Văn bản và đường liên kết ẩn

Việc ẩn văn bản hoặc đường liên kết trong nội dung của bạn nhằm thao túng xếp hạng tìm kiếm của Google có thể bị coi là hành vi lừa đảo và vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Văn bản (ví dụ như văn bản có quá nhiều từ khoá) có thể bị ẩn theo một số cách, bao gồm:

  • Sử dụng văn bản trắng trên nền trắng
  • Đặt văn bản đằng sau một hình ảnh
  • Sử dụng CSS để đặt văn bản ngoài màn hình
  • Đặt kích thước phông chữ là 0
  • Ẩn một đường liên kết bằng cách chỉ liên kết một ký tự nhỏ, ví dụ như dấu gạch nối ở giữa một đoạn

Khi đánh giá trang web của bạn để xem trang có chứa văn bản hoặc các đường liên kết ẩn hay không, hãy tìm kiếm mọi nội dung mà khách truy cập trang web của bạn không thể dễ dàng xem được. Có văn bản hay đường liên kết nào chỉ dành cho công cụ tìm kiếm truy cập chứ không phải dành cho khách truy cập không?

Tuy nhiên, không phải tất cả văn bản ẩn đều bị coi là nội dung lừa đảo. Ví dụ: nếu trang web của bạn có chứa các công nghệ mà công cụ tìm kiếm gặp khó khăn khi truy cập (như JavaScript, hình ảnh hoặc tệp Flash), hãy sử dụng văn bản mô tả cho các công nghệ này để cải thiện khả năng truy cập cho trang web của bạn. Hãy nhớ rằng những khách truy cập sử dụng trình đọc màn hình, trình duyệt dành cho thiết bị di động, trình duyệt không có trình bổ trợ và kết nối chậm sẽ không thể xem nội dung đó, nên việc sử dụng văn bản mô tả cũng sẽ mang lại lợi ích cho họ. Bạn có thể kiểm tra khả năng truy cập vào trang web của mình bằng cách tắt JavaScript, Flash và hình ảnh trong trình duyệt bạn sử dụng hoặc bằng cách sử dụng trình duyệt chỉ hỗ trợ văn bản như Lynx. Một số mẹo để làm giúp người dùng truy cập trang web của bạn bao gồm:

  • Hình ảnh: Sử dụng thuộc tính alt để cung cấp văn bản mô tả. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn sử dụng chú thích mà người dùng có thể đọc được và văn bản mô tả xung quanh hình ảnh. Hãy xem bài viết này để biết thêm lời khuyên về việc xuất bản hình ảnh.
  • JavaScript: Đặt cùng một nội dung trong JavaScript vào thẻ <noscript>. Nếu bạn sử dụng phương thức này, hãy đảm bảo rằng nội dung trong thẻ giống hệt nội dung có trong JavaScript, đồng thời nội dung này được hiển thị cho những khách truy cập không kích hoạt JavaScript trong trình duyệt của họ.
  • Video: Đưa văn bản mô tả về video vào trong HTML. Bạn cũng có thể xem xét việc cung cấp các bản chép lời. Hãy xem bài viết này để biết thêm lời khuyên về việc xuất bản video.