ข้อมูลติดต่อขององค์กร

ใช้มาร์กอัปข้อมูลติดต่อขององค์กรในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคุณเพื่อเพิ่มข้อมูลติดต่อของบริษัทไปยังการ์ดข้อมูลของ Google ในการค้นหาบางรายการ เช่น เมื่อผู้ใช้ป้อนชื่อของบริษัทลงในแถบค้นหาของ Search

ภาพหน้าจอของตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์สำหรับข้อมูลติดต่อขององค์กรในผลการค้นหา

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าใน JSON-LD

นี่คือตัวอย่างหมายเลขติดต่อหลายหมายเลขใน JSON-LD

นี่คือตัวอย่างหมายเลขและโลโก้ฝ่ายบริการลูกค้าใน JSON-LD

หลักเกณฑ์

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้ว ข้อมูลติดต่อขององค์กรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

 • ระบุบันทึกขององค์กรก่อน พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นมีเพียง 2 อย่างต่อไปนี้
  • url — ต้องเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท
  • contactPoint - บันทึก ContactPoint 1 รายการขึ้นไป
 • คำสั่ง robots.txt ต้องไม่ถูกบล็อกและต้องรวบรวมข้อมูลหน้าที่มีมาร์กอัปได้

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
contactType

Text

ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้โดยไม่พิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ อาจมีการรองรับที่อยู่ติดต่อประเภทอื่นๆ ในภายหลัง

 • customer service
 • technical support
 • billing support
 • bill payment
 • sales
 • reservations
 • credit card support
 • emergency
 • baggage tracking
 • roadside assistance
 • package tracking

คุณยังระบุแอตทริบิวต์ต่อไปนี้สำหรับแต่ละหมายเลขได้ด้วย

 • โทรฟรี
 • ให้บริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 • ระบุประเทศหรือกลุ่มประเทศ
telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์เวอร์ชันสากล ซึ่งเริ่มด้วยเครื่องหมาย “+” และรหัสประเทศ (+1 ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

ตัวอย่าง

 • +1-800-555-1212
 • +44-2078225951
พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
areaServed

Text

ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่หมายเลขดังกล่าวให้บริการ ซึ่งระบุเป็น AdministrativeArea คุณระบุประเทศอย่างย่อได้โดยใช้เพียงรหัส ISO-3166 แบบมาตรฐาน 2 ตัวอักษร ตามตัวอย่างทางด้านล่าง หากไม่ระบุ จะถือว่าหมายเลขดังกล่าวเป็นหมายเลขสำหรับทั่วโลก

ตัวอย่าง


"areaServed": "US"

"areaServed": [
 "US",
 "CA",
 "MX"
]
availableLanguage

Text หรือ Language

รายละเอียดเกี่ยวกับภาษาพูด คุณระบุภาษาได้ด้วยชื่อภาษาอังกฤษทั่วไปของภาษานั้นๆ หากไม่ระบุ ภาษาจะมีค่าเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง


"availableLanguage": "English"

"availableLanguage": [
 "English",
 "Spanish",
 "French"
]
contactOption

ContactPointOption

รายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ ปัจจุบันใช้ได้เฉพาะค่าต่อไปนี้

 • TollFree
 • HearingImpairedSupported