Top Places List

Nếu doanh nghiệp của bạn xuất hiện trong một danh sách "địa điểm hàng đầu" trên mạng, thì Google có thể hiển thị kết quả nhiều định dạng về các danh sách có đề cập đến doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu nhà hàng của bạn xuất hiện trong danh sách "10 nhà hàng Trung Quốc hàng đầu ở NYC" và danh sách "Nhà hàng ngon nhất trong thành phố" trên các trang web đủ điều kiện, thì những danh sách này sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm về doanh nghiệp của bạn. Tính năng này chỉ dành cho các doanh nghiệp có vị trí thực tế.

Dưới đây là ví dụ về kết quả tìm kiếm Danh sách địa điểm hàng đầu cho một nhà hàng, trong đó có ba danh sách hàng đầu và đường dẫn liên kết đến 31 danh sách khác có đề cập đến nhà hàng:

Ảnh chụp màn hình danh sách địa điểm hàng đầu trên thiết bị di động, có tên nhà hàng Redfarm

Yêu cầu đối với trang web lập danh sách

Để danh sách "địa điểm hàng đầu" trên trang web của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả Danh sách địa điểm hàng đầu, danh sách đó phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Danh sách phải do nhà cung cấp nội dung tập hợp, có nội dung xác thực, độc lập và không được tài trợ.
  • Danh sách không được chứa các câu mẫu tạo nên từ dữ liệu hoặc các chỉ số tự động.
  • Danh sách không được chứa ngôn từ thô tục hoặc phản cảm.

Chặn các danh sách trên trang web của bạn xuất hiện trong tính năng Danh sách địa điểm hàng đầu

Để ngăn các danh sách trên trang web của bạn xuất hiện trong Danh sách địa điểm hàng đầu, hãy chọn không hiển thị trên Google Local và các sản phẩm khác của Google .