นํารูปภาพที่โฮสต์ในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหา

หากต้องการนําออกอย่างรวดเร็ว ให้ใช้เครื่องมือนำ URL ออกเพื่อนำรูปภาพที่โฮสต์ในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหาของ Google ภายในไม่กี่ชั่วโมง

เมื่อต้องการนำรูปภาพออกโดยไม่เร่งด่วน

หากต้องการป้องกันไม่ให้รูปภาพจากเว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google ให้เพิ่มไฟล์ robots.txt ไปยังรูทของเซิร์ฟเวอร์เพื่อบล็อกรูปภาพดังกล่าว แม้ว่าวิธีนี้จะใช้เวลาในการนำรูปภาพออกจากผลการค้นหานานกว่าการใช้เครื่องมือนำ URL ออก แต่ก็ให้คุณควบคุมได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านการใช้ไวลด์การ์ดหรือการบล็อกเส้นทางย่อย นอกจากนี้ยังมีผลกับเครื่องมือค้นหาทั้งหมด ในขณะที่เครื่องมือนํา URL ออกใช้ได้กับ Google เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ Google ยกเว้นรูปภาพ dogs.jpg ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ www.yoursite.com/images/dogs.jpg ให้เพิ่มค่าต่อไปนี้ในไฟล์ robots.txt

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/dogs.jpg

เมื่อ Google รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ครั้งต่อไป เราจะเห็นคำสั่งนี้และไม่นำรูปภาพดังกล่าวมารวมในผลการค้นหา

หากต้องการนำรูปภาพทั้งหมดในเว็บไซต์ออกจากดัชนี ให้วางไฟล์ robots.txt ต่อไปนี้ที่รูทของเซิร์ฟเวอร์

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /

นอกจากนี้ รูปแบบ Disallow อาจรวม "*" เพื่อจับคู่การเรียงลำดับของอักขระ และรูปแบบอาจลงท้ายด้วย "$" เพื่อระบุจุดสิ้นสุดของชื่อ หากต้องการนำไฟล์บางประเภทออกทั้งหมด (เช่น ต้องการรวมรูปภาพ .jpg แต่ไม่รวม .gif) ให้ใช้รายการดังนี้ใน robots.txt

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /*.gif$

เมื่อระบุ Googlebot-Image เป็น User-agent แล้ว Google รูปภาพจะข้ามรูปภาพดังกล่าวไป หากไม่ต้องการรวมรูปภาพไว้ในการค้นหาโดย Google ทั้งหมด (รวมทั้ง Google ค้นเว็บ และ Google รูปภาพ) ให้ระบุ User Agent ของ Googlebot

ฉันจะนำรูปภาพออกจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของได้อย่างไร

โปรดดูเอกสารความช่วยเหลือของ Google Search เกี่ยวกับวิธีการนำรูปภาพออกจากผลการค้นหา