แก้ไขปัญหา JavaScript ที่เกี่ยวข้องกับ Search

คู่มือนี้ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหา JavaScript ที่อาจบล็อกหน้าเว็บของคุณหรือเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงบนหน้าเว็บที่ทำงานด้วย JavaScript ไม่ให้แสดงใน Google Search แม้ว่า Googlebot จะเรียกใช้ JavaScript ได้ แต่มีข้อแตกต่างและข้อจำกัดบางประการที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อออกแบบหน้าเว็บและแอปพลิเคชันให้รองรับวิธีที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเข้าถึงและแสดงเนื้อหา

Googlebot ออกแบบมาให้เป็นพลเมืองที่ดีของเว็บ การรวบรวมข้อมูลเป็นงานที่มีความสำคัญสูงสุดของ Googlebot ในขณะเดียวกันก็คอยดูแลไม่ให้การรวบรวมข้อมูลทำให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์แย่ลง Googlebot และคอมโพเนนต์ Web Rendering Service (WRS) ของ Googlebot จะคอยวิเคราะห์และระบุทรัพยากรที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จำเป็นของหน้า และอาจไม่ดึงทรัพยากรเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คำขอการรายงานและคำขอข้อผิดพลาดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จำเป็นของหน้า ตลอดจนคำขอประเภทอื่นๆ ที่คล้ายกันที่ระบบไม่ได้ใช้หรือไม่จำเป็นต่อการดึงเนื้อหาที่จำเป็นของหน้า

หากสงสัยว่าปัญหา JavaScript อาจกำลังบล็อกหน้าเว็บหรือเนื้อหาเฉพาะเจาะจงบนหน้าเว็บที่ทำงานด้วย JavaScript ไม่ให้แสดงใน Google Search ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. หากต้องการทดสอบว่า Google รวบรวมข้อมูลและแสดงผล URL อย่างไร ให้ใช้การทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือตรวจสอบ URL ใน Search Console คุณจะดูทรัพยากรที่โหลด, เอาต์พุตของคอนโซล JavaScript และข้อยกเว้น, DOM ที่แสดงผล และข้อมูลอื่นๆ ได้

  นอกจากนี้ ขอแนะนำให้รวบรวมและตรวจสอบข้อผิดพลาดของ JavaScript ที่ผู้ใช้และ Googlebot พบในเว็บไซต์ของคุณเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีแสดงเนื้อหา

 2. อย่าลืมป้องกันข้อผิดพลาด Soft 404 ซึ่งอาจทำได้ยากในแอปพลิเคชันหน้าเว็บเดียว (SPA) หากต้องการป้องกันไม่ให้จัดทำดัชนีหน้าข้อผิดพลาด คุณอาจใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งต่อไปนี้หรือจะใช้ทั้ง 2 กลยุทธ์ก็ได้
  • เปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL ที่เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองด้วยรหัสสถานะ 404
  • เพิ่มหรือเปลี่ยนเมตาแท็กเป็น noindex
 3. ให้คาดการณ์ว่า Googlebot จะปฏิเสธคำขอสิทธิ์จากผู้ใช้
 4. อย่าใช้ URL ส่วนย่อยในการโหลดเนื้อหาที่แตกต่างกัน
 5. อย่าพึ่งพาการเก็บข้อมูลถาวรในการแสดงเนื้อหา
 6. ใช้การทำลายนิ้วมือของเนื้อหาเพื่อไม่ให้ Googlebot พบปัญหาในการแคช
 7. ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันของคุณใช้การตรวจหาฟีเจอร์สำหรับ API สำคัญทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้และมีลักษณะการทำงานแบบสำรองหรือ Polyfill ตามความเหมาะสม
 8. ตรวจสอบว่าเนื้อหาใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ HTTP ได้
 9. ตรวจสอบว่าคอมโพเนนต์เว็บแสดงผลตามที่คาดไว้ ใช้การทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบว่า HTML ที่แสดงผลมีเนื้อหาทั้งหมดตามที่คุณคาดไว้หรือไม่
 10. หลังจากแก้ไขสิ่งต่างๆ ตามรายการตรวจสอบนี้แล้ว ให้ทดสอบหน้าเว็บด้วยการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือตรวจสอบ URL ใน Search Console อีกครั้ง

  หากแก้ไขปัญหาได้แล้ว เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นและระบบไม่แสดงข้อผิดพลาด หากยังเห็นข้อผิดพลาดอยู่ ให้โพสต์ไว้ในกลุ่มการทำงานเว็บไซต์ JavaScript ใน Search