Khả năng tương thích với trình duyệt

Người dùng thường xem trang web của bạn qua một trình duyệt. Mỗi trình duyệt lại giải mã trang web của bạn theo những cách riêng, nghĩa là trang web có thể xuất hiện theo các cách khác nhau tùy theo trình duyệt. Nhìn chung, hãy tránh phụ thuộc vào hành vi cụ thể của trình duyệt, chẳng hạn như dựa vào trình duyệt để phát hiện chính xác loại nội dung hay mã hóa trong khi bạn không chỉ định cụ thể. Ngoài ra, có một số bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo trang web hoạt động theo cách mong muốn.

Thử nghiệm trang web trong càng nhiều trình duyệt càng tốt

Khi đã tạo xong thiết kế cho trang web, hãy xem lại giao diện và chức năng của trang web trên nhiều trình duyệt để đảm bảo mọi khách truy cập đều có được trải nghiệm mà bạn đã rất nỗ lực để thiết kế. Bạn nên bắt đầu thử nghiệm càng sớm càng tốt trong quá trình phát triển trang web. Các loại trình duyệt – và thậm chí các phiên bản của cùng một trình duyệt – có thể hiển thị trang web của bạn theo các cách riêng. Bạn có thể dùng các dịch vụ như Google Analytics để biết các trình duyệt phổ biến nhất được dùng để xem trang web của bạn.

Viết HTML hợp lệ và không có lỗi

Dù trang web của bạn có thể hiển thị đúng cách trên một số trình duyệt thậm chí khi HTML của bạn không hợp lệ, nhưng không có gì đảm bảo rằng trang web đó sẽ hiển thị đúng cách trên tất cả trình duyệt – hoặc trên tất cả trình duyệt trong tương lai. Cách tốt nhất để đảm bảo trang của bạn hiển thị như nhau trên tất cả trình duyệt là bạn dùng HTML và CSS hợp lệ để viết trang rồi thử nghiệm trên càng nhiều trình duyệt càng tốt. HTML hợp lệ và không có lỗi là một cách tốt để đảm bảo. Đồng thời, việc sử dụng CSS sẽ giúp tách bản trình bày khỏi nội dung và có thể giúp các trang hiển thị và tải nhanh hơn. Các công cụ xác thực (như công cụ xác thực HTMLCSS miễn phí trên mạng do W3 Consortitum cung cấp) rất hữu ích cho việc kiểm tra trang web. Ngoài ra, các công cụ như HTML Tidy có thể giúp bạn dọn dẹp mã một cách nhanh chóng và dễ dàng. (Bạn nên sử dụng HTML hợp lệ, tuy nhiên, HTML có thể không phải là một yếu tố ảnh hưởng đến cách thức Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web của bạn.)

Chỉ định chế độ mã hoá ký tự

Để giúp các trình duyệt hiển thị văn bản trên trang web, hãy luôn luôn chỉ định chế độ mã hóa cho văn bản. Hãy đặt chế độ mã hóa này ở đầu tài liệu (hoặc khung) vì một số trình duyệt sẽ không nhận dạng được các mục khai báo bộ ký tự xuất hiện sâu trong tài liệu. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng máy chủ web đang không gửi đi các tiêu đề HTTP xung đột với nhau. Một tiêu đề chẳng hạn như content-type: text/html; charset=ISO-8859-1 sẽ ghi đè mọi mục khai báo bộ ký tự trên trang.

Xem xét khả năng tiếp cận

Không phải mọi người dùng đều có trình duyệt được kích hoạt JavaScript. Ngoài ra, các công nghệ như Active X có thể không hoạt động đúng cách (hoặc không hoạt động) trong một số trình duyệt. Bạn nên tuân theo nguyên tắc sử dụng nội dung đa phương tiện của chúng tôi và kiểm tra trang web của bạn trong trình duyệt chỉ có văn bản như Lynx. Bên cạnh đó, việc cung cấp các tùy chọn thay thế chỉ bằng văn bản cho nội dung và chức năng đa phương tiện sẽ giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng hơn trong việc thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web, đồng thời còn giúp người dùng sử dụng những công nghệ như trình đọc màn hình có thể truy cập trang web của bạn dễ dàng hơn.