วัดประสิทธิภาพใน Google

ดูว่าเว็บไซต์ของคุณปรากฏใน Google บ่อยเพียงใดและมีผู้คลิกผ่านไปยังเว็บไซต์นั้นหรือไม่

ขั้นตอนที่ 1: เว็บไซต์ของคุณอยู่ใน Google ไหม

ถ้าคุณใช้บริการโฮสต์เว็บไซต์ เช่น Squarespace หรือ Wix อาจมีการตั้งค่าให้เครื่องมือค้นหาค้นหาคุณไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อยืนยันว่า Google รู้จักเว็บไซต์ของคุณ ให้ค้นหา site:<your_site_URL> ใน Google เช่น หากเว็บไซต์คือ http://www.wikipedia.org ให้ค้นหาดังนี้ site:wikipedia.org

หากไม่มีหน้าใดจากเว็บไซต์นั้นปรากฏในผลการค้นหา โปรดดูสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดดังนี้

  • เว็บไซต์ไม่ได้ลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆ จำนวนมากในอินเทอร์เน็ต ดูว่าคุณจะทำให้เว็บไซต์อื่นลิงก์มายังเว็บไซต์ของคุณได้หรือไม่ (แต่โปรดอย่าจ่ายเงินเพื่อให้ลิงก์มาหาคุณเพราะอาจถือเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ของ Google)
  • คุณเพิ่งเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่และ Google ยังไม่พบเว็บไซต์นั้น Google อาจใช้เวลา 2-3 สัปดาห์กว่าจะพบเว็บไซต์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ที่มีอยู่
  • การออกแบบเว็บไซต์ทำให้ Google รวบรวมข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพได้ยาก หากเว็บไซต์สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีเฉพาะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ HTML ทั่วไป Google อาจประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์อย่างถูกต้อง อย่าลืมใช้ข้อความด้วย ไม่ใช่เพียงรูปภาพหรือวิดีโอในเว็บไซต์
  • Google ได้รับข้อผิดพลาดขณะพยายามรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือคุณมีหน้าการเข้าสู่ระบบสำหรับเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ไม่อนุญาต Google ด้วยเหตุผลบางประการ ตรวจสอบว่าคุณเข้าถึงเว็บไซต์ได้ในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน
  • Google ข้ามเว็บไซต์ไป: แม้ว่า Google จะรวบรวมข้อมูลจากหน้าเว็บนับพันล้านหน้า แต่ก็เป็นไปได้ที่เราจะข้ามเว็บไซต์บางแห่งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ขนาดเล็ก โปรดรอสักระยะหนึ่งและพยายามให้เว็บไซต์อื่นๆ ลิงก์มาหาเว็บไซต์ของคุณ หากไม่ได้ผล ให้ลงชื่อสมัครใช้ Search Console จากนั้นขอให้ Google รวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีหน้าแรก

ขั้นตอนที่ 2: วัดประสิทธิภาพในการค้นหา

ถ้าคุณใช้บริการโฮสต์เว็บไซต์ เช่น Squarespace หรือ Wix บริการโฮสติ้งอาจให้แดชบอร์ดหรือปลั๊กอินซึ่งจะแสดงประสิทธิภาพในการค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ ลองค้นหา "<your_host_name> analytics" หรือ "<your_host_name> SEO" ในอินเทอร์เน็ตเพื่อดูว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์เสนอเครื่องมือใดให้คุณบ้าง ตัวอย่างเช่น "Squarespace analytics" หรือ "Wix SEO"

โฮสต์ของเว็บไซต์บางโฮสต์รวมเข้ากับ Search Console หากเว็บไซต์ของคุณอยู่ในโฮสต์ที่มีการรวมดังกล่าวโฮสต์ใดโฮสต์หนึ่ง เมื่อ Google Search แสดงเว็บไซต์นั้นในผลการค้นหา คุณจะเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพเว็บไซต์ใน Google Search ที่ด้านบนของหน้าผลการค้นหา ข้อมูลนี้รวมถึงการแสดงผล การคลิก และอันดับเฉลี่ยด้วย ดังนี้

  • การแสดงผล: จำนวนครั้งที่ผู้ค้นหาใน Google เห็นเว็บไซต์ของคุณ
  • การคลิก: จำนวนครั้งที่มีคนคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหา
  • อันดับเฉลี่ย: อันดับเฉลี่ยของเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหา (โดยอันดับที่ 1 จะอยู่ในตำแหน่งบนสุด)

คลิกผ่านแผนภูมิในผลการค้นหาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำที่ผู้คนใช้ค้นหาเมื่อเว็บไซต์ของคุณแสดงขึ้นมา