Nguyên tắc về AMP trên Google Tìm kiếm

Tất cả nguyên tắc của chúng tôi về việc làm cho một trang web thân thiện với Google cũng áp dụng với AMP. Tài liệu này nêu các nguyên tắc bổ sung dành riêng cho AMP trên Google Tìm kiếm. Để tìm hiểu thêm về AMP trên Google Tìm kiếm, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi dành cho nhà phát triển.

  • Trang AMP của bạn phải tuân thủ bản đặc tả về HTML AMP. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, hãy tìm hiểu cách tạo trang HTML AMP đầu tiên của bạn.
  • Người dùng phải có thể xem cùng một nội dung và thực hiện cùng một hành động trên các trang AMP như trên trang chuẩn tương ứng khi có thể.
  • Người dùng phải hiểu được lược đồ URL AMP của bạn.
    Ví dụ: nếu trang chuẩn của bạn là example.com/giraffes, bạn nên lưu trữ AMP ở một nơi như amp.example.com/giraffes hoặc example.com/amp/giraffes, thay vì tại test.com/giraffes. Điều này là vì khi người dùng nhấp vào một đường liên kết đến trang AMP của bạn từ Google Tìm kiếm, URL AMP sẽ hiển thị với người dùng trong trình duyệt (như bất kỳ trang web nào khác); việc hiển thị một URL hoàn toàn không liên quan đến trang web chính của bạn có thể gây nhầm lẫn cho người dùng.
  • Trang AMP của bạn phải hợp lệ để các trang của bạn hoạt động như dự kiến cho người dùng và có thể được hiển thị kèm theo các tính năng liên quan đến AMP. Các trang có AMP không hợp lệ sẽ không đủ điều kiện cho một số tính năng trong Tìm kiếm.

  • Nếu bạn thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang của mình, hãy nhớ tuân theo chính sách về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao các tính năng liên quan đến AMP của tôi không xuất hiện trên máy tính bảng hoặc máy tính?

Các tính năng liên quan đến AMP trên Google (chẳng hạn như băng chuyền Tin bài hàng đầu) hiện chỉ có thể hoạt động trên thiết bị di động. Mặc dù bản thân AMP hoạt động trên tất cả các loại thiết bị bao gồm máy tính để bàn, hiện chúng tôi không có kế hoạch mở rộng các tính năng liên quan đến AMP sang nền tảng không phải di động.

Các trang AMP chỉ hoạt động trên thiết bị di động phải không?

Không. Vì các trang AMP có thể xem được trên tất cả các loại thiết bị, nên bạn hãy tạo các trang AMP có thiết kế thích ứng.

AMP hiển thị như thế nào trên máy tính?

Các trang AMP hiển thị theo cách giống nhau nhau trên cả màn hình thiết bị di động và màn hình máy tính. Nếu AMP hỗ trợ tất cả chức năng mà bạn cần, thì bạn có thể xem xét tạo các trang dưới dạng các trang AMP độc lập hỗ trợ cả khách truy cập trên máy tính và thiết bị di động cho cùng một trang. Tuy nhiên, AMP trên máy tính sẽ không hiển thị kèm theo các tính năng liên quan đến tìm kiếm trong kết quả của Google Tìm kiếm.