Đào tạo nghề (THỬ NGHIỆM)

Đối với những người tìm việc và sinh viên tương lai mong muốn trau dồi các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng hay trường đại học, việc tìm chương trình đào tạo, so sánh chi phí và biết công việc nào đang có nhu cầu lớn thường khá khó khăn. Mục tiêu của trải nghiệm đào tạo nghề trên Google Tìm kiếm là giúp mọi người khám phá một lộ trình mới để phát triển sự nghiệp và sở hữu các kỹ năng để phục vụ công việc sau này. Hãy tìm hiểu thêm về trải nghiệm tìm việc trên Google.

Để đủ điều kiện tham gia trải nghiệm đào tạo nghề, hãy thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang web về chương trình của bạn. Dữ liệu có cấu trúc giúp Google hiểu rõ hơn về nội dung trên trang của bạn và nhờ đó có thể hiển thị các chương trình đào tạo nghề phù hợp hơn cho người dùng. Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng dữ liệu có cấu trúc, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi để hiểu cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Ví dụ về trải nghiệm đào tạo nghề trong kết quả tìm kiếm

Phạm vi cung cấp tính năng

Hiện chúng tôi đang phát triển tính năng này nên bạn sẽ thấy sự thay đổi trong các yêu cầu hoặc nguyên tắc. Giao diện này hiện chưa có trên Google Tìm kiếm.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hóa quy trình này bằng cách sử dụng API sơ đồ trang web của Search Console.

Ví dụ

Chương trình có nhiều lớp đào tạo và không trả lương

Sau đây là ví dụ về chương trình có nhiều lớp đào tạo và không trả lương cho người tham gia.

<html>
 <head>
  <title>Associate degree in Computer Science</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "EducationalOccupationalProgram",
   "name": "Associate degree in Computer Science from ACME College",
   "description": "a piece of text about what it might mean to take this program",
   "identifier": [{
     "@type": "PropertyValue",
     "propertyID": "CIP2010",
     "value": "12.3456"
   }, {
     "@type": "PropertyValue",
     "propertyID": "ProgramID",
     "value": "CS-101"
   }],
   "provider": {
    "@type": "EducationalOrganization",
    "name": "ACME Community College",
    "address": {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 Main Street",
     "addressLocality": "Boston",
     "addressRegion": "MA",
     "addressCountry": "US",
     "postalCode": "02134"
    },
    "contactPoint": {
     "@type": "ContactPoint",
     "contactType": "Admissions",
     "telephone": "+1-555-123-4567"
    }
   },
   "timeToComplete": "P2Y",
   "occupationalCategory": ["15-1111", "15-1121", "15-1122", "15-1131"],
   "occupationalCredentialAwarded": {
    "@type": "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory": "Associate Degree"
   },
   "programPrerequisites": {
    "@type": "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory": "HighSchool"
   },
   "applicationStartDate": "2019-05-14",
   "applicationDeadline": "2019-09-14",
   "startDate": "2019-10-01",
   "endDate": "2021-10-01",
   "dayOfWeek": [
    "Wednesday",
    "Thursday",
    "Friday"
   ],
   "timeOfDay": "Morning",
   "numberOfCredits": "30",
   "typicalCreditsPerTerm": "12",
   "termDuration": "P4M",
   "termsPerYear": "2",
   "maximumEnrollment": "30",
   "educationalProgramMode": "IN_PERSON",
   "financialAidEligible": "PUBLIC_AID",
   "offers": [
    {
     "@type": "Offer",
     "category": "Tuition",
     "priceSpecification": {
      "@type": "PriceSpecification",
      "price": 16278,
      "priceCurrency": "USD"
     }
    }, {
     "@type": "Offer",
     "category": "Program Fees",
     "priceSpecification": {
      "@type": "PriceSpecification",
      "price": 200,
      "priceCurrency": "USD"
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Chương trình đào tạo kết hợp làm việc

Sau đây là ví dụ về một chương trình đào tạo nghề có trả lương.

<html>
 <head>
  <title>About the IBEW Apprenticeship</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "WorkBasedProgram",
   "name": "IBEW Apprenticeship",
   "description": "a piece of text about what it might mean to take this program",
   "identifier": [{
     "@type": "PropertyValue",
     "propertyID": "ProgramID",
     "value": "IBEW-123"
   }],
   "provider": {
    "@type": "EducationalOrganization",
    "name": "International Brotherhood of Electrical Workers",
    "address": {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 Main Street",
     "addressLocality": "Boston",
     "addressRegion": "MA",
     "addressCountry": "US",
     "postalCode": "02134"
    },
    "contactPoint": {
     "@type": "ContactPoint",
     "contactType": "Admissions",
     "telephone": "+1-555-123-4567"
    }
   },
   "timeToComplete": "P2Y",
   "occupationalCategory": "47-2111",
   "occupationalCredentialAwarded": {
    "@type": "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory": "Welding License"
   },
   "programPrerequisites": {
    "@type": "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory": "HighSchool"
   },
   "applicationStartDate": "2019-05-14",
   "applicationDeadline": "2019-09-14",
   "startDate": "2019-10-01",
   "endDate": "2021-10-01",
   "maximumEnrollment": "30",
   "offers": [
    {
     "@type": "Offer",
     "category": "Tuition",
     "priceSpecification": {
      "@type": "PriceSpecification",
      "price": 16278,
      "priceCurrency": "USD"
     }
    }, {
     "@type": "Offer",
     "category": "Program Fees",
     "priceSpecification": {
      "@type": "PriceSpecification",
      "price": 200,
      "priceCurrency": "USD"
     }
    }
   ],
   "trainingSalary" : {
    "@type": "MonetaryAmountDistribution",
    "currency": "USD",
    "duration": "P1H",
    "median": 16.00
   },
   "salaryUponCompletion": {
    "@type": "MonetaryAmountDistribution",
    "currency": "USD",
    "duration": "P1H",
    "median": 20.00
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong trải nghiệm đào tạo nghề trên Google.

Điều kiện tham gia

Để đủ điều kiện xuất hiện trong danh sách các chương trình đào tạo nghề của Google, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Trang web của bạn có tất cả các thuộc tính dữ liệu có cấu trúc cần thiết.
 • Các chương trình đủ điều kiện phải chuẩn bị để người học sẵn sàng cho một công việc yêu cầu bằng cấp thấp hơn bằng cử nhân. Đó có thể là các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ, bằng cao đẳng và các chương trình khác yêu cầu tham gia toàn thời gian trong khoảng hai năm trở lại mà học viên phải trả tiền để tham gia. Ví dụ: các chương trình cao đẳng cộng đồng, chương trình đại học tư nhân, chương trình đào tạo do chủ lao động tổ chức, chương trình giáo dục do tổ chức phi chính phủ hướng dẫn và chương trình đặc thù theo từng ngành nghề.
 • Đối với các chương trình trả lương, sẽ không có giới hạn về thời lượng diễn ra chương trình. Ví dụ: chương trình học việc do chủ lao động tổ chức, chương trình đào tạo qua kinh nghiệm làm việc thực tế cũng như chương trình học việc của công đoàn và tổ chức phi chính phủ.
 • Chương trình phải phù hợp với các ngành nghề có nhu cầu cao trong khu vực của bạn.
 • Chương trình chấp nhận các ứng viên không có bằng cấp nào ngoài bằng tốt nghiệp trung học.
 • Khi hoàn thành chương trình, học viên phải được trang bị các kỹ năng cần thiết cho một ngành nghề. Chúng tôi không chấp nhận các khóa học dự bị.
 • Chương trình phải có địa điểm tổ chức tại địa phương. Các chương trình chỉ diễn ra trên mạng sẽ không được chấp nhận.
 • Các chương trình yêu cầu học viên phải trả tiền để tham dự vẫn đủ điều kiện, miễn là các chương trình đó dự kiến chỉ kéo dài khoảng chưa đến hai năm đối với các học viên theo học toàn thời gian.
 • Các chương trình đào tạo việc làm không theo hình thức tích lũy tín chỉ hoặc không cấp bằng vẫn được chấp nhận.
 • Đối với một số ít ngành nghề có cơ quan kiểm định chuyên ngành theo Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, các chương trình phải có chứng nhận chuyên ngành (ví dụ: trợ lý vật lý trị liệu).

Mặc dù tính năng này chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ chương trình, nhưng bạn có thể triển khai thẻ đánh dấu trên tất cả các chương trình của mình nếu tính năng này hoặc các tính năng khác sẽ sử dụng thông tin này trong tương lai.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến trải nghiệm đào tạo nghề trên Google. Các chương trình đào tạo phải thêm một trong các loại dữ liệu sau dựa trên loại chương trình:

Nếu tổ chức của bạn có chứng nhận do một tổ chức chứng nhận cấp, hãy dùng các thuộc tính EducationalOrganization. Bạn có thể thêm EducationalOrganization vào trang cấp cao nhất trên trang web của mình hoặc vào trường thông tin về đơn vị tổ chức một chương trình cụ thể.

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong phần kết quả Tìm kiếm nâng cao. Bạn cũng có thể dùng những thuộc tính được chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung của bạn, qua đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

EducationalOccupationalProgram

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về EducationalOccupationalProgram tại schema.org/EducationalOccupationalProgram. Bạn bắt buộc phải sử dụng các thuộc tính sau cho các chương trình có học phí hoặc miễn phí. Nếu chương trình đào tạo kết hợp cả làm việc, hãy thay thế bằng các thuộc tính WorkBasedProgram.

Thuộc tính bắt buộc
applicationDeadline

DateTime

Ngày mà chương trình ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ở định dạng ISO-8601. Nếu chương trình nhận hồ sơ đăng ký theo giai đoạn, hãy chỉ định ngày mới nhất có thể mà chương trình bắt đầu nhận hồ sơ.


"applicationDeadline": "2020-04-01T19:30"

Nếu chương trình được tổ chức nhiều lần trong một năm dương lịch, hãy chỉ định nhiều giá trị ngày tháng trong một danh sách.


"applicationDeadline": [
 "2020-04-01T19:30",
 "2020-08-01T19:30"
]
identifier.propertyID

Text

Khóa cho mục PropertyValue có chức năng chỉ định loại giá trị nhận dạng. Các chương trình cần chỉ định hai loại giá trị nhận dạng:

CIP2010

Mã CIP (Phân loại chương trình giảng dạy) gồm 6 chữ số, theo quy định năm 2010 của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

ProgramID

Giá trị nhận dạng riêng của chương trình do tổ chức sử dụng (nếu có).

Ví dụ:


"identifier": [
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "CIP2010",
 "value": "12.3456"
 },
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "ProgramID",
 "value": "CS-101"
 }
]
identifier.value

Text

Giá trị cho một mục PropertyValue. Giá trị này phải tương ứng với mã propertyID được chỉ định.

Ví dụ:


"identifier": [
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "CIP2010",
 "value": "12.3456"
 },
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "ProgramID",
 "value": "CS-101"
 }
]
name

Text

Tên chương trình.


"name": "Certified Nurse Aid Program"
occupationalCategory

Text

Ngành nghề mà những người tham gia chương trình được đào tạo. Nếu chương trình này có nội dung đào tạo về nhiều ngành nghề, hãy cung cấp các giá trị tương ứng thành một mảng.

Dùng mã BLS SOC-6 theo quy định trong hướng dẫn phân loại nghề nghiệp theo tiêu chuẩn (SOC) năm 2010.

offers

Offer

Chi phí ước tính để theo học chương trình, nếu có. Chi phí ước tính có thể là tổng chi phí để hoàn thành chương trình hoặc chi phí chi tiết bao gồm học phí, lệ phí và các chi phí khác. Giá trị này phải là chi phí chưa bao gồm tiền trợ cấp cho công dân trong nước.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Offer.price_specification.price phải là một con số (hệ thống không chấp nhận văn bản nào khác).
 • Chỉ bao gồm các khoản phí có liên quan đến chương trình. Ví dụ: đồng phục y tá, chi phí ước tính mua sách giáo khoa bắt buộc, phí mua khóa học.
 • Giá trị này không bao gồm các khoản phí không bắt buộc cho việc hoàn thành chương trình. Ví dụ: bài kiểm tra sau tốt nghiệp, bài kiểm tra đầu vào, chi phí sinh hoạt và ăn ở, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em.

Ví dụ về tổng chi phí

Nếu bạn biết tổng chi phí, hãy cung cấp một thuộc tính Offer bao gồm tổng chi phí của chương trình, bao gồm cả học phí, lệ phí, chi phí mua sách, tài liệu và bất kỳ dụng cụ học tập nào. Ví dụ:


{
 "@type": "Offer",
 "category": "Total Cost",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": 16200,
  "priceCurrency": "USD"
  }

Ví dụ về chi phí chi tiết

Nếu biết học phí và các khoản phí cụ thể, bạn có thể gửi riêng các giá trị này cho chúng tôi để chúng tôi cộng lại và tính tổng chi phí. Ví dụ:


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "Tuition",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 16000,
   "priceCurrency": "USD"
 },{
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]

Ví dụ về cách tính học phí chi tiết

Nếu cần tính học phí dựa trên mức phí mỗi tín chỉ và số tín chỉ (cùng các khoản phí tách biệt khác), bạn có thể gửi riêng các giá trị này cho chúng tôi để chúng tôi cộng lại và tính tổng chi phí. Ví dụ: 400 đô la/tín chỉ X 40 tín chỉ = 16.000 đô la, cộng thêm 200 đô la các khoản phí khác sẽ bằng tổng chi phí là 16.200 đô la:


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.priceSpecification.price

Number

Mức phí cho chương trình đã nêu.


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.priceSpecification.priceCurrency

Number

Đơn vị tiền tệ của mức phí cho chương trình đã nêu.


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
provider

EducationalOrganization

Tổ chức giáo dục tổ chức chương trình.

provider.address

PostalAddress

Địa chỉ thực để học viên đến tham gia chương trình. Nếu chương trình này có nhiều địa điểm, hãy liệt kê từng địa chỉ như trong ví dụ sau:


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College",
 "address": [{
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Main Campus",
  "streetAddress": "123 Main Street",
  "addressLocality": "Boston",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02134"
 },
  {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Somerville Campus",
  "streetAddress": "456 Powderhouse Street",
  "addressLocality": "Somerville",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02143"
  }
 ]
}
provider.address.addressCountry

PostalAddress

Mã quốc gia của địa chỉ thực để học viên đến tham gia chương trình. Hãy sử dụng mã quốc gia gồm 2 chữ cái theo định dạng ISO 3166-1 alpha-2.


"addressCountry": "US"
provider.contactPoint

ContactPoint

Đầu mối liên hệ mà một người muốn theo học có thể liên hệ để biết thêm thông tin.


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "contactType": "Admissions",
  "telephone": "+15551234567"
 }
}
provider.contactPoint.contactType

Text

Loại đầu mối liên hệ. Bạn nên đặt thuộc tính này thành Admissions cho ít nhất một contactPoint.


"contactType": "Admissions"
provider.contactPoint.telephone

Text

Số điện thoại mà người muốn theo học có thể gọi để biết thêm thông tin.


"telephone": "+15551234567"
timeToComplete

Text

Thời gian mà một học viên toàn thời gian cần để hoàn thành chương trình, tính theo tuần, tháng hoặc năm và ở định dạng ISO-8601. Giá trị này có dạng thời gian thông thường để một học viên toàn thời gian hoàn thành chương trình. Ví dụ:

Chương trình 2 năm P2Y
Chương trình 2 tháng P2M
2 tháng, 2 năm "P26M" "P2Y2M"

Nếu không biết thời lượng chương trình, bạn nên sử dụng số tín chỉ nhân với lượng kiến thức hay kỹ năng dự kiến mà một học viên toàn thời gian cần tiếp thu. Ví dụ: 48 đơn vị học phần chia cho 12 đơn vị học phần dự kiến cho mỗi học kỳ đối với một học viên toàn thời gian x 4 tháng mỗi học kỳ = 16 tháng, hay chưa đến 1,5 năm.

Thuộc tính nên có
applicationStartDate

DateTime

Ngày chương trình bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ở định dạng ISO-8601. Nếu chương trình nhận hồ sơ đăng ký theo giai đoạn, hãy chỉ định thuộc tính này cho ngày bắt đầu nhận hồ sơ của mỗi kỳ. Nếu chương trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhiều lần trong một năm, hãy chỉ định ngày mới nhất có thể.


"applicationStartDate": "2020-04-01T19:30"
dayOfWeek

DayOfWeek

Ngày trong tuần mà các buổi đào tạo của chương trình được tổ chức. Hãy sử dụng một trong các giá trị sau:

 • "Saturday"
 • "Sunday"
 • "Monday"
 • "Tuesday"
 • "Wednesday"
 • "Thursday"
 • "Friday"

Bạn có thể chỉ định nhiều ngày cho một chương trình.


"dayOfWeek": ["Saturday", "Sunday"]
description

Text

Thông tin mô tả về chương trình.


"description": "A training program to empower you to expand your
skillset."
endDate

DateTime

Ngày mà kỳ đào tạo kết thúc (ngày mà sau đó học viên không còn phải đến lớp hoặc làm các bài kiểm tra), ở định dạng ISO-8601. Nếu có nhiều ngày kết thúc, hãy chỉ định thuộc tính này cho mỗi ngày trong số đó.


"endDate": "2020-04-01T19:30"
educationalProgramMode

Text

Hình thức truyền đạt nội dung trong khóa học và liệu học viên phải tham gia trực tiếp hay có thể tham gia từ xa. Hãy sử dụng một trong các giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau đây:

 • "IN_PERSON" – một chương trình yêu cầu người tham gia phải đến học trực tiếp.
 • "ONLINE" – một chương trình được tổ chức hoàn toàn qua mạng và không yêu cầu người tham gia phải đến học trực tiếp.
 • "HYBRID" – một chương trình kết hợp cả hình thức học trực tiếp và qua mạng.

"educationalProgramMode": "ONLINE"
financialAidEligible

Text

Các hình thức trợ cấp khác nhau mà chương trình đủ điều kiện.

Hãy sử dụng một hoặc nhiều giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau đây:

 • "PUBLIC_AID" – Chương trình trợ cấp do chính phủ cung cấp (ví dụ: Pell Grants, chương trình hỗ trợ của chính phủ liên bang cho sinh viên thu nhập thấp).
 • "PROVIDER_AID" – Chương trình trợ cấp do trường học/nhà tổ chức cung cấp (ví dụ: chương trình trợ cấp tài chính của Stanford)

"financialAidEligible": ["PUBLIC_AID", "PROVIDER_AID"]
maximumEnrollment

Number

Số lượng học viên tối đa mà chương trình có thể tiếp nhận trong mỗi lần tổ chức.


"maximumEnrollment": "50"
numberOfCredits

Number

Số tín chỉ mà học viên đạt được khi hoàn thành chương trình này.


"numberOfCredits": "30"
occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

Chứng nhận mà học viên được cấp khi hoàn thành chương trình. Ví dụ: Bằng cao đẳng, Chứng chỉ.


"occupationalCredentialAwarded": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Associate Degree"
}
offers.category

Text

Các khoản mục chi phí có liên quan đến chương trình. Nếu học phí đối với học viên trong nước và quốc tế là khác nhau, bạn có thể sử dụng các trường khoản mục bổ sung để chỉ rõ điều đó. Bạn cũng có thể thêm các khoản mục tương tự cho "Trong quận", "Ngoài quận", v.v. Dưới đây là một số giá trị mẫu cho offers.category:

 • Total Cost
 • Tuition
 • In-state
 • Out-of-state
 • CostPerCredit
 • CostPerTerm
 • Program Fees
 • Books and Supplies Fees
 • Uniform Fees
 • Activities Fees
 • Technology Fees
 • Other Fees

Ví dụ về khoản học phí mà học viên trong nước/quốc tế sẽ phải trả theo các mức khác nhau


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 800,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 500,
    "priceCurrency": "USD"
  }]

Ví dụ về các khoản phí bổ sung có liên quan đến khóa học


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "Technology Fees",
   "category": "CostPerUnit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "Uniform Fees",
   "category": "CostPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }
]
programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

Các điều kiện cần đáp ứng để tham gia chương trình.

Nếu bạn yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hãy đặt credentialCategory thành HighSchool.


"programPrerequisites": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "HighSchool"
}
startDate

DateTime

Ngày bắt đầu chương trình, ở định dạng ISO-8601. Nếu chương trình được tổ chức nhiều lần trong một năm dương lịch, hãy chỉ định nhiều giá trị cho thuộc tính này.


"startDate": "2020-04-01T19:30"
termDuration

Text

Thời gian cần để hoàn tất một kỳ đào tạo, ở định dạng ISO-8601. Ví dụ: một quý có thể là 3 tháng (P3M), một học kỳ có thể là 4 tháng (P4M).


"termDuration": "P4M"
termsPerYear

Number

Số kỳ học được tổ chức mỗi năm. Học kỳ và quý là các đơn vị phổ biến cho kỳ đào tạo. Ví dụ: nếu học viên chỉ có thể tham gia hai học kỳ của một chương trình trong mỗi năm, thì termsPerYear phải là 2.


"termsPerYear": "2"
timeOfDay

Text

Thời gian trong ngày mà các buổi đào tạo của chương trình được tổ chức.


"timeOfDay": "Afternoon",
"timeOfDay": "Morning",
"timeOfDay": "3pm"
typicalCreditsPerTerm

Number

Số tín chỉ mà một học viên toàn thời gian dự kiến sẽ đạt được. Ví dụ: nếu học viên dự kiến nhận được 12 tín chỉ/học kỳ thì typicalCreditsPerTerm phải là 12.


"typicalCreditsPerTerm": "12"

WorkBasedProgram

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về WorkBasedProgram tại schema.org/WorkBasedProgram. Bạn bắt buộc phải sử dụng các thuộc tính sau cho các chương trình đào tạo kết hợp làm việc. Nếu chương trình cần đóng học phí, hãy thay thế bằng các các thuộc tính EducationalOccupationalProgram.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Tên chương trình.


"name": "Electrical Apprenticeship"
occupationalCategory

Text

Ngành nghề mà những người tham gia chương trình được đào tạo. Nếu chương trình này có nội dung đào tạo về nhiều ngành nghề, hãy cung cấp các giá trị tương ứng thành một mảng.

Dùng mã BLS SOC-6 theo quy định trong hướng dẫn phân loại nghề nghiệp theo tiêu chuẩn (SOC) năm 2010.


"occupationalCategory" : ["47-2111", "49-9021"]
provider

EducationalOrganization

Tổ chức giáo dục tổ chức chương trình.

provider.address

PostalAddress

Địa chỉ thực để học viên đến tham gia chương trình. Nếu chương trình này có nhiều địa điểm, hãy liệt kê từng địa chỉ như trong ví dụ sau:


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College",
 "address": [{
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Main Campus",
  "streetAddress": "123 Main Street",
  "addressLocality": "Boston",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02134"
 },
  {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Somerville Campus",
  "streetAddress": "456 Powderhouse Street",
  "addressLocality": "Somerville",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02143"
  }
 ]
}
Thuộc tính nên có
applicationDeadline

DateTime

Ngày mà chương trình ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ở định dạng ISO-8601. Nếu vào mỗi năm theo lịch mà chương trình được tổ chức nhiều lần, hãy chỉ định hạn cuối để nộp hồ sơ đăng ký cho mỗi kỳ. Nếu chương trình nhận hồ sơ đăng ký theo giai đoạn, hãy chỉ định ngày tiếp nhận hồ sơ cuối cùng.


"applicationDeadline": "2020-04-01T19:30"
applicationStartDate

DateTime

Ngày chương trình bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ở định dạng ISO-8601. Nếu chương trình nhận hồ sơ đăng ký theo giai đoạn, hãy chỉ định thuộc tính này cho ngày bắt đầu nhận hồ sơ của mỗi kỳ. Nếu chương trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhiều lần trong một năm, hãy chỉ định ngày mới nhất có thể.


"applicationStartDate": "2020-04-01T19:30"
description

Text

Thông tin mô tả về chương trình.


"description": "A training program to empower you to expand your skillset."
endDate

DateTime

Ngày mà kỳ đào tạo kết thúc (ngày mà sau đó học viên không còn phải đến lớp hoặc làm các bài kiểm tra), ở định dạng ISO-8601. Nếu có nhiều ngày kết thúc, hãy chỉ định thuộc tính này cho mỗi ngày trong số đó.


"endDate": "2020-04-01T19:30"
maximumEnrollment

Number

Số lượng học viên tối đa mà chương trình có thể tiếp nhận trong mỗi lần tổ chức.


"maximumEnrollment": "50"
occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

Chứng nhận mà học viên được cấp khi hoàn thành chương trình. Ví dụ: Bằng cao đẳng, Chứng chỉ.


"occupationalCredentialAwarded": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Associate Degree"
}
offers

Offer

Chi phí ước tính để theo học chương trình, nếu có. Chi phí ước tính có thể là tổng chi phí để hoàn thành chương trình hoặc chi phí chi tiết bao gồm học phí, lệ phí và các chi phí khác. Giá trị này phải là chi phí chưa bao gồm tiền trợ cấp cho công dân trong nước.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Offer.price_specification.price phải là một con số (hệ thống không chấp nhận văn bản nào khác).
 • Chỉ bao gồm các khoản phí có liên quan đến chương trình. Ví dụ: đồng phục y tá, chi phí ước tính mua sách giáo khoa bắt buộc, phí mua khóa học.
 • Giá trị này không bao gồm các khoản phí không bắt buộc cho việc hoàn thành chương trình. Ví dụ: bài kiểm tra sau tốt nghiệp, bài kiểm tra đầu vào, chi phí sinh hoạt và ăn ở, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em.

Ví dụ về tổng chi phí

Nếu bạn biết tổng chi phí, hãy cung cấp một thuộc tính Offer bao gồm tổng chi phí của chương trình, bao gồm cả học phí, lệ phí, chi phí mua sách, tài liệu và bất kỳ dụng cụ học tập nào. Ví dụ:


{
 "@type": "Offer",
 "category": "Total Cost",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": 16200,
  "priceCurrency": "USD"
  }

Ví dụ về chi phí chi tiết

Nếu biết học phí và các khoản phí cụ thể, bạn có thể gửi riêng các giá trị này cho chúng tôi để chúng tôi cộng lại và tính tổng chi phí. Ví dụ:


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "Tuition",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 16000,
   "priceCurrency": "USD"
 },{
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]

Ví dụ về cách tính học phí chi tiết

Nếu cần tính học phí dựa trên mức phí mỗi tín chỉ và số tín chỉ (cùng các khoản phí tách biệt khác), bạn có thể gửi riêng các giá trị này cho chúng tôi để chúng tôi cộng lại và tính tổng chi phí. Ví dụ: 400 đô la/tín chỉ X 40 tín chỉ = 16.000 đô la, cộng thêm 200 đô la các khoản phí khác sẽ bằng tổng chi phí là 16.200 đô la:


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.category

Text

Các khoản mục chi phí có liên quan đến chương trình. Nếu học phí đối với học viên trong nước và quốc tế là khác nhau, bạn có thể sử dụng các trường khoản mục bổ sung để chỉ rõ điều đó. Bạn cũng có thể thêm các khoản mục tương tự cho "Trong quận", "Ngoài quận", v.v. Dưới đây là một số giá trị mẫu cho offers.category:

 • Total Cost
 • Tuition
 • In-state
 • Out-of-state
 • CostPerCredit
 • CostPerTerm
 • Program Fees
 • Books and Supplies Fees
 • Uniform Fees
 • Activities Fees
 • Technology Fees
 • Other Fees

Ví dụ về khoản học phí mà học viên trong nước/quốc tế sẽ phải trả theo các mức khác nhau


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 800,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 500,
    "priceCurrency": "USD"
  }]

Ví dụ về các khoản phí bổ sung có liên quan đến khóa học


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "Technology Fees",
   "category": "CostPerUnit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "Uniform Fees",
   "category": "CostPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }
]
programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

Các điều kiện cần đáp ứng để tham gia chương trình.

Nếu bạn yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hãy đặt credentialCategory thành HighSchool.


"programPrerequisites": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "HighSchool"
}
salaryUponCompletion

MonetaryAmountDistribution

Mức lương theo giờ thực tế hoặc ước tính mà học viên sẽ được trả khi hoàn thành khóa đào tạo. Hãy chỉ định thời lượng là P1H.


"salaryUponCompletion": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": "20.00"
}
startDate

DateTime

Ngày bắt đầu chương trình, ở định dạng ISO-8601. Nếu chương trình được tổ chức nhiều lần trong một năm dương lịch, hãy chỉ định nhiều giá trị cho thuộc tính này.


"startDate": "2020-04-01T19:30"
timeToComplete

Text

Thời gian mà một học viên toàn thời gian cần để hoàn thành chương trình, tính theo tuần, tháng hoặc năm và ở định dạng ISO-8601. Giá trị này có dạng thời gian thông thường để một học viên toàn thời gian hoàn thành chương trình. Ví dụ:

Chương trình 2 năm P2Y
Chương trình 2 tháng P2M
2 tháng, 2 năm "P26M" "P2Y2M"

Nếu không biết thời lượng chương trình, bạn nên sử dụng số tín chỉ nhân với lượng kiến thức hay kỹ năng dự kiến mà một học viên toàn thời gian cần tiếp thu. Ví dụ: 48 đơn vị học phần chia cho 12 đơn vị học phần dự kiến cho mỗi học kỳ đối với một học viên toàn thời gian x 4 tháng mỗi học kỳ = 16 tháng, hay chưa đến 1,5 năm.

trainingSalary

MonetaryAmountDistribution

Mức lương theo giờ mà học viên sẽ được trả vào ngày đầu tiên của chương trình. Hãy chỉ định thời lượng là P1H.


"trainingSalary": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": "16.00"
}

EducationalOrganization

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về EducationalOrganization tại schema.org/EducationalOrganization. Nếu tổ chức của bạn có chứng nhận do một tổ chức chứng nhận cấp, hãy sử dụng EducationalOrganization. Bạn có thể thêm EducationalOrganization vào trang cấp cao nhất trên trang web của mình hoặc vào trường thông tin về đơn vị tổ chức một chương trình cụ thể.

Thuộc tính bắt buộc
address

PostalAddress

Địa chỉ của cơ sở đào tạo chính. Hãy cung cấp nhiều thuộc tính địa chỉ nhất có thể. Bạn cung cấp càng nhiều thuộc tính thì chương trình càng có chất lượng cao cho người dùng. Ví dụ:


"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "123 Elm Street",
 "addressLocality": "Amherst",
 "addressRegion": "MA",
 "addressCountry": "US",
 "postalCode": "01002"
}
contactPoint

ContactPoint

Số điện thoại chính dùng cho hoạt động tuyển sinh mà người muốn theo học có thể liên hệ. Hãy đặt contactType thành Admissions.


"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "contactType": "Admissions",
 "telephone": "+15551234567"
}
name

Text

Tên của tổ chức.

Thuộc tính nên có
Thông tin định danh

AdministrativeArea

Bạn có thể cung cấp thông tin định danh của tổ chức bằng cách sử dụng một hoặc kết hợp nhiều thuộc tính sau với nhau:

leiCode

Text

Mã định danh pháp nhân của tổ chức.

taxID

Text

Mã số thuế tại Hoa Kỳ của tổ chức.

hasCredential

EducationalOccupationalCredential

Chứng nhận cấp quốc gia hoặc cấp khu vực mà tổ chức có được từ các tổ chức chứng nhận của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.


"hasCredential": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Accreditation",
 "recognizedBy": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
 }
}
hasCredential.credentialCategory

Text

Loại chứng nhận.


"credentialCategory": "Accreditation"
hasCredential.recognizedBy

Organization

Tổ chức chịu trách nhiệm xác nhận tính hợp lệ, giá trị hoặc sự hữu dụng của chứng nhận.


"recognizedBy": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
 }
}
hasCredential.recognizedBy.name

Organization

Tên của tổ chức xác nhận.


"name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
subOrganization

EducationalOrganization

Các cơ sở phụ của tổ chức. Bạn cần dùng thuộc tính này khi tổ chức có nhiều cơ sở.


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College - Berkshires Campus",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "123 Elm Street",
  "addressLocality": "Amherst",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "01002"
 }
}
subOrganization.address

PostalAddress

Địa chỉ của cơ sở phụ. Bạn cần dùng thuộc tính này khi tổ chức có nhiều cơ sở.


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "123 Elm Street",
  "addressLocality": "Amherst",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "01002"
 }
}
subOrganization.name

Text

Tên của cơ sở phụ. Bạn cần dùng thuộc tính này khi tổ chức có nhiều cơ sở.


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College - Berkshires Campus",
}

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.