỉ định các trường datePublished và/hoặc dateModified (xem hướng dẫn dành cho các trang AMPkhông phải AMP). Hãy đảm bảo tuân theo nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của Google để giúp trình thu thập dữ liệu của chúng tôi hiểu được ngày tháng trong bài viết của bạn.
 3. Ngày là thông tin bắt buộc nhưng giờ thì không: Nếu muốn thì bạn không cần chỉ định giờ trong ngày tháng hiển thị cho người dùng hay dữ liệu có cấu trúc.
 4. Nếu bạn chỉ định giờ thì hãy chỉ định cả múi giờ chính xác. Nếu bạn chọn chỉ định giờ, hãy đảm bảo cung cấp múi giờ chính xác, có cân nhắc đến giờ mùa hè và giờ mùa đông khi thích hợp.
 5. Cung cấp ngày và giờ thống nhất. Đảm bảo rằng ngày (và giờ và múi giờ tùy chọn) trong giá trị hiển thị cho người dùng và định dạng có cấu trúc là thống nhất với nhau. Bạn không bắt buộc phải cung cấp giờ và múi giờ trong dữ liệu hiển thị cho người dùng ngay cả khi bạn đã cung cấp thông tin đó trong dữ liệu có cấu trúc.
 6. Không chỉ định ngày trong tương lai hoặc ngày diễn ra hành động được mô tả trên trang. Ngày này phải là ngày mà trang được xuất bản hoặc cập nhật, chứ không phải là ngày diễn ra các tin tức hoặc sự kiện được mô tả trên trang. Bạn có thể thêm mục đánh dấu sự kiện vào trang để mô tả các hoạt động được liệt kê trên trang nếu muốn.
 7. Giảm tối đa ngày tháng khác trên trang: Nếu bạn đã làm theo các phương pháp hay nhất nêu trên và thấy Google đang chọn ngày tháng không chính xác, thì hãy cân nhắc việc xóa một số hoặc tất cả ngày tháng khác xuất hiện trên trang.
 8. Nếu dự định để trang hiển thị trong kết quả tìm kiếm cho Google Tin tức, bạn nên làm theo nguyên tắc bổ sung này.

Mặc dù Google không đảm bảo rằng một ngày cụ thể, dù ở định dạng hiển thị cho người dùng hay trong dữ liệu có cấu trúc, sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm, nhưng việc làm theo các nguyên tắc này sẽ giúp thuật toán của chúng tôi tìm thấy và xử lý thông tin.