Logo

Wskaż obraz, którego wyszukiwarka Google ma używać jako logo Twojej organizacji w wynikach wyszukiwania i na Grafie wiedzy. Wyszukiwarka Google korzysta ze znaczników podanych w poniższym przykładzie do wykrywania obrazu mającego służyć za logo organizacji. Dzięki temu wskazany obraz będzie się w miarę możliwości pojawiać w wynikach wyszukiwania związanych z organizacją. Takie znaczniki to dla algorytmów wyszukiwarki Google wyraźny sygnał do wyświetlenia wskazanego obrazu na Grafie wiedzy.

Zrzut ekranu z wynikami wyszukiwania zawierającymi fragment rozszerzony dotyczący aplikacji

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi.
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykład

Oto przykład logo zapisanego w postaci kodu JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "url": "http://www.example.com",
   "logo": "http://www.example.com/images/logo.png"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Definicje typów uporządkowanych danych

W przypadku użycia logo wyszukiwarka Google rozpoznaje poniższe właściwości znaczników Organization. Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz dołączyć do nich właściwości wymagane.

Właściwości wymagane

logo

URL

Adres URL logo symbolizującego organizację.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Obraz musi mieć wymiary co najmniej 112 x 112 pikseli.
 • Adres URL obrazu musi być dostępny do pobrania i zindeksowania.
 • Format pliku graficznego musi być obsługiwany przez Grafikę Google.

url

URL

Adres URL witryny związanej z logo.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: