Podcast

Google có thể hiển thị podcast cho người dùng thông qua nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm:

Google chỉ cần tìm thấy và lập chỉ mục podcast của bạn là có thể hiển thị podcast đó cho người dùng. Xem tại đây để tìm hiểu cách giúp podcast của bạn hiển thị trên Google.