Giới thiệu về hoạt động lập chỉ mục

Google lập chỉ mục nội dung của bạn bằng các thuật toán hệ thống có tính đến nhu cầu của người dùng và kết quả kiểm tra chất lượng. Bạn có thể tác động đến quá trình lập chỉ mục của Google thông qua cách bạn quản lý cách thức khám phá nội dung của bạn dựa trên URL của trang. Nếu không có URL của trang, hệ thống của chúng tôi sẽ không thể thu thập dữ liệu, lập chỉ mục và kết quả là không thể hiển thị thông tin của bạn trong Tìm kiếm. Tài liệu này giới thiệu khái niệm đưa nội dung của bạn vào chỉ mục của Google thông qua việc giúp bạn quyết định việc quản lý cách thức khám phá nội dung của mình. Đây cũng là bước đầu tiên trong quá trình lập chỉ mục.

Cách quản lý giúp Google khám phá được các tài nguyên của bạn

Bạn có thể chọn một số phương pháp để giúp Google tìm thấy tài nguyên và dữ liệu của mình, từ cách hoàn toàn thụ động đến cách cực kỳ chủ động. Phần này mô tả những cách thức chung mà bạn có thể lựa chọn để cung cấp siêu dữ liệu về tài nguyên – như sơ đồ trang web và liên kết tài nguyên – nhằm đưa nội dung của bạn vào kết quả của Tìm kiếm ở vị trí tốt nhất.

Theo phương pháp thụ động

Nếu bạn tạo một trang web mà không cung cấp sơ đồ trang web, thì các hệ thống của chúng tôi sẽ cố gắng tìm và lập chỉ mục nội dung trên trang web của bạn, trừ trường hợp bạn chặn nội dung đó khỏi các trình thu thập dữ liệu. Trong quy trình thông thường, các hệ thống của Google sẽ thu thập dữ liệu về mối quan hệ giữa các trang của bạn và các trang web khác liên kết đến nội dung của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hướng dẫn cơ bản.

Ưu điểm: Không cần làm gì khác ngoài việc sản xuất nội dung. Phương pháp này là đủ trong trường hợp bạn có một trang web đơn giản và không cần nội dung phải xuất hiện kịp thời trong kết quả Tìm kiếm. Nhược điểm: Nếu bạn chỉ dựa vào các đường liên kết tự nhiên làm phương thức khám phá duy nhất, thì các hệ thống của chúng tôi có thể không tìm được toàn bộ nội dung trên trang web của bạn, đặc biệt là khi nội dung còn mới hoặc ít được liên kết. Điều này có thể gây ra vấn đề cho nội dung mới mà bạn muốn nhanh chóng xuất hiện trong Tìm kiếm, chẳng hạn như nội dung bạn đã đánh dấu riêng để hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Chủ động quản lý các URL của bạn

Khi bạn cung cấp trực tiếp cho hệ thống của chúng tôi danh sách URL đến nội dung của bạn, còn gọi là sơ đồ trang web, chúng tôi không còn phải dựa vào yếu tố duy nhất là mối quan hệ giữa trang của bạn và những trang khác trên web mà trỏ đến trang của bạn để tìm ra trang đó. Điều này sẽ giúp hệ thống của chúng tôi khám phá nội dung của bạn nhanh hơn. Thông thường, bạn lưu trữ sơ đồ trang web trên miền của bạn ở một nơi mà Googlebot có thể truy cập.

Ngoài ra, nếu bạn có nhiều URL chứa nội dung về cơ bản là giống nhau – chẳng hạn như trang AMP, trang HTML và chế độ xem dành cho thiết bị di động – thì bạn nên chỉ ra mối quan hệ giữa các tài nguyên đó. Việc xác lập mối quan hệ giữa các tài nguyên của bạn cho phép hệ thống của chúng tôi phân phát đúng nội dung, chẳng hạn như đường liên kết đến ứng dụng hoặc đến các trang AMP của bạn. Để làm điều này, bạn nên xác lập các trang chính tắc cho trang web của mình và thiết lập mối quan hệ liên kết giữa các trang đó và nội dung thay thế trong ứng dụng hoặc trên web. Khi đã xác lập mối quan hệ giữa các tài nguyên của bạn, chúng tôi sẽ có thể xác định loại nội dung nên hiển thị cho người dùng trong kết quả Tìm kiếm, chẳng hạn như hiển thị đường liên kết đến ứng dụng của bạn cho những người dùng tìm kiếm từ điện thoại và đã cài đặt ứng dụng của bạn.

Ưu điểm: Nâng cao hiệu suất của kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm. Tăng tốc quá trình nhập những nội dung mới và ít được liên kết vào hệ thống. Phương pháp này loại bỏ một trở ngại có thể ngăn không cho Google nhanh chóng phân phát nội dung của bạn dưới nhiều hình thức. Nhược điểm: Bạn phải thực hiện thêm một bước là cung cấp siêu dữ liệu về tài nguyên, tức là sơ đồ trang web và những mối quan hệ bạn chỉ định giữa các trang web, ứng dụng và trang AMP của bạn.

Gửi cho Google các URL mới và URL đã cập nhật

Bạn có thể chỉ cần lưu trữ sơ đồ trang web của mình trên trang web để chờ hệ thống của chúng tôi khám phá, tuy vậy, bạn cũng có thể thông báo về các URL mới hoặc những URL hiện có nhưng đã thay đổi nội dung.

Đối với các URL mới, việc gửi sơ đồ trang web của bạn giúp chúng tôi khám phá các URL đó nhanh hơn. Đối với những nội dung thay đổi trên các URL hiện có, bạn có thể cung cấp một sơ đồ trang web XML chứa dấu thời gian của các lần sửa đổi để thông báo cho chúng tôi về nội dung đã thay đổi và sẵn sàng để được lập chỉ mục lại.

Khi các hệ thống của chúng tôi nhận được danh sách URL, chúng tôi sẽ xác định thời điểm thu thập dữ liệu nội dung. Đối với nội dung mà chúng tôi thu thập dữ liệu, chúng tôi sẽ xác lập sự tồn tại của tài nguyên tương ứng trên máy chủ của bạn (quy trình này gọi là "xác minh") và sau đó xử lý nội dung đó để lập chỉ mục.

Ưu điểm: Việc gửi URL tới Google sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đưa nội dung cập nhật trên miền của bạn vào kết quả Tìm kiếm. Nhược điểm: Không nhiều. Khi bạn đã tạo xong sơ đồ trang web, việc gửi sơ đồ đó cho Google là một quy trình đơn giản. Có nhiều hệ thống quản lý nội dung cung cấp tính năng tự động cập nhật sơ đồ trang web.

Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Search Console để tìm hiểu thêm về sơ đồ trang web và lý do bạn có thể cần một sơ đồ như vậy cho trang web của mình.