Course

Dodaj do swoich list szkoleń uporządkowane dane, aby przyszli uczestnicy zajęć mogli je znajdować w wyszukiwarce Google. Możesz podać szczegóły kursów, np. nazwę, organizatora i krótki opis.

Wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący kursu w wynikach wyszukiwania Google

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi.
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykład

Oto przykład kursu w JSON-LD:


<html>
 <head>
  <title>Introduction to Computer Science and Programming</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Course",
   "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
   "description": "Introductory CS course laying out the basics.",
   "provider": {
    "@type": "Organization",
    "name": "University of Technology - Eureka",
    "sameAs": "http://www.ut-eureka.edu"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Aby Twoje materiały pojawiały się w karuzeli ze szkoleniami, zastosuj się do tych wskazówek.

Wskazówki dotyczące treści

 • Znaczników Course używaj tylko do materiałów edukacyjnych, które są zgodne z tą definicją kursu: pojedynczy program zajęć (lub ich seria) obejmujący wykłady, lekcje lub moduły dotyczące określonego tematu lub określonej dziedziny.
 • Kurs musi przynosić konkretny zysk edukacyjny w postaci nabycia wiedzy lub umiejętności z określonej dziedziny. Musi też być prowadzony przez co najmniej 1 instruktora na grupę uczestników.
 • Ogólne prezentacje popularyzujące wiedzę w rodzaju „Dnia astronomii” nie należą do szkoleń. Pojedynczy 2-minutowy film „Jak zrobić kanapkę” też nie jest szkoleniem.

Wskazówki techniczne

Każdy kurs musi mieć prawidłowe właściwości nameprovider. Niedopuszczalne w nazwach są:

 • wyrażenia promocyjne, np. „Najlepsza szkoła na świecie”;
 • ceny, np. „Nauka gry na ukulele – tylko 120 zł!”;
 • inne wyrażenie zamiast nazwy szkolenia, np. „Dzięki temu szkoleniu szybko zarobisz!”;
 • rabaty i promocje, np. „Specjaliści z różnych dziedzin dzielą się swoimi tajemnicami – 25% taniej!”.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

Course

Pełną definicję znaczników Course znajdziesz na schema.org/Course.

Właściwości wymagane
description

Text

Opis szkolenia. Wyświetlane jest maksymalnie 60 znaków.

name

Text

Nazwa szkolenia.

Właściwości zalecane
provider

Organization

Organizacja, która publikuje źródłowe materiały szkoleniowe, np. Uniwersytet Jagielloński.

ItemList

Pełną definicję znaczników ItemList znajdziesz na schema.org/ItemList.

Właściwości wymagane
itemListElement

ListItem

Adnotacja o pojedynczej stronie elementu.

ListItem.position

Integer

Pozycja porządkowa strony elementu na liście,

ListItem.url

URL

Kanoniczny URL strony elementu. Każdy element musi mieć niepowtarzalny URL.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: