Đưa nội dung lên Google

Bạn muốn nội dung của mình xuất hiện trên Google? Dưới đây là một vài cách để gửi nội dung đó cho chúng tôi.

Bạn có nội dung gì?

Một trang web

Google không yêu cầu bạn thực hiện các bước đặc biệt nào để trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nhưng bạn có thể giúp chúng tôi tìm thấy các trang mới hoặc trang đã thay đổi nhanh hơn bằng cách thông báo chúng tôi khi bạn thực hiện thay đổi.

  • Search Console: Gửi sơ đồ trang web của trang web của bạn cho Google.
  • Dữ liệu có cấu trúc: Gắn nhãn nội dung có cấu trúc của bạn để giúp người dùng tìm thấy những trang liên quan đến nội dung họ tìm kiếm.

Một doanh nghiệp hoặc cá nhân

Nội dung kỹ thuật số

  • Google Sách và sách điện tử: Quảng bá sách của bạn trên mạng và bán sách của bạn qua cửa hàng sách điện tử của chúng tôi.
  • Scholar: Đưa các công trình học thuật vào chỉ mục học thuật của Google.
  • Google Tin tức: Xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google Tin tức hoặc cung cấp các ấn bản kỹ thuật số để người dùng đăng ký.

Thông tin địa phương

Nội dung đa phương tiện