Biểu trưng

Bạn có thể chỉ định hình ảnh mà Google Tìm kiếm nên sử dụng làm biểu trưng của công ty bạn trong kết quả tìm kiếm và Sơ đồ tri thức. Trong ví dụ bên dưới về cách sử dụng, Google Tìm kiếm sử dụng mã đánh dấu để nhận ra hình ảnh dùng làm biểu trưng của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng hình ảnh đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm về công ty khi có thể. Mã đánh dấu như thế này là một tín hiệu hữu ích giúp các thuật toán của Google Tìm kiếm hiển thị hình ảnh này trong Sơ đồ tri thức.

Ảnh chụp màn hình đoạn trích nhiều định dạng về một ứng dụng phần mềm trong kết quả tìm kiếm

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hóa quy trình này bằng cách sử dụng API sơ đồ trang web của Search Console.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về một biểu trưng trong mã JSON-LD:


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "url": "http://www.example.com",
   "logo": "http://www.example.com/images/logo.png"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Để sử dụng biểu trưng, bạn nên biết rằng Google Tìm kiếm nhận ra các thuộc tính sau của Tổ chức. Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Thuộc tính bắt buộc

logo

URL

URL của một biểu trưng đại diện cho tổ chức.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

 • Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu 112x112px.
 • URL hình ảnh phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • Tệp hình ảnh phải thuộc một định dạng mà Google Hình ảnh hỗ trợ.

url

URL

URL của trang web liên kết với biểu trưng.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.