Bài viết

Việc thêm dữ liệu có cấu trúc Article vào các trang tin tức, blog và tin thể thao có thể tăng cường mức hiển thị của bạn trong kết quả của Google Tìm kiếm. Trang của bạn có thể đủ điều kiện cho nhiều tính năng tùy thuộc vào cách bạn mã hóa trang:

 • AMP có dữ liệu có cấu trúc: Các trang AMP có dữ liệu có cấu trúc có thể xuất hiện trong băng chuyền Tin bài hàng đầu, băng chuyền kết quả nhiều định dạng theo loại nội dung, Câu chuyện bằng hình ảnh và kết quả nhiều định dạng trong kết quả Tìm kiếm trên thiết bị di động. Những kết quả này có thể bao gồm hình ảnh, biểu trưng trang và các tính năng kết quả tìm kiếm thú vị khác.
 • Trang web không phải AMP có dữ liệu có cấu trúc: Các trang không phải AMP chứa dữ liệu có cấu trúc Article có thể giúp Google hiểu rõ hơn về trang web và hiển thị văn bản dòng tiêu đề, hình ảnh và ngày xuất bản phù hợp hơn cho bài viết trong kết quả nhiều định dạng Article.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về mã JSON-LD trên trang AMP có dữ liệu có cấu trúc Article.


<html amp>
 <head>
  <title>Article headline</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://google.com/article"
   },
   "headline": "Article headline",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "John Doe",
    "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
   },
   "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google",
    "logo": {
     "@type": "ImageObject",
     "url": "https://google.com/logo.jpg"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Dưới đây là ví dụ về trang không phải AMP có dữ liệu có cấu trúc Article. Đề xuất cho các trang không phải AMP khác với các trang AMP.


<html>
 <head>
  <title>Article headline</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "headline": "Article headline",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": [{
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe",
     "url": "http://example.com/profile/janedoe123"
    },{
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe",
     "url": "http://example.com/profile/johndoe123"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Triển khai

AMP có dữ liệu có cấu trúc

Một băng chuyền kết quả AMP về một bài báo.

Các trang AMP có dữ liệu có cấu trúc có thể xuất hiện trong một băng chuyền tin bài trong kết quả tìm kiếm. Khi không có dữ liệu có cấu trúc, các trang AMP chỉ có thể xuất hiện dưới dạng các đường liên kết màu xanh thông thường trong kết quả của Google Tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về AMP trong kết quả tìm kiếm, hãy xem phần Giới thiệu về AMP trên Google Tìm kiếm.

Cách tạo một trang AMP có dữ liệu có cấu trúc:

 1. Thực hiện theo phần đặc tả của Dự án AMP.
 2. Thực hiện theo các nguyên tắc bổ sung về trang để đảm bảo rằng Google có thể thu thập dữ liệu trang của bạn.
 3. Thêm một phần tử dữ liệu có cấu trúc mô tả bài viết trên trang.
 4. Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.

Trang không phải AMP có dữ liệu có cấu trúc

Trang không phải AMP có dữ liệu có cấu trúc Bài viết trong kết quả tìm kiếm

Khi thêm dữ liệu có cấu trúc Article vào trang không phải AMP, bạn có thể đề xuất tiêu đề, ngày xuất bản và hình ảnh phù hợp hơn mà Google nên hiển thị trong kết quả Tìm kiếm.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang bài viết không phải AMP của bạn:

 1. Thêm một phần tử dữ liệu có cấu trúc mô tả bài viết trên trang.
 2. Đọc các nguyên tắc để đảm bảo rằng Google có thể thu thập dữ liệu trang của bạn.
 3. Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để dữ liệu có cấu trúc của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả Google Tìm kiếm.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Nếu bạn cung cấp quyền truy cập vào nội dung trang web dựa trên gói đăng ký hoặc nếu người dùng phải đăng ký để truy cập vào trang web đó, hãy cân nhắc việc thêm dữ liệu có cấu trúc cho nội dung đăng ký và nội dung có tường phí.
 • Đối với nội dung có nhiều phần, hãy đảm bảo rằng mã rel=canonical trỏ đến từng trang riêng lẻ hoặc đến một trang "view-all" (xem tất cả) thay vì đến trang 1 của một loạt bài gồm nhiều phần. Hãy tìm hiểu thêm về quy trình chuẩn hóa.

Nguyên tắc về biểu trưng AMP

Các nguyên tắc sau đây áp dụng cho biểu trưng của mọi trang AMP, bao gồm cả câu chuyện AMP.

 • Tệp phải thuộc một định dạng mà Google Hình ảnh hỗ trợ.
 • Không sử dụng ảnh động.
 • Phần đồ họa của biểu trưng phải dễ nhìn trên màu nền.

Các nguyên tắc sau đây áp dụng cho các biểu trưng dùng cho các trang AMP chung, không phải các câu chuyện AMP. Có nhiều yêu cầu khác nhau đối với biểu trưng của câu chuyện AMP.

 • Biểu trưng phải là hình chữ nhật, không phải hình vuông.
 • Biểu trưng phải vừa với hình chữ nhật 60x600px và có chiều cao bằng đúng 60px (ưu tiên) hoặc chiều rộng bằng 600px. Ví dụ: chúng tôi không chấp nhận kích thước 450x45px, mặc dù biểu trưng này đặt vừa bên trong hình chữ nhật 600x60px.

  Ví dụ về biểu trưng

 • Các nhà xuất bản chỉ nên sử dụng một biểu trưng thống nhất cho mỗi thương hiệu trên các trang AMP chung.
 • Sử dụng biểu trưng ký tự hoặc biểu trưng đầy đủ chứ không phải biểu tượng.
 • Văn bản trong biểu trưng dạng ký tự phải cao tối đa 48px và được căn giữa theo chiều dọc 60px. Hãy thêm khoảng trống bổ sung để tăng chiều cao đến 60px.

 • Biểu trưng có nền một màu phải bao gồm khoảng đệm tối thiểu 6px xung quanh hình đồ họa.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Phần sau đây mô tả các yêu cầu về thuộc tính đối với dữ liệu có cấu trúc Article. Các trang AMP và không phải AMP có các yêu cầu và đề xuất khác nhau về thuộc tính:

 • Đối với trang AMP: Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
 • Đối với các trang không phải AMP: Để giúp Google hiểu rõ hơn về trang của bạn, hãy đưa các thuộc tính đề xuất vào các trang không phải AMP.

Đối tượng Article

Các đối tượng bài viết phải dựa trên một trong các loại sau trên schema.org: Article, NewsArticle, BlogPosting.

AMP

Sau đây là các thuộc tính cho trang AMP.

Thuộc tính bắt buộc
author

Person hoặc Organization

Tác giả của bài viết.

author.name

Text

Tên của tác giả.

datePublished

DateTime

Ngày giờ xuất bản bài viết lần đầu, ở định dạng ISO 8601.

Các phương pháp hay nhất:

 • Ngày không được thay đổi theo thời gian.
 • Bạn nên bao gồm thông tin giờ bên cạnh ngày trong dấu thời gian.
 • Giá trị cho dateModified phải gần đây hơn so với giá trị của datePublished.
headline

Text

Tiêu đề của bài viết. Tiêu đề không được vượt quá 110 ký tự. Đối với các câu chuyện AMP, tiêu đề phải trùng với văn bản trong trang bìa đầu tiên trong Câu chuyện AMP.

image

Thuộc tính trùng lặp với ImageObject hoặc URL

URL đến một hình ảnh đại diện cho bài viết hoặc câu chuyện AMP.

Do sự khác biệt về định dạng trong kết quả tìm kiếm, nên các nguyên tắc hình ảnh sau chỉ áp dụng cho các trang AMP chung, mà không áp dụng cho câu chuyện AMP. Hình ảnh trong câu chuyện AMP sẽ phải đáp ứng các yêu cầu khác.

 • Bạn chỉ nên xác định một hình ảnh đánh dấu nằm trong bài viết.
 • Hình ảnh phải rộng tối thiểu 1200 pixel.
 • Mỗi trang phải chứa ít nhất một hình ảnh (cho dù bạn có đánh dấu hình ảnh đó hay không). Google sẽ chọn hình ảnh tốt nhất để hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên Google dựa trên tỷ lệ khung hình và độ phân giải.
 • URL hình ảnh phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • Hình ảnh phải phù hợp với nội dung được đánh dấu.
 • Tệp phải thuộc một định dạng mà Google Hình ảnh hỗ trợ.
 • Để có kết quả tốt nhất, hãy cung cấp nhiều hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 800.000 pixel khi nhân chiều rộng với chiều cao) với các tỷ lệ khung hình sau: 16x9, 4x3 và 1x1.

Ví dụ:


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}
publisher

Organization

Nhà xuất bản của bài viết.

publisher.logo

ImageObject

Biểu trưng của nhà xuất bản. Hãy xem phần nguyên tắc về biểu trưng AMP để biết chi tiết.

publisher.logo.url

URL

URL của biểu trưng.

publisher.name

Text

Tên của nhà xuất bản.

Thuộc tính nên có
dateModified

DateTime

Ngày giờ sửa đổi bài viết lần gần đây nhất, ở định dạng ISO 8601.

mainEntityOfPage

URL

URL chính tắc của trang chứa bài viết. Hãy chỉ định mainEntityOfPage khi bài viết là chủ đề chính của trang đó.

Không phải AMP

Sau đây là các thuộc tính cho trang không phải AMP.

Thuộc tính nên có
dateModified

DateTime

Ngày giờ sửa đổi bài viết lần gần đây nhất, ở định dạng ISO 8601.

datePublished

DateTime

Ngày giờ xuất bản bài viết lần đầu, ở định dạng ISO 8601.

headline

Text

Tiêu đề của bài viết. Tiêu đề không được vượt quá 110 ký tự.

image

ImageObject hoặc URL trùng lặp

URL đến một hình ảnh đại diện cho bài viết. Bạn chỉ nên xác định một hình ảnh đánh dấu nằm trong bài viết. Hình ảnh phải rộng tối thiểu 696 pixel.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

 • Mỗi trang phải chứa ít nhất một hình ảnh (cho dù bạn có đánh dấu hình ảnh đó hay không). Google sẽ chọn hình ảnh tốt nhất để hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên Google dựa trên tỷ lệ khung hình và độ phân giải.
 • URL hình ảnh phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • Hình ảnh phải phù hợp với nội dung được đánh dấu.
 • Tệp hình ảnh phải thuộc một định dạng mà Google Hình ảnh hỗ trợ.
 • Để có kết quả tốt nhất, hãy cung cấp nhiều hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 300.000 pixel khi nhân chiều rộng với chiều cao) với các tỷ lệ khung hình sau: 16x9, 4x3 và 1x1.

Ví dụ:


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.