สิทธิ์การใช้งานรูปภาพใน Google รูปภาพ

เมื่อคุณระบุข้อมูลใบอนุญาตสำหรับรูปภาพในเว็บไซต์ ระบบอาจแสดงรูปภาพนั้นพร้อมป้าย "ขอลิขสิทธิ์ได้" บนภาพขนาดย่อของรูปภาพใน Google รูปภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่ารูปภาพมีข้อมูลใบอนุญาต รวมทั้งมีลิงก์ไปยังใบอนุญาตในตัวดูรูปภาพซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้อื่นจะใช้รูปภาพนั้นได้อย่างไร

ป้าย "ขอลิขสิทธิ์ได้" ใน Google รูปภาพ

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานทั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป ในทุกภูมิภาคและภาษาที่ Google Search พร้อมให้บริการ

เตรียมหน้าเว็บและรูปภาพ

โปรดดำเนินการต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า Google จะค้นพบและจัดทำดัชนีรูปภาพได้

เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือข้อมูลเมตาของรูปภาพ IPTC

หากต้องการแจ้ง Google ว่ามีรูปภาพใดบ้างที่ขอลิขสิทธิ์ได้ ให้เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือข้อมูลเมตาของรูปภาพ IPTC ลงในรูปภาพที่ขอลิขสิทธิ์ได้แต่ละภาพในเว็บไซต์ หากมีรูปภาพเดียวกันอยู่ในหลายหน้า ให้เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือข้อมูลเมตาของรูปภาพ IPTC สำหรับแต่ละภาพในแต่ละหน้าที่รูปภาพนั้นปรากฏอยู่

การเพิ่มข้อมูลใบอนุญาตลงในรูปภาพทำได้ 2 วิธี เพียงให้ข้อมูล 1 รูปแบบแก่ Google เพื่อให้มีสิทธิ์รับป้าย "ขอลิขสิทธิ์ได้" โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่มีโครงสร้าง: ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือการเชื่อมโยงระหว่างรูปภาพกับหน้าเว็บที่รูปภาพนั้นปรากฏอยู่พร้อมด้วยมาร์กอัป คุณต้องเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับทุกๆ อินสแตนซ์ที่มีการใช้รูปภาพ แม้ว่าจะเป็นรูปภาพเดียวกันก็ตาม
 • ข้อมูลเมตาของรูปภาพ IPTC: ข้อมูลเมตาของรูปภาพ IPTC จะฝังลงในรูปภาพนั้นๆ แล้วรูปภาพและข้อมูลเมตาดังกล่าวจะย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งได้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณต้องฝังข้อมูลเมตาของรูปภาพ IPTC แค่ 1 ครั้งต่อภาพเท่านั้น

แผนภาพต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ข้อมูลใบอนุญาตอาจปรากฏใน Google รูปภาพ

ข้อความเสริมที่แสดงส่วนต่างๆ ของข้อมูลเมตาของใบอนุญาตที่อาจปรากฏใน Google รูปภาพ
 1. URL ไปยังหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ควบคุมการใช้งานรูปภาพหนึ่งๆ ระบุข้อมูลนี้ด้วยพร็อพเพอร์ตี้ license ของ Schema.org หรือช่องคำชี้แจงสิทธิ์ในเว็บของ IPTC
 2. URL ไปยังหน้าที่อธิบายว่าผู้ใช้จะพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีออกใบอนุญาตสำหรับรูปภาพนั้นได้จากที่ใด ระบุข้อมูลนี้ด้วยพร็อพเพอร์ตี้ Schema.org acquireLicensePage หรือช่อง IPTC Licensor URL (ของ Licensor)

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

วิธีหนึ่งในการบอก Google ว่ารูปภาพหนึ่งๆ ขอลิขสิทธิ์ได้คือการเพิ่มช่องข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและการจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรกข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว ก็ขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้คุณส่งแผนผังเว็บไซต์ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

รูปภาพเดียว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้าเว็บที่มีรูปภาพที่ขอลิขสิทธิ์ได้ภาพเดียว

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <img alt="Black labrador puppy" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
 <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
  <img alt="Black labrador puppy" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
 </div>
 </body>
</html>

Microdata


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
  <img alt="Black labrador puppy" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
 </body>
</html>
รูปภาพเดียวในแท็ก srcset

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้าเว็บที่มีรูปภาพที่ขอลิขสิทธิ์ได้ภาพเดียวในแท็ก srcset

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <img srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy"><br />
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
   <img property="contentUrl"
      srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy"><br />
   <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
   <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


<html>
 <head>
  <title>Black labrador puppy</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject">
   <img itemprop="contentUrl"
      srcset="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-320w.jpg 320w,
          https://example.com/photos/480/black-labrador-puppy-480w.jpg 480w,
          https://example.com/photos/800/black-labrador-puppy-800w.jpg 800w"
      sizes="(max-width: 320px) 280px,
         (max-width: 480px) 440px,
         800px"
      src="https://example.com/photos/320/black-labrador-puppy-800w.jpg"
      alt="Black labrador puppy"><br />
   <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
   <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
 </body>
</html>
รูปภาพหลายภาพในหน้าเดียว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้าเว็บที่มีรูปภาพที่ขอลิขสิทธิ์ได้หลายภาพ

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
  <script type="application/ld+json">
  [{
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images"
  },
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "ImageObject",
   "contentUrl": "https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg",
   "license": "https://example.com/license",
   "acquireLicensePage": "https://example.com/how-to-use-my-images"
  }]
  </script>
 </head>
 <body>
  <h2>Black labrador puppy</h2>
  <img alt="Black labrador puppy" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
  <h2>Adult black labrador</h2>
  <img alt="Adult black labrador" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg">
  <p><a href="https://example.com/license">License</a></p>
  <p><a href="https://example.com/how-to-use-my-images">How to use my images</a></p>
 </body>
</html>

RDFa


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
 </head>
 <body>
 <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
  <h2 property="name">Black labrador puppy</h2>
  <img alt="Black labrador puppy" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
 </div>
 <br />
 <div vocab="https://schema.org/" typeof="ImageObject">
 <h2 property="name">Adult black labrador</h2>
 <img alt="Adult black labrador" property="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg" /><br />
 <span property="license"> https://example.com/license</span><br />
 <span property="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
 </div>
 </body>
</html>

Microdata


<html>
 <head>
  <title>Photos of black labradors</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
  <h2 itemprop="name">Black labrador puppy</h2>
  <img alt="Black labrador puppy" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/black-labrador-puppy.jpg" /><br />
  <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
  <br />
  <h2 itemprop="name">Adult black labrador</h2>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject">
  <img alt="Adult black labrador" itemprop="contentUrl" src="https://example.com/photos/1x1/adult-black-labrador.jpg" /><br />
  <span itemprop="license"> https://example.com/license</span><br />
  <span itemprop="acquireLicensePage">https://example.com/how-to-use-my-images</span>
  </div>
 </body>
</html>

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ImageObject ได้ที่ schema.org/ImageObject

หากใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อระบุรูปภาพที่ขอลิขสิทธิ์ได้ คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ license เพื่อให้รูปภาพนั้นมีสิทธิ์แสดงพร้อมป้าย "ขอลิขสิทธิ์ได้" ขอแนะนำให้คุณเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ acquireLicensePage ด้วยหากมีข้อมูลดังกล่าว

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
contentUrl URL

URL ไปยังเนื้อหารูปภาพจริง Google ใช้ contentUrl ในการพิจารณาว่าใบอนุญาตมีผลกับรูปภาพใด

license URL

URL ไปยังหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ควบคุมการใช้งานรูปภาพหนึ่งๆ ซึ่งอาจเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ เป็นต้น หรืออาจเป็นสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License) (เช่น BY-NC 4.0) ก็ได้ถ้าเกี่ยวข้อง

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
acquireLicensePage URL

URL ไปยังหน้าที่ผู้ใช้จะหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีออกใบอนุญาตสำหรับรูปภาพนั้นได้ โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้

 • หน้าชำระเงินสำหรับรูปภาพนั้นซึ่งผู้ใช้เลือกความละเอียดหรือสิทธิ์ในการใช้งานที่เจาะจงได้
 • หน้าเว็บทั่วไปที่อธิบายวิธีติดต่อคุณ

ข้อมูลเมตาของรูปภาพ IPTC

หรือจะฝังข้อมูลเมตาของรูปภาพ IPTC ไว้ในรูปภาพโดยตรงก็ได้ คุณต้องมีช่องคำชี้แจงสิทธิ์ในเว็บเพื่อให้รูปภาพมีสิทธิ์แสดงพร้อมป้าย "ขอลิขสิทธิ์ได้" ขอแนะนำให้คุณเพิ่มช่อง Licensor URL ด้วยหากมีข้อมูลดังกล่าว

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
Web Statement of Rights

URL ไปยังหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ควบคุมการใช้งานรูปภาพหนึ่งๆ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิ์ (ใส่ข้อมูลนี้หรือไม่ก็ได้) ซึ่งอาจเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ เป็นต้น หรืออาจเป็นสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License) (เช่น BY-NC 4.0) ก็ได้ถ้าเกี่ยวข้อง

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
Licensor URL

URL ไปยังหน้าที่ผู้ใช้จะหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีออกใบอนุญาตสำหรับรูปภาพนั้นได้ Licensor URL ต้องเป็นพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์ Licensor ไม่ใช่พร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์รูปภาพ โดยมีตัวอย่างดังนี้

 • หน้าชำระเงินสำหรับรูปภาพนั้นซึ่งผู้ใช้เลือกความละเอียดอย่างเจาะจงได้
 • หน้าเว็บทั่วไปที่อธิบายวิธีติดต่อคุณ

ตรวจสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ด้วย Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บใน Google Search คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ Search Console เพื่อให้เนื้อหาได้แสดงในผลการค้นหาของ Google แต่การลงชื่อสมัครใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงวิธีที่ Google เห็นเว็บไซต์ได้ เราขอแนะนำให้ไปดูข้อมูลใน Search Console ในกรณีต่อไปนี้

 1. หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก
 2. หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด
 3. วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ Google ได้จัดทำดัชนีหน้าของคุณแล้ว ให้ตรวจหาปัญหาโดยใช้รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักแล้วคุณควรจะเห็นว่าหน้าที่ถูกต้องนั้นมีจำนวนมากขึ้น และข้อผิดพลาดหรือคำเตือนไม่เพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในข้อมูลที่มีโครงสร้าง ให้ทำดังนี้

 1. แก้ไขข้อผิดพลาด
 2. ตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่เพื่อดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่
 3. ขอการตรวจสอบโดยใช้รายงานสถานะ

หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเว็บไซต์ ให้คอยตรวจดูว่ามีข้อผิดพลาดและคำเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างเพิ่มขึ้นไหม
 • หากเห็นว่ามีข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะคุณเผยแพร่เทมเพลตใหม่ที่ใช้งานไม่ได้ หรือเว็บไซต์โต้ตอบกับเทมเพลตที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่และไม่ถูกต้อง
 • หากเห็นว่ารายการที่ถูกต้องลดลง (ไม่สอดคล้องกับข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้น) อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ฝังข้อมูลที่มีโครงสร้างไว้ในหน้าแล้ว ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

วิเคราะห์การเข้าชมจาก Google Search โดยใช้รายงานประสิทธิภาพ ข้อมูลจะแสดงความถี่ที่หน้าปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search ความถี่ที่ผู้ใช้คลิกหน้า และอันดับเฉลี่ยที่หน้าปรากฏในผลการค้นหา หรือคุณจะดึงผลลัพธ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติโดยใช้ Search Console API ก็ได้เช่นกัน

การแก้ปัญหา

หากพบปัญหาในการใช้สิทธิ์การใช้งานรูปภาพใน Google รูปภาพ โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้